Ktl-icon-tai-lieu

CHỦ ĐIỂM GIAO THÔNG

Được đăng lên bởi lanyennam
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐIỂM GIAO THÔNG.
Mục đích –yêu cầu
1/ Phát triển thể chất:
-

Phát triển các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt động khác nhau của chủ điểm.

-

Phát triển các tố chất khéo léo, nhanh nhẹn, bền bỉ khi thực hiện các vận động.

2/ Phát triển nhận thức:
-

Trẻ biết được đặc điểm rõ nét của các loại phương tiện giao thông ( cách vận động, âm thanh), công dụng của chúng
( xe đạp có 2 bánh chạy được do người đạp, xe máy, ô tô có động cơ chạy bằng xăng)

-

Trẻ biết quan sát, so sánh, nhận xét một vài điểm giống và khác nhau giữa các loại phượng tiện giao thông theo những
dấu hiệu rõ nét ( cấu tạo, tiếng kêu, nơi hoạt động…) và phân nhóm theo những dấu hiệu trên; biết được tác dụng của
các loại phương tiện giao thông.

-

Trẻ có ý thức thực hiện một số luật lệ an toàn giao thông đường bộ.

3/ Phát triển ngôn ngữ:
-

Mở rộng kỹ năng giao tiếp của chủ điểm như: Trò chuyện, thảo luận, kể chuyện…

-

Rèn kĩ năng giao tiếp, trả lời câu hỏi cho trẻ.

-

Trẻ biết thêm vốn từ mới về 1 số loại phương tiện giao thông.

4/ Phát triển tình cảm xã hội:
-

Trẻ nhận biết được các mối quan hệ giữa người với người xung quanh.

-

Biết chấp hành 1 số luật lệ an toàn giao thông đường bộ.

5/ Phát triển thẩm mĩ:
-

Trẻ biết sử dụng một số nguyên liệu có sẵn để tự tạo ra những sản phẩn tạo hình đẹp để trang trí quanh lớp.

-

Trẻ có 1 số kĩ năng tô màu, nặn, vẽ, 1 số loại phương tiện giao thông.

-

Có ý thức tham gia giao thông đúng luật.

---

CHỦ ĐỀ NHÁNH: LUẬT LỆ GIAO THÔNG
I. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết một số luật lệ giao thông đơn giản, các điều cần tuân thủ khi đi trên đường bộ và khi ngồi trên tàu
xe
- Nhận biết được một số biển báo hiệu giao thông phổ biến,
- Trẻ biết phân biệt được những hành vi đúng, những hành vi sai khi đi trên đường và khi ngồi trên tàu xe.
- Biết chấp hành luật gia thông và giữ an toàn khi tham gia giao thông.
II. Kỹ năng:
-Rèn kĩ năng quan sát so sánh miêu tả một số luật đi đường.
-Biết phân nhóm các hành vi đúng, hành vi sai.
-Rèn kỹ năng đọc thơ, hát, múa về giao thông, một số luật lệ giao thông.
III. Thái độ:
-Biết chia sẻ quan tâm đến người khác.
-Trẻ biết nêu không chấp hành luật lệ giao thông sẽ xảy ra tai nạn…
- Biết nhắc nhở những người xung quanh chấp hành luật lệ giao thông, khi đi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm, khi ngồi trên
tàu xe phải ngồi ngay ngắn…

THỨ, NGÀY
THÁNG

Yêu cầu

Chuẩn
bị

Phương pháp tiến hành

Lưu ý

NỘI DUNG

Thứ 2
ngày 29/3
Hoạt động
học
PTTC
Bật liên
tục qua
các vòng.

T/c:chèo
thuyền

-Củng cố kỹ
năng b...
CHỦ ĐIỂM GIAO THÔNG.
Mục đích –yêu cầu
1/ Phát triển thể chất:
- Phát triển các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt động khác nhau của chủ điểm.
- Phát triển các tố chất khéo léo, nhanh nhẹn, bền bỉ khi thực hiện các vận động.
2/ Phát triển nhận thức:
- Trẻ biết được đặc điểm rõ nét của các loại phương tiện giao thông ( cách vận động, âm thanh), công dụng của chúng
( xe đạp có 2 bánh chạy được do người đạp, xe máy, ô tô có động cơ chạy bằng xăng)
- Trẻ biết quan sát, so sánh, nhận xét một vài điểm giống và khác nhau giữa các loại phượng tiện giao thông theo những
dấu hiệu rõ nét ( cấu tạo, tiếng kêu, nơi hoạt động…) và phân nhóm theo những dấu hiệu trên; biết được tác dụng của
các loại phương tiện giao thông.
- Trẻ có ý thức thực hiện một số luật lệ an toàn giao thông đường bộ.
3/ Phát triển ngôn ngữ:
- Mở rộng kỹ năng giao tiếp của chủ điểm như: Trò chuyện, thảo luận, kể chuyện…
- Rèn kĩ năng giao tiếp, trả lời câu hỏi cho trẻ.
- Trẻ biết thêm vốn từ mới về 1 số loại phương tiện giao thông.
4/ Phát triển tình cảm xã hội:
- Trẻ nhận biết được các mối quan hệ giữa người với người xung quanh.
- Biết chấp hành 1 số luật lệ an toàn giao thông đường bộ.
5/ Phát triển thẩm mĩ:
- Trẻ biết sử dụng một số nguyên liệu có sẵn để tự tạo ra những sản phẩn tạo hình đẹp để trang trí quanh lớp.
- Trẻ có 1 số kĩ năng tô màu, nặn, vẽ, 1 số loại phương tiện giao thông.
- Có ý thức tham gia giao thông đúng luật.
CHỦ ĐIỂM GIAO THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỦ ĐIỂM GIAO THÔNG - Người đăng: lanyennam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
CHỦ ĐIỂM GIAO THÔNG 9 10 366