Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề giao thông

Được đăng lên bởi quynh84yp
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ đề :Giao thông (3 tuần)
Thời gian:từ 17/3/2014 đến 4/4/2014
Chủ đề nhánh 1: Làm quen với một số PTGT đường bộ
và các quy định khi tham gia giao thông (1 tuần)
T-N-T
Thứ 2
Ngày17/3/2014

Thứ 3
Ngày18/3/2014
Thứ 4
Ngày19/3/2014

Thứ 5
Ngày20/3/2014
Thứ 6
Ngày21/3/2014

Hoạt động có chủ đích
-LVPTTC:
-TD

-LVPTTM:
-GDAN:
-LVPTNT:
-KPXH :
-LVPTNN:
-VH:
-LVPTHT:
-LQVT:

Đề tài
- Bò cao , chạy nhanh10m .
- TC:Kéo co

- Đèn xanh , đèn đỏ .
-Tìm hiểu một số PTGT đường bộ .
- Truyện : Vì sao thỏ cụt đuôi .

- Đếm đến 10 , nhận biết nhóm có 10 đối tượng . làm

-LVPTTM:
- Vẽ đoàn tàu .
-TH:

Chủ đề nhánh 2: Làm quen với một số PTGT
đường thủy , đường không
và các quy định khi tham gia giao thông (1 tuần)
T-N-T
Thứ 2
Ngày24/3/2014

Hoạt động có chủ đích
-LVPTTC:
-TD

Đề tài
- Năn bóng về trước .
- TC:Kéo co

Thứ 3
Ngày25/3/2014
Thứ 4
Ngày26/3/2014

Thứ 5
Ngày27/3/2014
Thứ 6
Ngày28/3/2014

-LVPTTM:
-GDAN:
-LVPTNT:
-KPXH :
-LVPTNN:
-VH:
-LVPTHT:
-LQVT:

- Em đi chơi thuyền .

-Tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường thủ
- Thơ : Giúp bà .

- So sánh khối vuông , khối chữ nhật .

-LVPTTM:
- Xé dán thuyền trên biển .
-TH:

Chủ đề nhánh 3: Thực hành một số
quy định khi tham gia giao thông (1 tuần)
T-N-T
Thứ 2
Ngày31/3/2014

Thứ 3
Ngày1/4//2014
Thứ 4
Ngày2/4//2014

Thứ 5
Ngày3/4/2014
Thứ 6

Hoạt động có chủ đích
-LVPTTC:
-TD

-LVPTTM:
-GDAN:
-LVPTNT:
-KPXH :
-LVPTNN:
-VH:
-LVPTHT:
-LQVT:
-LVPTTM:

Đề tài
- Ném trúng đích nằm ngang .
- TC:Kéo co

- Đường em đi .
- Tìm hiểu một số luận lệ khi tham gia giao thông .
- Truyện : Qua đường .

- Nhận biết phân biệt hình tròn , hình vuông,hình ta
nhật .

Ngày4/4//2014

- Tô màu máy bay .
-TH:

Chủ đề : Nước và mùa hè (3 tuần)
Thời gian:Từ 7/4/2014 -25/4/2014
Chủ đề nhánh 1: Sự cần thiết của nước (1 tuần)
T-N-T
Thứ 2
Ngày7/4/2014

Thứ 3
Ngày8/4//2014
Thứ 4
Ngày9/4//2014

Thứ 5
Ngày10/4/2014
Thứ 6
Ngày11/4/2014

Hoạt động có chủ đích
-LVPTTC:
-TD

-LVPTTM:
-GDAN:
-LVPTNT:
-KPXH :
-LVPTNN:
-VH:
-LVPTHT:
-LQVT:

Đề tài
- Bật chụm tách chân qua 7 ô .
- TC:Chuyền bóng.

- Cho tôi đi làm mưa với .
-Khám phá nước .
- Thơ: Nắng bốn mùa .

- Đếm đến 7 , nhận biết nhóm có 7 đối tượng , làm q

-LVPTTM:
- Vẽ mây mưa .
-TH:

Chủ đề nhánh 2: Thời tiết mùa hè (1 tuần)
Thời gian:Từ 14/4/2014 -18/4/2014
T-N-T
Thứ 2
Ngày14/4/2014

Hoạt động có chủ đích
-LVPTTC:
-TD

Đề tài
- Bật liên tục qua 5 ô .
- TC:Chuyền bóng.

Thứ 3
Ngày15/4//2014
Thứ 4
Ngày16/4//2014

Thứ 5
Ngày17/4/2014
Thứ 6
Ngày18/4/2014

-LVPTTM:
-GDAN:
-LVPTNT:
-KPXH :
-LVPTNN:
...
Chủ đề :Giao thông (3 tuần)
Thời gian:từ 17/3/2014 đến 4/4/2014
Chủ đề nhánh 1: Làm quen với một số PTGT đường bộ
và các quy định khi tham gia giao thông (1 tuần)
T-N-T Hoạt động có chủ đích Đề tài
Thứ 2
Ngày17/3/2014
-LVPTTC:
-TD - Bò cao , chạy nhanh10m .
- TC:Kéo co
Thứ 3
Ngày18/3/2014
-LVPTTM:
-GDAN:
-LVPTNT:
-KPXH :
- Đèn xanh , đèn đỏ .
-Tìm hiểu một số PTGT đường bộ .
Thứ 4
Ngày19/3/2014
-LVPTNN:
-VH: - Truyện : Vì sao thỏ cụt đuôi .
Thứ 5
Ngày20/3/2014
-LVPTHT:
-LQVT: - Đếm đến 10 , nhận biết nhóm có 10 đối tượng . làm quen số 10 .
Thứ 6
Ngày21/3/2014
-LVPTTM:
-TH:
- Vẽ đoàn tàu .
Chủ đề nhánh 2: Làm quen với một số PTGT
đường thủy , đường không
và các quy định khi tham gia giao thông (1 tuần)
T-N-T Hoạt động có chủ đích Đề tài
Thứ 2
Ngày24/3/2014
-LVPTTC:
-TD - Năn bóng về trước .
- TC:Kéo co
Chủ đề giao thông - Trang 2
Chủ đề giao thông - Người đăng: quynh84yp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chủ đề giao thông 9 10 106