Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING

Được đăng lên bởi phuongnguyen291995
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ MARKETING

Mụctiêuchương1

•

GiúpsinhviênhiểuquátrìnhhìnhthànhvàpháttriểncủaMarketing.

•

NắmđượcmộtsốkháiniệmcơbảnvềMarketing,từđórútrabảnchấtcủaMarketing,tầm
quantrọngcủaMarketingvàcácchứcnăngcơbảncủanó.

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

2

Mụclụcchương1

I). Sự ra đời & các khái niệm căn bản

của Marketing

II). Các tư tưởng chủ đạo trong Marketing
III). Vai trò của Marketing
IV). Marketing trong hoạt động DN

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

3

SựrađờicủaMarketing

Sản xuất hàng hóa kéo theo sự ra đời và phát triển của thị trường
Thị trường xuất hiện nhiều MQH kinh tế:
QH giữa người bán và người mua
QH giữa người bán và người bán
Cả hai đều là những MQH mâu thuẩn

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

4

SựrađờicủaMarketing
Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp tìm cách giải quyết những mâu
thuẩn đó:

Tôn trọng khách hàng
Áp dụng nhiều sáng kiến trong giao tiếp với khách hàng; theo dõi và
chăm sóc khách hàng.

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

5

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

6

CáckháiniệmMarketing

“Marketinglàquytrìnhmàdoanhnghiệptạoragiátrịchokháchhàngvàxâydựngmối
quanhệmạnhmẽvớikháchhàngnhằmgiànhđượcgiátrịkháchhàngtừhọ”.
(Kotlerand Armstrong,2012)

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

7

CáckháiniệmMarketing

Nhucầutựnhiên
Nhu cầu tự nhiên

Sảnphẩm

Mong muốn

(Vôhình/
(Vô
hình và

(Vôhình/

Sựhàilòng
Sự
hài lòng

Hữuhình)
Hữu hình)

Chấtlượng
Chất
lượng

Mongmuốn

NhuNhucầucókhảnăng
cầu có khả năng

thanhtoán
thanh
toán

Giátrị

Sản phẩm

Giá trị

Sựhàilòng

Traođổi
Trao
đổi
Marketing
Marketing

Giao
dịch
Giaodịch

Thị trường
Thịtrường

Các mối quan hệ

Cácmốiquanhệ

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

8

CáckháiniệmMarketing

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

9

CáckháiniệmMarketing

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

10

CáckháiniệmMarketing
Sản phẩm(hữu hình/vô hình)là bất cứ những
gì có thể đưa ra thị trường, gây sự chú ý,
được tiếp nhận, được tiêu thụ hay sử dụng
để thoả mãn một nhu cầu hay mong muốn
của con người.

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

11

CáckháiniệmMarketing
Dịch vụ
Các hoạt động hoặc lợi ích được áp dụng
cho bán hàng, vốn là những yếu tố vô
hình quan trọng và không dẫn đến
quyền sỡ hữu bất cứ thứ gì.

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

12

CáckháiniệmMarketing

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

13

CáckháiniệmMarketing

4/2/15

QTKD 704001-chương 1

14

CáckháiniệmMarketing

Marketing là quá trình quản trịnhằm nhận biết, dự đoán và đáp ứng những yêu
cầu của khách hàng một cách hiệu quả và có lợi”– UK chartered Institute of Marketi...
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ MARKETING
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING - Người đăng: phuongnguyen291995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING 9 10 217