Ktl-icon-tai-lieu

CHỦ ĐIỂM: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Được đăng lên bởi lanyennam
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng gi¸o dôc huyÖn duy tiªn

KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y

Hä vµ tªn
Líp

§¬n vÞ

: LÊ THỊ HỒNG VÂN
: B4
: Trêng mÇm non Chuyªn Ngo¹i

Năm học 2010-2011

CHỦ ĐIỂM: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thời gian từ:20/12/2010-14/1/2011
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
I.PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:
- Có khả năng thực hiện nhịp nhàng, giữ được thăng bằng cơ thể và thể hiện sức mạnh khi thực hiện một số vận động như: nhày lò cò, trèo lên xuống 4 gióng thang, bật
tách khép chân, chạy chậm…

- Biết phối hợp cử động của đôi bàn tay và các ngón tay (gấp giấy, ghéo hình, sử dụng kéo..)
- Biết các thựuc phẩm được chế biến từ động vật, ích lợi của các món ăn từ các động vật vứoi sức khỏe con người.
- Biết tránh những mối nguy hiểm khi tiếo xúc với các con vật.
II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
- Tò mò thích tìm hiểu các con vật gần gũi, quen thuộc: Phân biệt được những điểm giống và khác nhau của một số con vật quen thuộc qua tên gọi đặc điểm nổi bật, môi
trường sống, thức ăn của chúng.
- Biết phân loại các con vật theo 1-2 dấu hiệu (môi trường, kích thước, thứuc ăn …)
- Biết chứ số, số lượng và phận chia các nhóm con vật trong phạm vi 5
- Biết gộp 2 nhóm con vât và tách một nhóm thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 5
- So sánh sựu giống và khác nhau của các hình (Hình tròn với hình tam giác; hình tam giác với hình vuông…)
- So sánh chiều cao của 2 con vạt , trẻ biết sử dụng từ cao hơn, thấp hơn.
III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
- Biết sử dụng các từ, câu để miêu tả một số đặc điểm nổi bật, rõ nét của một số con vật gần gũi
- Biết lắng nghe,biết đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi của cô có kiên quan đến các con vật mà trẻ biết.
- Biết nói lên những điều trẻ quan sát được, nhận xét, trao đổi, thảo luận với cô giáo và các bạn về những con vật và nói lên những hiểu biết của mình về con vật đó.
- Nhớ và đcọ thuộc một số bài thưo có trong chủ điểm.
IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI.
- Yêu thích các con vât nuôi
- Có ý thức bảo vẹ các con vật nuôi, chăm sóc các con vật gần gũi với trẻ.
- Biết cộng tác với các bạn. thành viên trong nhóm, trong gia đình để chăm sóc và bảo vệ các ocn vật nuôi.
V.PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
- Khả năng thể hiện cảm xúc qua một số bài hát
- Thể hiện được cảm xúc qua các bài hát, vận động theo nhạc nói về các con vật.
- Có thể làm ra các sản phẩm tạo hình (vẽ, nặm, tô màu) có màu sắc hài hòa, bố cục rõ ràng, tô màu hợp lí……..

-Tên gọi đặc điểm nổi bật
- Nơi sống của các con vật
đó
- Cách chăm sóc và bảo vệ
các con vật nuôi
II.MẠNG
-Đặc
điểm NỘI
giốngDUNG
và khác
nhau về cấu tạo, hình dáng,
màu sắc
- Giá trị dinh dư...
Phßng gi¸o dôc huyÖn duy tiªn
KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y
Hä vµ tªn : LÊ THỊ HỒNG VÂN
Líp : B4
§¬n vÞ : Trêng mÇm non Chuyªn Ngo¹i
Năm học 2010-2011
CHỦ ĐIỂM: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thời gian từ:20/12/2010-14/1/2011
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
I.PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:
- Có khả năng thực hiện nhịp nhàng, giữ được thăng bằng cơ thể và thể hiện sức mạnh khi thực hiện một số vận động như: nhày lò cò, trèo lên xuống 4 gióng thang, bật
tách khép chân, chạy chậm…
CHỦ ĐIỂM: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỦ ĐIỂM: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - Người đăng: lanyennam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CHỦ ĐIỂM: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 9 10 980