Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề lớp lá

Được đăng lên bởi vananh-vt-89
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lá 1
Chủ đề: BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG- VUI TẾT TRUNG THU( 25 chỉ số)
Thục hiện : 3 tuần (25/8-12/9/2014)
CS ( 15,16,21,27,30,33,41,42,47,50,60,62,65,75,80,82,100,109,113) thực hiện mọi lúc mọi nơi

Chủ đề
Trường
MN thân
yêu của bé
(25/8-29/8)

Khám phá
Trường
MN thân
yêu của bé
(CS
14,
54)
Bé mừng Ngày khai
năm
học giảng của
mới
bé(CS 96)
(01/9-05/9)
Bé vui tết Ngày tết
trung thu
trung thu
(8/9-12/9) của bé
(CS37)

Toán
Âm nhạc
Đếm và nhận Dạy hát “ Em
biết số lượng đi mẫu giáo”
trong phạm vi
5. NB số 5
Tách 5 đối
tượng thành 2
nhám
bằng
các cách
Gộp 2 nhóm
số lượng 5 và
đếm

Tạo hình
Vẽ trường
mầm non
của bé
(CS 6)

Văn học

LQCC
Thể dục
Ôn các Đi
khuỵu
nét cơ gối
bản

Dạy
vận
động: “Ngày
vui của bé”

Truyện:
“Bạn mới”

LQCC:
O

Múa “ Vầng
trăng cổ tích”

Thơ “ Trăng LQCC:
ơi từ đâu Ô,Ơ
đến”

Tung bóng
lên cao và
bắt bóng.
(CS 3)
Bật xa 50
cm

Chủ đề : BẢN THÂN ( 26 chỉ số)
Chủ đề

Thực hiện : 3 tuần ( 15/09- 03/10/2014)
Toán
Âm nhạc
Tạo hình

Khám
Văn học
LQCC
phá
Bé là ai Sinh nhật Đếm và nhận
Vẽ bạn trai Truyện “Ai LQCC:a
(15/9-19/9)
của bé
biết số lượng
bạn gái
đáng khen
(CS29,
trong phạm
(CS6,115) nhiều hơn”
34)
vi 6. NB số 6
Cơ thể bé
Các
bộ XĐ
phía Dạy hát
Truyện “ câu LQCC:
(22/9-26/09) phận trên trước-sau“ Bé khỏechuyện của
ă,â
cơ thể bé trên-dưới
bé ngoan”
tay phải ,tay
(CS
của
bạn
trái”
41,59,35) khác(CS108)
Tôi cần gì để Dinh
Gộp 2 nhóm SHVN : Bé là Làm
các
Tập tô :
lớn lên và dưỡng
đt
trong bé ngoan
loại
quả
ă-â
khỏe mạnh
cho bé( phạm vi 6 và
nhiều VTM
(29/09-03/10) (CS19)
đếm
(CS7,8,102)
CS (14,17,18,22,28,35,36, 44,49,54,61,68,78,83,99) thực hiện mọi lúc mọi nơi

Thể dục

Đi trên dây
đặt nền nhà

Đập
bóng
xuống
sàn
nhà và bắt
bong(CS 10)

Bật xa - bò
theo đường
zic zắc

Chủ đề : GIA ĐÌNH ( 25 chỉ số)
Thực hiện : 3 tuần ( 06/10-24/10/2014)
CS (19,20,24,26,31,35,47,55,58,61,73,77,79,86,110) thực hiện mọi lúc mọi nơi

Chủ đề
Khám phá
Toán
Âm nhạc
Tạo hình Văn học
Ngôi nhà thân Các kiểu nhà
Ôn xác định
VĐ “ Nhà Cắt
ngôi
yêu của bé
bé thích
phía phải, phía của tôi”
nhà từ các
(06/10-10/10)
trái của bản thân
hình học
(CS 103)

LQCC
Ôn chữ
cái
a,ă,â,o,ô,
ơ

Thể dụ
Đi trê
ván
k
dốc( C
11)

Những người
Gia đình Xác định phía
Vẽ
người
Thơ
thân yêu trong của bé
phải- trái của
thân trong Làm
gia đình
(CS27,43,
bản thân so với
gia đình
anh”
(13/10-17/10)
54,114)
đt khác
(CS
(CS 6)
108)
Đồ dùng gia Đồ
dùng Tách 6 đt thành SHVN:Ngày Nặn giỏ
trong
gia 2 nhóm bằng vui của gia (CS 118)
đình bé
đình
cách cách
đình
(20/10-24/10)
( CS66,96)
( CS105)

LQCC:
E-Ê

Ném
...
Lá 1
Chủ đề: BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG- VUI TẾT TRUNG THU( 25 chỉ số)
Thục hiện : 3 tuần (25/8-12/9/2014)
CS ( 15,16,21,27,30,33,41,42,47,50,60,62,65,75,80,82,100,109,113) thực hiện mọi lúc mọi nơi
Chủ đề Khám phá Toán Âm nhạc Tạo hình Văn học LQCC Thể dục
Trường
MN thân
yêu của bé
(25/8-29/8)
Trường
MN thân
yêu của bé
(CS 14,
54)
Đếm nhận
biết số lượng
trong phạm vi
5. NB số 5
Dạy hát “ Em
đi mẫu giáo”
Vẽ trường
mầm non
của bé
(CS 6)
Ôn các
nét
bản
Đi khuỵu
gối
mừng
năm học
mới
(01/9-05/9)
Ngày khai
giảng của
(CS 96)
Tách 5 đối
tượng thành 2
nhám bằng
các cách
Dạy vận
động: “Ngày
vui của bé”
Truyện:
“Bạn mới”
LQCC:
O
Tung bóng
lên cao
bắt bóng.
(CS 3)
Bé vui tết
trung thu
(8/9-12/9)
Ngày tết
trung thu
của bé
(CS37)
Gộp 2 nhóm
số lượng 5
đếm
Múa Vầng
trăng cổ tích”
Thơ Trăng
ơi từ đâu
đến”
LQCC:
Ô,Ơ
Bật xa 50
cm
Chủ đề lớp lá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ đề lớp lá - Người đăng: vananh-vt-89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chủ đề lớp lá 9 10 255