Ktl-icon-tai-lieu

chủ đề nhánh Bé và các bạn

Được đăng lên bởi trankhoiphong
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ BIẾT NHIỀU THỨ
Từ ngày 09/0 9 đến 13/ 09/ 2013
1. Kiến thức.
- Trẻ nhớ tên bài vận động, tên trò chơi. Biết đi theo đường ngoằn nghèo.
- Trẻ biết tên tuổi của mình, tên các bạn trong lớp.
- Trẻ thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát.
- Trẻ nhớ tên chuyện, tên các nhân vật có trong chuyện.
- Trẻ nhớ tên bài thơ và thuộc lời bài thơ.
- Trẻ nhận biết và phân biệt được màu xanh - đỏ.
2. Kỹ năng.
- Tập các động tác theo cô, biết cách đi theo đường ngoằn nghèo. Rèn sự khéo léo của trẻ.
- Phát âm chính xác và rõ ràng, không nói ngọng.
- Hát theo cô từ đầu đến cuối bài, thể hiện cảm xúc của mình qua bài hát.
- Rèn khả năng phát âm giao tiếp cho trẻ. Trẻ nói đủ câu, to, rõ ràng, đủ ý.
- Rèn kỹ năng xếp chồng, luyện sự khéo léo của đôi tay.
3. Thái độ.
- Hào hứng tham gia vào giờ học.
- Biết yêu thương đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.
- Không tranh giành đồ chơi của bạn.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân: Đầu tóc, quần áo gọn gàng trước khi đến lớp.
- Biết giữ gìn và bảo quản đồ dùng đồ chơi.

5

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN
Thời gian: (09/ 09 đến 13/ 9/ 2013)

Tên hoạt động
Thể dục sáng.

Hoạt động có chủ
đích

Hoạt động ngoài
trời

Hoạt động góc

Hoạt động chiều.

Thứ 2

Thứ 3

- Thể dục sáng tập với bài “ Gà gáy”
* VĐCB: Bò trong * Tìm hiểu về các
đường hẹp.
bạn của bé.
- BTPTC: Gà gáy
- TC: Làm theo yêu
- TC: Bóng tròn to. cầu của cô.

- QS: Bầu trời.
- TCVĐ: Bắt bướm
- Chơi tự chọn: Vẽ
phấn, xếp sỏi, lăn
bóng...
- Góc thao tác
vai.Bác sỹ khám
bệnh.
- Góc HĐVĐV. Xếp
lớp học của bé.
- Góc bé mở sách.
Xem tranh ảnh về bé
và các bạn.

- QS: Cây vạn niên
thanh.
- TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự chọn: Vẽ
phấn, lăn bong,câu
cá,...
- Góc thao tác vai:
Bác sỹ khám bệnh
- Góc Âm nhạc. Hát
những bài hát có
trong chủ đề.
- Góc bé mở sách.
Xem tranh ảnh về bé
và các bạn.

- Nghe cô kể
chuyện.
- Chơi tự do.

- Rèn nề nếp thói
quen trong giờ học.
- TCDG: Rồng rắn.

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

* Dạy hát: Bé
ngoan.
- Nghe hát: Lớp
chúng mình.
- TC: Nghe tiếng hát
đoán tên bạn.
- QS: Cây bàng
- TCVĐ: Bóng tròn
to.
- Chơi tự chọn: Làm
con bọ ngựa,lăn
bong, xếp sỏi,...
- Góc
thao tác
vai:Bác sỹ khám
bệnh.
- Góc HĐVĐV: Xâu
vòng tặng mẹ.
- Góc vận động. Lăn
bóng. Kéo xe.

* Thơ: Bạn mới.
* Nhận biết phân
- VĐ: Kéo cưa lừa biệt màu xanh.
xẻ.
- Hát: Chúc mừng
sinh nhật
- QS: Cây nhãn.
- TCVĐ: Lộn cầu
vồng.
- Chơi tự chọn: Xếp
sỏi, câu cá, lăn
bong…
- Góc thao tác vai.
Bác sỹ khám bệnh.
- Góc HĐVĐV: Xếp
lớp học.
-. Góc bé mở sách.
Xem tranh ảnh về bé
và các bạn.

- QS: Cây chuối....
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ BIẾT NHIỀU THỨ
Từ ngày 09/0 9 đến 13/ 09/ 2013
1. Kiến thức.
- Trẻ nhớ tên bài vận động, tên trò chơi. Biết đi theo đường ngoằn nghèo.
- Trẻ biết tên tuổi của mình, tên các bạn trong lớp.
- Trẻ thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát.
- Trẻ nhớ tên chuyện, tên các nhân vật có trong chuyện.
- Trẻ nhớ tên bài thơ và thuộc lời bài thơ.
- Trẻ nhận biết và phân biệt được màu xanh - đỏ.
2. Kỹ năng.
- Tập các động tác theo cô, biết cách đi theo đường ngoằn nghèo. Rèn sự khéo léo của trẻ.
- Phát âm chính xác và rõ ràng, không nói ngọng.
- Hát theo cô từ đầu đến cuối bài, thể hiện cảm xúc của mình qua bài hát.
- Rèn khả năng phát âm giao tiếp cho trẻ. Trẻ nói đủ câu, to, rõ ràng, đủ ý.
- Rèn kỹ năng xếp chồng, luyện sự khéo léo của đôi tay.
3. Thái độ.
- Hào hứng tham gia vào giờ học.
- Biết yêu thương đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.
- Không tranh giành đồ chơi của bạn.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân: Đầu tóc, quần áo gọn gàng trước khi đến lớp.
- Biết giữ gìn và bảo quản đồ dùng đồ chơi.
5
chủ đề nhánh Bé và các bạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chủ đề nhánh Bé và các bạn - Người đăng: trankhoiphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
chủ đề nhánh Bé và các bạn 9 10 436