Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC

Được đăng lên bởi quang-vinh-tran
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 6619 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC
CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC

CHƯƠNG III

KHÁI LƯỢC
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY
TRƯỚC MÁC

Phần C & D
NGƯỜI BIÊN SOẠN
PGS.TS. NGUYỄN TẤN HÙNG
TS. LÊ HỮU ÁI

C. TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI PHỤC HƯNG

I. Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm
1. Hoàn cảnh lịch sử:
- Thời kỳ Phục hưng (Renaissance) vào thế kỷ
XV-XVI, là thời kỳ khôi phục và phát triển những
giá trị văn hóa cổ đại sau “đêm dài Trung cổ”.
Nguyên nhân và đặc điểm của thời kỳ Phục hưng:
- Phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời,
phương thức sản xuất TBCN đang từng bước hình
thành. Sự ra đời của công trường thủ công làm cho
năng suất lao động tăng. Thương nghiệp, hàng hải
phát triển mạnh

+ Tìm ra châu Mỹ năm 1492
+ Tầng lớp tư sản xuất hiện. Vai trò kinh tế-xã
hội của nó ngày càng nâng cao. Mâu thuẫn giữa
tầng lớp tư sản và giai cấp địa chủ quý tộc ngày
càng phát triển.
+ Khoa học, đặc biệt là thiên văn học phát triển
mạnh.
+ Nghệ thuật cũng phát triển phong phú đa dạng,
đi vào ca ngợi cái đẹp trong cuộc sống hiện thực
của con người.

2. Đặc điểm của triết học thời kỳ Phục hưng:
+ Các nhà triết học và khoa học từng bước đấu
tranh tách triết học và khoa học ra khỏi sự kiểm soát
của tôn giáo.
+ Thuyết nhật tâm được Côpecnic đưa ra và được
nhiều nhà khoa học phát triển để chống lại thuyết
địa tâm, đây là một thách thức lớn đối với uy quyền
của Nhà thờ.
+ Các nhà triết học chưa dám công khai tuyên bố
CNDV, quan điểm vô thần. Họ thường đứng trên
quan điểm thần luận (deism) hay phiếm thần luận
(pantheism) để hạ thấp một bước vai trò của
Thượng đế và Giáo hội.

II. Một số nhà triết học tiêu biểu
1) Nicôlai Côpecnic
(Nicolaus Copernicus,
1473-1543)
Nhà Thiên văn học, nhà
triết học người Ba Lan.
Đưa ra thuyết nhật tâm để
chống lại thuyết địa tâm.

Thuyết nhật tâm (heliocentric theory: thuyết
mặt trời là trung tâm của vũ trụ) do Côpecnich đưa
ra nhằm chống lại thuyết địa tâm (Geocentric
theory: thuyết quả đất là trung tâm vũ trụ, do một
nhà thiên văn học Hy Lạp đưa ra vào thế kỷ II và
được Nhà thờ phê chuẩn trở thành vũ trụ quan
chính thống của Kitô giáo, vì nó phù hợp với giáo
điều trong Kinh Thánh).
Thuyết nhật tâm được coi là “một cuộc cách
mạng ở trên trời” báo trước một cuộc cách mạng
trong các quan hệ xã hội.

Mô
hình
thuyết
Nhật
tâm
Côpecnich

2) Brunô (Giordano Bruno 15481600).
Nhà triết học, khoa học, theo quan điểm
Phiếm thần luận (Pantheism: thuyết cho rằng
Thượng đế cũng chính là giới tự nhiên).
Brunô phát triển CNDV lên đỉnh cao thời
kỳ Phục hưng.
Brunô ủng h...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC
CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC
CHƯƠNG III
KHÁI LƯỢC
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY
TRƯỚC MÁC
Phần C & D
NGƯỜI BIÊN SOẠN
PGS.TS. NGUYỄN TẤN HÙNG
TS. LÊ HỮU ÁI
CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC - Người đăng: quang-vinh-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC 9 10 118