Ktl-icon-tai-lieu

chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng

Được đăng lên bởi Song Joong Ki
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(1)

265

(2)
II. CÁC ĐH, HV, CÁC TRƯỜNG ĐH
VÀ CĐ PHÍA NAM
C ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ
MINH
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ
Đức,
TP.Hồ
Chí
Minh;
ĐT:
(08)37242181-37242160 (Số nội bộ
1331);
Fax: (08) 37242190
Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có 6
trường Đại học thành viên, một khoa và
hai trung tâm trực thuộc có đào tạo trình
độ đại học là: Trường ĐH Bách khoa
(QSB), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
(QST), Trường ĐH Khoa học Xã hội và
Nhân văn (QSX), Trường ĐH Quốc tế
(QSQ), Trường ĐH Công nghệ Thông tin
(QSC), Trường ĐH Kinh tế - Luật (QSK),
Khoa Y (QSY), Trung tâm Đào tạo Quốc
tế (CIE) và Trung tâm Đại học Pháp
(PUF).

218 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10,
TP.Hồ Chí Minh;
ĐT: (08) 38654087; Fax: (08) 38637002
Website:
tuyen_sinh/index.html
Các ngành đào tạo đại học:
- Công nghệ thông tin (Kĩ thuật Máy tính,
Khoa học Máy tính)

(3)

(4)

(5)

106

A

QSB

(6)

(7)
- ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tuyển
sinh trong cả nước.
13.420 - Ngày thi và khối thi theo quy định của
Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành, nhóm
ĐH:
ngành hoặc theo đơn vị đào tạo.
12.570
- Thí sinh không trúng tuyển vào ngành
CĐ:
ĐKDT (NV1), nếu có nguyện vọng, được
850
chuyển vào ngành cùng khối thi còn chỉ
tiêu và có điểm trúng tuyển thấp hơn tại
các đơn vị đào tạo trong ĐHQG-HCM.
- Hệ Cao đẳng của QSB, QST không tổ
chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm
2011 của những thí sinh đã dự thi khối A
vào các trường đại học trong cả nước
theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét
tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển
của thí sinh.
- Ngoài chương trình chính qui, ĐHQG
HCM còn tuyển sinh chương trình đào
tạo Từ xa qua mạng ngành CNTT ở
trường ĐH CNTT, ĐH KHTN, ĐH BK
3950 dành cho sinh viên tốt nghiệp THPT
- Kí túc xá có thể tiếp nhận năm 2011:
+ Tại TT Quản lí KTX ĐHQG-HCM
(Thủ Đức): KTX khu A, B2 hiện đã có
trên 10.000 chỗ và đang xây dựng thêm
40.000 chỗ để đảm bảo chỗ ở cho sinh
3800 viên nội trú. ()
+ Tại khu vực nội thành: 200 chỉ tiêu
KTX tại quận 10 cho SV lớp Việt-Pháp,

266

(1)

(2)
- Điện - Điện tử (Điện năng - Kĩ thuật
điện, Tự động hoá và Điều khiển, Điện tử
- Viễn thông)

(3)

(4)
108

(5)
A

- Nhóm ngành Cơ khí - Cơ điện tử (Cơ
điện tử, Kĩ thuật chế tạo, Kĩ thuật Thiết kế,
Kĩ thuật Nhiệt lạnh, Kĩ thuật Máy Xây
dựng & Nâng chuyển)

109

A

- Kĩ thuật Dệt may
- Nhóm ngành Công nghệ Hoá - Thực
phẩm - Sinh học (KT Hoá, CN Chế biến
dầu khí, Quá trình và thiết bị, CN Thực
phẩm, Cô...
2
6
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
II. CÁC ĐH, HV, CÁC TRƯỜNG ĐH
VÀ CĐ PHÍA NAM
- ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tuyển
sinh trong cả nước.
- Ngày thi khối thi theo quy định của
Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành, nhóm
ngành hoặc theo đơn vị đào tạo.
- Thí sinh không trúng tuyển vào ngành
ĐKDT (NV1), nếu nguyện vọng, được
chuyển vào ngành cùng khối thi còn chỉ
tiêu điểm trúng tuyển thấp n tại
các đơn vị đào tạo trong ĐHQG-HCM.
- Hệ Cao đẳng của QSB, QST không tổ
chức thi tuyển, lấy kết qu thi năm
2011 của những tsinh đã dự thi khối A
vào các trường đại học trong cả ớc
theo đthi chung của Bộ GD&ĐT để xét
tuyển, trên sở hồ đăng xét tuyển
của thí sinh.
- Ngoài chương trình chính qui, ĐHQG
HCM còn tuyển sinh chương trình đào
tạo Từ xa qua mạng ngành CNTT
trường ĐH CNTT, ĐH KHTN, ĐH BK
dành cho sinh viên tốt nghiệp THPT
- Kí túc xá thể tiếp nhận năm 2011:
+ Tại TT Quản KTX ĐHQG-HCM
(Th Đức): KTX khu A, B2 hiện đã
trên 10.000 chỗ đang xây dựng thêm
40.000 chỗ để đảm bảo chỗ cho sinh
viên nội trú. (http://ktx.vnuhcm.edu.vn/)
+ Tại khu vực nội thành: 200 chỉ tiêu
KTX tại quận 10 cho SV lớp Việt-Pháp,
C ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ
MINH
13.420
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ
Đức, TP.Hồ C Minh; ĐT:
(08)37242181-37242160 (Số nội bộ
1331);
Fax: (08) 37242190
Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có 6
trường Đại học thành viên, một khoa và
hai trung tâm trực thuộc đào tạo trình
độ đại học là: Trường ĐH Bách khoa
(QSB), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
(QST), Trường ĐH Khoa học hội
Nhân n (QSX), Trường ĐH Quốc tế
(QSQ), Trường ĐH Công nghệ Thông tin
(QSC), Trường ĐH Kinh tế - Luật (QSK),
Khoa Y (QSY), Trung tâm Đào tạo Quốc
tế (CIE) Trung tâm Đại học Pháp
(PUF).
http://aad.vnuhcm.edu.vn
ĐH:
12.570
CĐ:
850
218 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA QSB 3950
268 Thường Kiệt, phường 14, quận 10,
TP.Hồ Chí Minh;
ĐT: (08) 38654087; Fax: (08) 38637002
Website:http://www.aao.hcmut.edu.vn/
tuyen_sinh/index.html
Các ngành đào tạo đại học: 3800
- Công nghệ thông tin ( thuật Máy tính,
Khoa học Máy tính)
106 A
chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng - Người đăng: Song Joong Ki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng 9 10 640