Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn chương trình Địa lí THCS

Được đăng lên bởi nonghaidang
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ PHỔ THÔNG
23/08/2010 16:53 | 677 lượt xem
Chương trình môn Địa lí

I. VỊ TRÍ
Môn Địa lí trong nhà trường phổ thông giúp học sinh có được những hiểu biết cơ bản, hệ thống
về Trái Đất – môi trường sống của con người, về thiên nhiên và những hoạt động kinh tế của
con người trên phạm vi quốc gia, khu vực và thế giới ; rèn luyện cho học sinh những kĩ năng
hành động, ứng xử thích hợp với môi trường tự nhiên, xã hội. Đó là một phần của học vấn phổ
thông cần thiết cho mỗi người lao động trong xã hội hiện đại, trong thời kì công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước.
Trên nền tảng những kiến thức và kĩ năng trang bị cho học sinh, môn Địa lí góp phần đáng kể
vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông.
II. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông, cơ bản, cần thiết về :
- Trái Đất, các thành phần cấu tạo của Trái Đất, các hiện tượng, sự vật địa lí và tác động qua lại
giữa chúng ; một số quy luật phát triển của môi trường tự nhiên trên Trái Đất ; dân cư và các
hoạt động của con người trên Trái Đất ; mối quan hệ giữa dân cư, hoạt động sản xuất và môi
trường ; sự cần thiết phải khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường nhằm
phát triển bền vững.
- Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của một số khu vực khác nhau và của một số quốc
gia trên thế giới ; một số đặc điểm của thế giới đương đại.
- Đặc điểm tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam ; những vấn đề
đặt ra đối với cả nước nói chung và các vùng, các địa phương nơi học sinh đang sinh sống nói
riêng.
2. Kĩ năng
Hình thành và phát triển ở học sinh :
- Kĩ năng học tập và nghiên cứu địa lí : quan sát, nhận xét, phân tích, so sánh, đánh giá các sự
vật, hiện tượng địa lí ; phân tích, sử dụng bản đồ, Atlat ; vẽ và phân tích biểu đồ, đồ thị, lát cắt ;
phân tích số liệu thống kê...
- Kĩ năng thu thập, xử lí và thông báo thông tin địa lí.

- Kĩ năng vận dụng tri thức địa lí để giải thích các hiện tượng, sự vật địa lí và bước đầu tham gia
giải quyết những vấn đề của cuộc sống phù hợp với khả năng của học sinh.
3. Thái độ, tình cảm
Góp phần bồi dưỡng cho học sinh :
- Tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước thông qua việc ứng xử thích hợp với tự nhiên và tôn
trọng các thành quả kinh tế - văn hoá của nhân dân Việt Nam cũng như của nhân loại.
- Niềm tin vào khoa học, ham học hỏi, hứng thú, say mê tìm hiểu các sự vật, hiện tượng địa lí.
- Có ý chí tự cường dân tộc, niềm tin vào tương lai của đất nước, có tâm thế sẵn sàng...
CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ PHỔ THÔNG
23/08/2010 16:53 | 677 lượt xem
Chương trình môn Địa lí
I. VỊ TRÍ
Môn Địa trong nhà trường phổ thông giúp học sinh được những hiểu biết bản, hệ thống
về Trái Đất môi trường sống của con người, về thiên nhiên những hoạt động kinh tế của
con người trên phạm vi quốc gia, khu vực thế giới ; rèn luyện cho học sinh những năng
hành động, ứng xử thích hợp với môi trường tự nhiên, hội. Đó một phần của học vấn phổ
thông cần thiết cho mỗi người lao động trong hội hiện đại, trong thời công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước.
Trên nền tảng những kiến thức năng trang bị cho học sinh, môn Địa lí góp phần đáng kể
vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông.
II. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông, cơ bản, cần thiết về :
- Trái Đất, các thành phần cấu tạo của Trái Đất, các hiện tượng, sự vật địa và tác động qua lại
giữa chúng ; một số quy luật phát triển của môi trường tự nhiên trên Trái Đất ; dân các
hoạt động của con người trên Trái Đất ; mối quan hệ giữa dân cư, hoạt động sản xuất môi
trường ; sự cần thiết phải khai thác hợp tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường nhằm
phát triển bền vững.
- Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hi của một số khu vực khác nhau của một số quốc
gia trên thế giới ; một số đặc điểm của thế giới đương đại.
- Đặc điểm tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam ; những vấn đề
đặt ra đối với cả ớc nói chung và các vùng, các địa phương nơi học sinh đang sinh sống nói
riêng.
2. Kĩ năng
Hình thành và phát triển ở học sinh :
- năng học tập nghiên cứu địa : quan sát, nhận t, phân tích, so sánh, đánh giá các sự
vật, hiện tượng địa lí ; phân tích, sử dụng bản đồ, Atlat ; vẽ và phân tích biểu đồ, đồ thị, lát cắt ;
phân tích số liệu thống kê...
- Kĩ năng thu thập, xử lí và thông báo thông tin địa lí.
Chuẩn chương trình Địa lí THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn chương trình Địa lí THCS - Người đăng: nonghaidang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Chuẩn chương trình Địa lí THCS 9 10 237