Ktl-icon-tai-lieu

Chủ Đề : ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

Được đăng lên bởi Dung Kún
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ Đề : ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
(Thực hiện từ 22/9/2014 đến ngày 26/9/2014 )
MẠNG HOẠT ĐỘNG
Âm Nhạc Hát vận
động theo một số bài
hát trong chủ đề
- Hát : Cháu đi mẫu
giáo.
- Nghe hát: cô giáo
miền xuôi
- Trò chơi: Ai nhanh
nhất
- Vận động: Vận
động theo nhạc
Tạo hình: Vẽ , nặn
xé dán theo chủ đề
-Nặn đồ chơi
PT Thẩm mỹ

- Trò chơi ĐV: bác cấp
dưỡng, cô giáo, cửa hàng
bán đồ dùng học tập
- TCXD: xây trường lớp
MN.
- TCVĐ: lăn bóng, kéo
co.
- TCHT: đoán xem ai
vào nhà…
- TCDG: lộn cầu vồng,
nu na nu nống…
- Làm sách về trường lớp
MN
PTTC Xã hội

Văn học- Truyện:
Người bạn tốt
- Thơ: Cô và mẹ
- Trò chuyện về trường
lớp và đồ dùng của bé ở
trường lớp Mầm non

PT Ngôn Ngữ

ĐỒ DÙNG ĐỒ
CHƠI CỦA BÉ

PT nhận thức
Thức
Làm quen với toán
-Nhận biết so sánh số lượng 1,2.
- Đếm , trò chuyện về các loại đồ dùng
đồ chơi
Khám phá khoa học
-Trò chuyên làm quen một số đồ dùng
đồ chơi trong lớp.
- Trẻ giao lưu trò chuyện cùng các bạn.

PT thể chất
Dinh dưỡng
-Trò chuyện nhận biết một số thực phẩm
thông thường.
- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, ăn đủ chất.
Thể dục vận động
Đi, vận động theo tập thể theo hoạt
động chung
- Tung và bắt bóng.
- TCVĐ: Chuyền bóng

KẾ HOẠCH TUẦN III
Chủ đề nhánh 3 : ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ.
( Thực hiện từ 22/9/2013 đến 26/9/2013)
Các
hoạt
động
Đón
trẻ
Hoạt
động
học có
chủ
đích

Hoạt
động
ngoài
trời

Hoạt
động
góc
HĐ
trưa
Hoạt
động
chiều

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

- Trò chuyện với trẻ về ngày hội đến trường, về cô giáo và bạn bè
trong lớp, niềm vui của trẻ khi đến trường, đồ dùng đồ chơi của bé
- TDS: Tập kết hợp các động tác với bài: Em đi mẫu giáo.
PTNN:
PTTM:ÂN: PTNT:
PTTC:
PTTM:
Truyện:
Cháu đi mẫu So sánh
Nhận biết
Vẽ theo ý
Đôi bạn tốt giáo.
thêm bớt
một số thực thích.
- NH: Cô
số lượng
hẩm thông
giáo miền
1,2.
thường.
xuôi.
- TCÂN: Ai
nhanh nhất.
- Dạo chơi - Quan sát
- Quan sát - Quan sát
- Trò
tham quan cây trên sân. đàm thoại bàn ghế
chuyện cô
lớp C4
TC: Gieo
về thời tiết trong lớp
cấp dưỡng.
TCVĐ:
hạt.
TC: Lộn
TC: Kéo
TC:Truyền
Dung dăng
Chơi tự do cầu vồng
cưa lừa xẻ. bóng
dung dẻ
- Chơi tự
- CTD
Chơi tự do
- Chơi tự do
do
- Góc phân vai: Đóng vai cô giáo, học sinh, bố mẹ đưa con đi học
- Góc xây dựng: Xây dựng trường lớp mầm non của bé
- Góc học tập: Khám phá về lớp học của bé
- Góc nghệ thuật: Múa hát về trường mầm non
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây trong vườn
VỆ SINH – ĂN TRƯA- NGỦ TRƯA.
Dạy trẻ
thao tác rửa
mặt
- Hoạt động
tự chọn
- VS trả trẻ

- Làm vở tạo
hình
Hoạt động
tự chọn
Vệ sinh trả
trẻ

- Đọc thơ
ca dao ,
đồng d...
Chủ Đề : ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
(Thực hiện từ 22/9/2014 đến ngày 26/9/2014 )
MẠNG HOẠT ĐỘNG
Âm Nhạc Hát vận
động theo một số bài
hát trong chủ đề
- Hát : Cháu đi mẫu
giáo.
- Nghe hát: cô giáo
miền xuôi
- Trò chơi: Ai nhanh
nhất
- Vận động: Vận
động theo nhạc
Tạo hình: Vẽ , nặn
xé dán theo chủ đề
-Nặn đồ chơi
- Trò chơi ĐV: bác cấp
dưỡng, cô giáo, cửa hàng
bán đồ dùng học tập
- TCXD: xây trường lớp
MN.
- TCVĐ: lăn bóng, kéo
co.
- TCHT: đoán xem ai
vào nhà…
- TCDG: lộn cầu vồng,
nu na nu nống…
- Làm sách về trường lớp
MN
Văn học- Truyện:
Người bạn tốt
- Thơ: Cô và mẹ
- Trò chuyện về trường
lớp và đồ dùng của bé ở
trường lớp Mầm non
Làm quen với toán
-Nhận biết so sánh số lượng 1,2.
- Đếm , trò chuyện v các loại đồ dùng
đồ chơi
Khám phá khoa học
-Trò chuyên làm quen một số đồ dùng
đồ chơi trong lớp.
- Trẻ giao lưu trò chuyện cùng các bạn.
Dinh dưỡng
-Trò chuyện nhận biết một số thực phẩm
thông thường.
- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, ăn đủ chất.
Thể dục vận động
Đi, vận động theo tập thể theo hoạt
động chung
- Tung và bắt bóng.
- TCVĐ: Chuyền bóng
PT Thẩm mỹ
PT Ngôn Ngữ
PT nhận thức
Thc
ĐỒ DÙNG ĐỒ
CHƠI CỦA BÉ
PTTC Xã hội
PT thể chất
Chủ Đề : ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ Đề : ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ - Người đăng: Dung Kún
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Chủ Đề : ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 9 10 724