Ktl-icon-tai-lieu

chi tiết máy

Được đăng lên bởi Mì Tiến Vua
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 2173 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN

CHI TIẾT MÁY
Theo chương trình 150 TC
Sử dụng cho năm học: 2009-2010
Số tín chỉ: 03
(Lưu hành nội bộ)
Biên soạn: TS Vũ Ngọc Pi
TS Nguyễn Văn Dự
Ths Nguyễn Thị Quốc Dung
Ths Nguyễn Thị Hồng Cẩm

THÁI NGUYÊN 2009
1

LỜI GIỚI THIỆU
Để đáp ứng yêu cầu về giảng dạy và đào tạo tại Trường Đại học Kỹ thuật Công
nghiệp, Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí Khoa Cơ khí tiến hành biên soạn bài giảng môn học Chi
tiết máy.
Môn học Chi tiết máy nghiên cứu các vấn đề cơ sở lý thuyết nhằm xây dựng
phương pháp tính toán thiết kế hợp lý các chi tiết truyền động (bánh răng, đai, xích, trục
vít-bánh vít…), các chi tiết đỡ nối (trục, ổ), và các mối ghép (ren, hàn, đinh tán..) theo các
chỉ tiêu về khả năng làm việc có độ tin cậy, tính công nghệ và tính kinh tế chấp nhận được.
Nội dung của môn học được chia thành 5 nội dung chính như sau:
Phần I: Những vấn đề cơ bản về thiết kế máy và chi tiết máy.
Phần II: Truyền động cơ khí, gồm:
- Những vấn đề chung về truyền động cơ khí ;
- Truyền động đai.
- Truyền động bánh răng.
- Truyền động trục vít - bánh vít.
- Truyền động xích.
Phần III: Các tiết máy đỡ nối, gồm:
- Trục.
- Ổ lăn.
- Ổ trượt.
Phần IV: Các tiết máy ghép, gồm:
- Mối ghép then và then hoa.
- Mối ghép đinh tán.
- Mối ghép ren.
- Mối ghép hàn.
Cuốn bài giảng này do nhóm các giảng viên gồm có TS Vũ Ngọc Pi, TS Nguyễn Văn Dự,
Ths. Nguyễn Thị Quốc Dung và Ths. Nguyễn Thị Hồng Cẩm của Khoa Cơ khí, trường Đại
học Kỹ thuật Công nghiệp biên soạn. Nhóm tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng
góp của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên.
Xin trân trọng cám ơn.

2

MỤC LỤC
Phần I ..................................................................................................................................18
Những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy .............................................................................18
Chương 1: Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy .......................................................18
1.1. Nhập môn.................................................................................................................18
1.1.1 Khái niệm và định nghĩa về chi tiết máy ............................................................18
1.1.2. Nhiệm vụ, nội dung và tính chất của môn học ..................................................18
1.1.3. Lịch sử môn học và phương hướng phát triển ...................................................19
1.3 Nội dung, đặc điểm và trì...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGHIP
KHOA CƠ KHÍ
B MÔN K THUT CƠ KHÍ
BÀI GING HC PHN
CHI TIT MÁY
Theo chương trình 150 TC
S dng cho năm hc: 2009-2010
S tín ch: 03
(Lưu hành ni b)
Biên son: TS Vũ Ngc Pi
TS Nguyn Văn D
Ths Nguyn Th Quc Dung
Ths Nguyn Th Hng Cm
THÁI NGUYÊN 2009
chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chi tiết máy - Người đăng: Mì Tiến Vua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
chi tiết máy 9 10 164