Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2957 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2007-2008

Các phương pháp phân tích

Tài liệu phát thêm

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Học kỳ thu năm 2007
Các phương pháp phân tích
Tài liệu phát thêm
Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) bằng SPSS
•
•
•
•
•

Giới thiệu về phân tích nhân tố khám phá
Thao tác thực hiện
Đọc kết quả
Nhân số
Các phân tích khác sau khi thực hiện phân tích nhân tố

Khaùnh Duy

1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2007-2008

Các phương pháp phân tích

Tài liệu phát thêm

1. Giới thiệu
Phân tích nhân tố khám phá là một phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập gồm
nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến (gọi là các nhân tố) ít hơn để chúng có
ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu hết nội dung thông tin của tập biến ban đầu (Hair & ctg,
1998)
Ví dụ: Thọ & ctg (2005) đã đo lường “cơ sở hạ tầng đầu tư” của tỉnh Tiền Giang thông qua 12 biến
quan sát (điện ổn định, nước ổn định … chi phí lao động rẻ). 12 biến quan sát này được rút gọn
thành 3 nhân tố. Ba nhân tố mới được đặt tên là: cơ sở hạ tầng, mặt bằng, lao động.
Stt Biến quan sát
1
Điện ổn định
2
Nước ổn định
3
Thoát nước tốt
4
Giá điện hợp lý
5
Giá nước phù hợp
6
Thông tin liên lạc thuận tiện
7
Giao thông thuận lợi
8
Giá thuê đất hợp lý
9
Chi phí đền bù, giải toả thoả đáng
10 Mặt bằng sắp xếp kịp thời
11 Lao động dồi dào
12 Chi phí lao động rẻ
Nguồn: Thọ &ctg, 2005, 49

Nhân tố
Mặt bằng

Cơ sở hạ tầng
.59
.69
.65
.62
.59
.58
.59
.27
.13
.14
.16
.08

Lao động
.09
.06
-.01
.26
.18
.21
.22
.65
.86
.83
.16
.04

.31
.16
-.11
.10
.17
-.01
.11
.07
.09
.08
.80
.86

2. Thao tác thực hiện
Bạn hãy mở file chat luong khoa hoc thac si va su hai long cua hoc vien.sav. Đây là một
phần dữ liệu khảo sát chất lượng khoá học thạc sĩ và sự hài lòng của học viên cao học của một
trường đại học khối kinh tế ở TPHCM. Bản câu hỏi (trích) tương ứng với bộ dữ liệu này được đính
kèm ở phần phụ lục. Bản câu hỏi này dựa trên nền tảng lý thuyết về thang đo CEQ (Course
Experience Questionnaire) do Ramsden đề xuất trong đánh giá chất lượng khoá học của nền giáo dục
Uc và đã được hiệu chỉnh thông qua nghiên cứu định tính.

Khaùnh Duy

2

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2007-2008

Các phương pháp phân tích

Tài liệu phát thêm

Hình 1. Các biến đã được khai báo

Khaùnh Duy

3

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2007-2008

Các phương pháp phân tích

Tài liệu phát thêm

Hình 2. Dữ liệu đã được nhập

Kh...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2007-2008
Các phương pháp phân tích Tài liu phát thêm
Khaùnh Duy
1
Chương trình ging dy kinh tế Fulbright
Hc k thu năm 2007
Các phương pháp phân tích
Tài liu phát thêm
Phân tích nhân t khám phá (Exploratory Factor Analysis) bng SPSS
Gii thiu v phân tích nhân t khám phá
Thao tác thc hin
Đọc kết qu
Nhân s
Các phân tích khác sau khi thc hin phân tích nhân t
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 9 10 685