Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề tháng 10 thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình

Được đăng lên bởi Tuấn Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 6290 lần   |   Lượt tải: 15 lần
CHỦ ĐỀ THÁNG 10
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH
Hoạt động
TÌM HIỂU VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
I. Mục tiêu hoạt động:
- Hiểu được, biết được một số điều cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình.
- Biết vận dụng những hiểu biết về Luật Hôn nhân và Gia đình trong cuộc sống, trong
việc giải quyết bình đẳng giới.
- Tích cực chấp hành và có ý thức tuyên truyền vận động mọi người cùng thức hiện
tốt Luật Hôn nhân và Gia đình. Kiên quyết đấu tranh những hành vi vi phạm pháp Luật.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung: Tìm hiểu Luật Hôn Nhân Gia Đình (các điều có liên quan đến lứa tuổi học
sinh) với các nội dung cơ bản sau:
a. Quá trình phát triển của Luật hôn nhân và gia đình
b. Ý nghĩa của Luật hôn nhân và gia đình
c. Gợi ý một số câu hỏi thảo luận:
 Những vấn đề chung của Luật hôn nhân và gia đình:
- Tảo hôn là gì? Tảo hôn vi phạm điều nào của Luật hôn nhân và gia đình?
- Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ gì đối với con cái?
- Con cái có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong gia đình?
 Vấn đề giới trong Luật hôn nhân và gia đình:
- Những điều lụât nào thể hiện sự bình đẳng nam nữ? Nêu nội dung cụ thể của điều
Luật đó.
- Việc kết hôn là do nam, nữ tự nguyện. làm thế nào để biết có sự tự nguyện trong kết
hôn.
 Người chưa thành niên với Luật hôn nhân và gia đình:
- Điều lụât nào qui định tuổi kết hôn? Nội dung của điều Luật đó.
- Ứng xử như thế nào khi bị cha mẹ hay người thân ép buộc phải kết hôn trước tuối?
- Con cái bất cứ tuổi nào cũng được có tài sản riêng hay phải đến tuổi qui định?
- Khi con còn ít tuổi mà có tài sản riêng thì quyền lợi về tài sản đó đựơc bảo vệ như
thế nào? Nếu con có thu nhập thì có nghĩa vụ gì đối với gia đình không? Cha mẹ có
quyền gì đối với tài sản của con?
- Trước pháp Luật, cha mẹ đại diện cho con chưa thành niên được hiểu như thế nào?
- Con chưa thành niên có hành vi sai trái gây thiệt hại cho người khác thì cha mẹ phải
chịu trách nhiệm như thế nào?
- Thế nào là bạo hành gia đình?
2. Hình thức: Bong bóng tri thức và Trò chơi ô chữ

III. Công tác chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Chuẩn bị tài liệu để giúp học sinh tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân
và Gia đình.
- Hội ý với cán bộ lớp và BCH chi đòan để trao đổi và thống nhất với kế họach.
- Đưa ra những yêu cầu về nội dung họat động để các tổ chuẩn bị.
- Cùng cán bộ lớp, BCH chi đòan lựa chọn hình thức thi phù hợp.
- Gợi ý về cách tổ chức họat động cho BTC cuộc thi.
- Kiểm tra đôn đốc công việc của BTC.
2. Học sinh:
- Cán bộ lớp phổ biến nội dung cần chuẩn bị,...
CHỦ ĐỀ THÁNG 10
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH
Hoạt động
TÌM HIỂU VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
I. Mục tiêu hoạt động:
- Hiểu được, biết được một số điều cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình.
- Biết vận dụng những hiểu biết về Luật Hôn nhân và Gia đình trong cuộc sống, trong
việc giải quyết bình đẳng giới.
- Tích cực chấp nh ý thức tuyên truyền vận động mọi người cùng thức hiện
tốt Luật Hôn nhân và Gia đình. Kiên quyết đấu tranh những hành vi vi phạm pháp Luật.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung: Tìm hiểu Luật Hôn Nhân Gia Đình (các điều có liên quan đến lứa tuổi học
sinh) với các nội dung cơ bản sau:
a. Quá trình phát triển của Luật hôn nhân và gia đình
b. Ý nghĩa của Luật hôn nhân và gia đình
c. Gợi ý một số câu hỏi thảo luận:
Những vấn đề chung của Luật hôn nhân và gia đình:
- Tảo hôn là gì? Tảo hôn vi phạm điều nào của Luật hôn nhân và gia đình?
- Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ gì đối với con cái?
- Con cái có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong gia đình?
Vấn đề giới trong Luật hôn nhân và gia đình:
- Những điều lụât nào thể hiện sự bình đẳng nam nữ? Nêu nội dung cụ thể của điều
Luật đó.
- Việc kết hôn là do nam, nữ tự nguyện. làm thế nào để biết có sự tự nguyện trong kết
hôn.
Người chưa thành niên với Luật hôn nhân và gia đình:
- Điều lụât nào qui định tuổi kết hôn? Nội dung của điều Luật đó.
- Ứng xử như thế nào khi bị cha mẹ hay người thân ép buộc phải kết hôn trước tuối?
- Con cái bất cứ tuổi nào cũng được có tài sản riêng hay phải đến tuổi qui định?
- Khi con còn ít tuổi tài sản riêng thì quyền lợi về tài sản đó đựơc bảo vệ như
thế nào? Nếu con có thu nhập thì nghĩa vụ đối với gia đình không? Cha mẹ
quyền gì đối với tài sản của con?
- Trước pháp Luật, cha mẹ đại diện cho con chưa thành niên được hiểu như thế nào?
- Con chưa thành niên có hành vi sai trái gây thiệt hại cho người khác thì cha mẹ phải
chịu trách nhiệm như thế nào?
- Thế nào là bạo hành gia đình?
2. Hình thức: Bong bóng tri thức và Trò chơi ô chữ
Chủ đề tháng 10 thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình - Trang 2
Chủ đề tháng 10 thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình - Người đăng: Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chủ đề tháng 10 thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình 9 10 178