Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 3: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG

Được đăng lên bởi Móm Xì Trum
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA
TRỌNG NÔNG
I. Hoàn cảnh ra đời và phương pháp luận nghiên cứu
1. Hoàn cảnh ra đời
Vào TK XVII, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển thay thế
cho thương nghiệp.
Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh ở Pháp, do nước Pháp là nước có lợi thế
về nông nghiệp.
Thương nghiệp không tạo ra của cải, lưu thông không làm cho của cải tăng lên.

2. Phương pháp luận nghiên cứu
Chuyển nghiên cứu kinh tế từ lưu thông sang sản xuất nông nghiệp.
Đề cao các quy luật kinh tế khách quan, chống lại sự can thiệp sâu của nhà
nước kinh tế.
Phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo phương thức tư bản.
Tác giả tiêu biểu: Francois Quesnay, nhà kinh tế học người Pháp
Ông xuất thân trong gia đình nông dân, là bác sĩ phẫu thuật, năm 1744
nhận bằng tiến sĩ y khoa.
Năm 1749, ông bắt đầu nghiên cứu kinh tế và toán học, tham gia viết
“Bách khoa thư của Pháp”.
Tác phẩm kinh tế tiêu biểu là “Biểu kinh tế”.

II. Nội dung học thuyết trọng nông
1. Lý thuyết về “Luật tự nhiên”
Hoạt động của tự nhiên và xã hội đều tuân theo những quy luật nhất định: Tự
nhiên tuân theo quy luật của vật lý, xã hội tuân theo quy luật của luân lý.
Quyền tự do của cá nhân là hợp với tự nhiên → Cần phải có tự do kinh tế “Tự
do buôn bán, tự do hoạt động”. Nhà nước không nên can thiệp sâu vào hoạt đọng
kinh tế.
Bảo vệ chế độ tư hữu và tư liệu sản xuất. Đồng thời sản xuất TBCN với sản
xuất nói chung.
Phát triển sản xuất nông nghiệp, là phù hợp với “Luật tự nhiên”
Phải phát triển sản xuất hàng hóa lớn trong nông nghiệp
Phát triển sản xuất nông nghiệp theo phương thức tư bản, dưới hình thức đồn
điền.
Đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào trong nông nghiệp.
Chủ nghĩa trọng nông
F.Quesnay: “Chỉ có của cải dân cư ở nông thôn mới đẻ ra của cải quốc
gia” – “nông dân nghèo thì xứ sở nghèo”

2. Lý thuyết về “sản xuất thuần túy”
Sản phẩm thuần túy = tổng giá trị sản phẩm – tổng chi phí sản xuất nông
nghiệp → biểu hiện ra là địa tô.
Sản phẩm thuần túy chỉ được tạo ra trong nông nghiệp, vì sản xuất nông
nghiệp làm gia tăng sản lượng.
Công nghiệp, thương nghiệp không tạo ra sản phẩm thuần túy → không phải là
lao động sản xuất.
↠Lý thuyết trung tâm của chủ nghĩa trọng nông.

3. Lý thuyết phân chia giai cấp.
Giai cấp sở hữu: đại địa chủ
Giai cấp sản xuất: nhà tư bản và công nhân nông nghiệp
Giai cấp không sản xuất: Công nhân công nghiệp, tư bản công nghiệp, thương
nhân ….
F.Quesnay nói: Kinh tế cũng giống như một cơ thể trong đó của cải và hàng
hoấ lưu thông từ giai cấp này sang gia...
CHƯƠNG 3: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA
TRỌNG NÔNG
I. Hoàn cảnh ra đời và phương pháp luận nghiên cứu
1. Hoàn cảnh ra đời
Vào TK XVII, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển thay thế
cho thương nghiệp.
Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh ở Pháp, do nước Pháp là nước có lợi thế
về nông nghiệp.
Thương nghiệp không tạo ra của cải, lưu thông không làm cho của cải tăng lên.
2. Phương pháp luận nghiên cứu
Chuyển nghiên cứu kinh tế từ lưu thông sang sản xuất nông nghiệp.
Đề cao các quy luật kinh tế khách quan, chống lại sự can thiệp sâu của nhà
nước kinh tế.
Phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo phương thức tư bản.
Tác giả tiêu biểu: Francois Quesnay, nhà kinh tế học người Pháp
Ông xuất thân trong gia đình nông dân, là bác sĩ phẫu thuật, năm 1744
nhận bằng tiến sĩ y khoa.
Năm 1749, ông bắt đầu nghiên cứu kinh tế và toán học, tham gia viết
“Bách khoa thư của Pháp”.
Tác phẩm kinh tế tiêu biểu là “Biểu kinh tế”.
II. Nội dung học thuyết trọng nông
1. Lý thuyết về “Luật tự nhiên”
Hoạt động của tự nhiên và xã hội đều tuân theo những quy luật nhất định: Tự
nhiên tuân theo quy luật của vật lý, xã hội tuân theo quy luật của luân lý.
Quyền tự do của cá nhân là hợp với tự nhiên Cần phải có tự do kinh tế “Tự
do buôn bán, tự do hoạt động”. Nhà nước không nên can thiệp sâu vào hoạt đọng
kinh tế.
Bảo vệ chế độ tư hữu và tư liệu sản xuất. Đồng thời sản xuất TBCN với sản
xuất nói chung.
Phát triển sản xuất nông nghiệp, là phù hợp với “Luật tự nhiên”
Phải phát triển sản xuất hàng hóa lớn trong nông nghiệp
Phát triển sản xuất nông nghiệp theo phương thức tư bản, dưới hình thức đồn
điền.
Đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào trong nông nghiệp.
Chủ nghĩa trọng nông
F.Quesnay: “Chỉ có của cải dân cư ở nông thôn mới đẻ ra của cải quốc
gia” – “nông dân nghèo thì xứ sở nghèo”
CHƯƠNG 3: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG - Trang 2
CHƯƠNG 3: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG - Người đăng: Móm Xì Trum
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHƯƠNG 3: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG 9 10 781