Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề mùa hè đến rồi

Được đăng lên bởi Thuy Nguyen
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI NHÀ TRẺ
Năm học:2014-2015
Thứ

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

2

Phát triển thể chất(vận động)

3

Phát triển nhận thức(nhận biết tập nói
hoặc nhận biết phân biệt)

4

Phát triển thẩm mỹ(âm nhạc)

5

Phát triển ngôn ngữ(thơ-truyện)

6

Phát triển thẩm mỹ(hoạt động với đồ vật)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ MÙA HÈ ĐẾN RỒI
Thời gian thực hiện: 2 tuần (Từ 27/4/2015-08/5/2015)
I-Mục tiêu-Nội dung –Hoạt động của chủ đề:
Lĩnh Mục tiêu của chủ đề
Nội dung
vực
A.Phát triển vận động: A.Phát triển vận động:
*Tập các động tác,các *Tập các động tác,các nhóm
nhóm cơ và hô hấp:
cơ và hô hấp:
-Trẻ thực hiện được -Dạy trẻ tập các động tác
một số động tác trong tay,chân, lườn. bụng (mỗi
bài tập thể dục: BTPTC động tác cho trẻ tập 3-4
“Tập với vòng”
lần).
*Tập các vận động cơ *Tập các vận động cơ
bảnvà phát triển tố chất bảnvà phát triển tố chất vận
vận động ban đầu:
động ban đầu:
Phát -Trẻ nhớ và nói được -Dạy trẻ các động tác ,các
triển tên bài ,nắm được cách kỹ năng vận động cơ bản
thể vận động, giữ được như:Đi,đứng,chạy,nhảy,
chất thăng bằng khi thay đổi chơi trò chơi,...
tốc độ hoặc phản ứng
nhanh với hiệu lệnh của
cô trong quá trình tập
luyện,chơi trò chơi.
-Trẻ biết đi thay đổi tốc -Dạy trẻ đi thay đổi tốc độ
độ theo hiệu lệnh
theo hiệu lệnh
+Trẻ nắm được luật +Dạy trẻ thực hiện các yêu
chơi,cách chơi và hứng cầu của cô theo từng nội
thú chơi TCVĐ và trò dung của trò chơi VĐ,trò
chơi dân gian cùng cô. chơi dân gian
* Thực hiện vận động *Dạy trẻ biết phối hợp cử
cử động của bàn động được bàn tay,ngón
tay,ngón tay,mắt trong tay,mắt trong quá trình sử
quá trình sử dụng đồ
dụng đồ dùng
dùngbát,cốc,thìa,cầm,
bát,cốc,thìa,cầm,chơi đồ
,nắm,chơi đồ chơi,bút
chơi,bút vẽ,xé dán,tô màu
vẽ,xé dán,tô màu ,xâu ,xâu vòng, múa hát...
vòng, múa hát...
.B.Giáo dục dinh
B.Giáo dục dinh dưỡng và
sức khoẻ:
*Có một số thói
*Tập luyện một số thói
quen ,nề nếp tốt trong
quen
sinh hoạt:
,nề nếp tốt trong sinh hoạt

Hoạt động
A.Phát triển vận động:
* Thể dục sáng :
BTPTC:” Tập với vòng”
*Hoạt động chơi tập có
chủ đích:
*VĐCB: Đi thay đổi tốc
độ theo hiệu lệnh
*Hoạt động ngoài trời:
-Quan sát trang phục
mùa hè.
-Quan sát các hiện tượng
nắng ,mưa,gió,mây.
-Chơi vớicát,nước.
Chơi theo ý thích.
-TCDG: Bịt mắt bắt
dê,thổi bóng.
-Chơi đu quay,cầu trượt.
*Cử động của bàn
tay,ngón tay,nhón,nhặt
và sử dụng một số đồ
dùng:Bát,thìa,cốc,quần
áo,gối,cầm bút vẽ,tô
màu,múa hát,vẫy cổ
tay....

B.Giáo dục dinh dưỡng
và sức khoẻ:
*Hoạt động:Giờ ăn
chính,ăn phụ,giờ vệ Sinh
-Trò chuyện,giới
2

-Thích ngh...
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI NHÀ TRẺ
Năm học:2014-2015
Thứ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
2 Phát triển thể chất(vận động)
3 Phát triển nhận thức(nhận biết tập nói
hoặc nhận biết phân biệt)
4 Phát triển thẩm mỹ(âm nhạc)
5 Phát triển ngôn ngữ(thơ-truyện)
6 Phát triển thẩm mỹ(hoạt động với đồ vật)
Chủ đề mùa hè đến rồi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ đề mùa hè đến rồi - Người đăng: Thuy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chủ đề mùa hè đến rồi 9 10 721