Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề thế giới thực vật lớp lá

Được đăng lên bởi Lê Trà
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾ HOẠCH TUẦN 1: CHỦ ĐỀ NHÁNH 1:

Nước
Thời gian thực hiện 1 tuần
Từ ngày 17/02/2014 đến 21/02/2014.

KẾ HOẠCH TUẦN 1
Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 17/02/2014 đến 21/02/2014.
Thứ

2

3

4

5

6

HĐ

Đón trẻ

Hoạt động
học có chủ
đích

Hoạt động
góc

Hoạt động
ngoài trời

Hoạt động
chiều

- Đón trẻ vào lớp. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp: có các bức tranh về các nguồn nước.
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về các mùa và các hiện tượng tự nhiên.
- Cùng trẻ trò chuyện và kể tên các nguồn nước, các mùa và hiện tượng tự nhiên mà trẻ biết.
- Cho trẻ chơi theo ý thích.
- Điểm danh.
- Thể dục sáng: tập bài thể dục theo nhạc bài “Nắng sớm”.
* PTTC: Ném
* KPKH: Trò
* PTNT: LQVT: * PTNN:
* PTTM: GDÂN:
bóng trúng đích.
chuyện về
Nhận biết ban
LQVH: Thơ: “ RKNCH: “Mây
TCVĐ: Về đúng
nước.
ngày và ban đêm Nước”
và gió”.
nhà.
* PTTM: Vẽ
Nghe hát: “Bèo
hồ nước (theo
dạt mây trôi”.
đề tài).
Trò chơi: Tai ai
tinh.
* Góc xây dựng: Xây dựng “bể bơi”, tháp nước, công viên nước; …
* Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các nguồn nước…
* Góc phân vai: “Cửa hàng bán giải khát”, “Công viên nước Hồ Tây”, “Gia đình” ….
* Góc nghệ thuật: Hát múa các bài hát về chủ đề nước và hiện tượng tự nhiên.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
* Góc khoa học và toán: Lô tô các các nguồn nước.
- QSCMĐ: Trò
- QSCMĐ: Trò - QSCMĐ: Quan - QSCMĐ: Trò - QSCMĐ: Nhặt
chuyện về đặc
chuyện về tác
sát thời tiết.
chuyện về cách lá rụng.
điểm của nước.
dụng của nước. - TCVĐ: Lộn cầu sử dụng nước.
- TCVĐ: Nu na
- TCVĐ: Mèo
- TCVĐ: Rồng vồng.
- TCVĐ: Gieo
nu nống.
đuổi chuột.
rắn lên mây.
- Chơi tự do.
hạt.
- Chơi tự do.
- Chơi tự do.
- Chơi tự do.
- Chơi tự do.
- Vận động nhẹ.
- Vận động
- Vận động nhẹ.
- Vận động
- Vận động nhẹ.
Ăn quà chiều.
nhẹ. Ăn quà
Ăn quà chiều.
nhẹ. Ăn quà
Ăn quà chiều.
- Học kidsmart.
chiều.
- Học năng khiếu chiều.
- Văn nghệ cuối
- Vệ sinh, bình
- Học năng
nhạc.
- Học kidsmart. tuần.
cờ, trả trẻ.
khiếu nhạc.
- Vệ sinh, bình
- Vệ sinh, bình - Vệ sinh, bình
- Vệ sinh, bình cờ, trả trẻ.
cờ, trả trẻ.
cờ, trả trẻ.
cờ, trả trẻ.

1

PHẦN SOẠN CHUNG CHO CẢ TUẦN
1. Thể dục sáng:

* Yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết được các bài hát trong chủ đề. Trẻ tập các động
tác thể dục theo sự hướng dẫn của cô.
- Kĩ năng: Trẻ nghe nhạc và tập đúng theo nhịp của bài hát, phối hợp
nhịp nhàng các động tác.
- Thái độ: Trẻ biết được lợi ích của việc tập thể dục buổi sáng và hào
hứng với giờ thể dục sáng.
* Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ.
- Nhạc tập thể...
KẾ HOẠCH TUẦN 1: CHỦ ĐỀ NHÁNH 1:
Nước
Thời gian thực hiện 1 tuần
Từ ngày 17/02/2014 đến 21/02/2014.
KẾ HOẠCH TUẦN 1
Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 17/02/2014 đến 21/02/2014.
Thứ
2 3 4 5 6
Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp: có các bức tranh về các nguồn nước.
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về các mùa và các hiện tượng tự nhiên.
- Cùng trẻ trò chuyện và kể tên các nguồn nước, các mùa và hiện tượng tự nhiên mà trẻ biết.
- Cho trẻ chơi theo ý thích.
- Điểm danh.
- Thể dục sáng: tập bài thể dục theo nhạc bài “Nắng sớm”.
Hoạt động
học có chủ
đích
* PTTC: Ném
bóng trúng đích.
TCVĐ: Về đúng
nhà.
* KPKH: Trò
chuyện về
nước.
* PTTM: Vẽ
hồ nước (theo
đề tài).
* PTNT: LQVT:
Nhận biết ban
ngày và ban đêm
* PTNN:
LQVH: Thơ: “
Nước”
* PTTM: GDÂN:
RKNCH: “Mây
và gió”.
Nghe hát: “Bèo
dạt mây trôi”.
Trò chơi: Tai ai
tinh.
Hoạt động
góc
* Góc xây dựng: Xây dựng “bể bơi”, tháp nước, công viên nước; …
* Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các nguồn nước…
* Góc phân vai: “Cửa hàng bán giải khát”, “Công viên nước Hồ Tây”, “Gia đình” ….
* Góc nghệ thuật: Hát múa các bài hát về chủ đề nước và hiện tượng tự nhiên.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
* Góc khoa học và toán: Lô tô các các nguồn nước.
Hoạt động
ngoài trời
- QSCMĐ: Trò
chuyện về đặc
điểm của nước.
- TCVĐ: Mèo
đuổi chuột.
- Chơi tự do.
- QSCMĐ: Trò
chuyện về tác
dụng của nước.
- TCVĐ: Rồng
rắn lên mây.
- Chơi tự do.
- QSCMĐ: Quan
sát thời tiết.
- TCVĐ: Lộn cầu
vồng.
- Chơi tự do.
- QSCMĐ: Trò
chuyện về cách
sử dụng nước.
- TCVĐ: Gieo
hạt.
- Chơi tự do.
- QSCMĐ: Nhặt
lá rụng.
- TCVĐ: Nu na
nu nống.
- Chơi tự do.
Hoạt động
chiều
- Vận động nhẹ.
Ăn quà chiều.
- Học kidsmart.
- Vệ sinh, bình
cờ, trả trẻ.
- Vận động
nhẹ. Ăn quà
chiều.
- Học năng
khiếu nhạc.
- Vệ sinh, bình
cờ, trả trẻ.
- Vận động nhẹ.
Ăn quà chiều.
- Học năng khiếu
nhạc.
- Vệ sinh, bình
cờ, trả trẻ.
- Vận động
nhẹ. Ăn quà
chiều.
- Học kidsmart.
- Vệ sinh, bình
cờ, trả trẻ.
- Vận động nhẹ.
Ăn quà chiều.
- Văn nghệ cuối
tuần.
- Vệ sinh, bình
cờ, trả trẻ.
1
Chủ đề thế giới thực vật lớp lá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ đề thế giới thực vật lớp lá - Người đăng: Lê Trà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Chủ đề thế giới thực vật lớp lá 9 10 6