Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình hát Quốc ca Đội ca

Được đăng lên bởi phutin052
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT CÁI BÈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH MỸ LƯƠNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Lương, ngày 03 tháng 09 năm 2015

Chương trình khai mac hội thi hát Quốc ca- Đội ca và Ca khúc cách
mạng truyền thống năm học 2015-2016 .
Kính thưa : Quí vị đại biểu
Quí thầy cô cùng toàn thể các em Đội viên thân mếnh !
Căn cứ vào công kế hoạch :
Số 380/KH-PGDĐT ngày 17/8/2015 của Phòng GDĐT Cái Bè về việc tổ
chức Hội thi “Hát Quốc ca - Đội ca - Ca khúc truyền thống Cách Mạng” năm học
2015 - 2016.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCN
Việt Nam (02/09/1945–02/09/2015); kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến
(23/09/1945-23/09/2015); kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh
niên Việt Nam(15/10/1956-15/10/2015);
Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực” và thiết thực định hướng giáo dục lòng yêu nước, kỹ năng thuyết
trình, ý thức công dân, ý thức chính trị trong học sinh, ý thức thẩm mỹ trong nghệ
thuật âm nhạc, thông qua việc thuộc và hát đúng các bài hát nghi lễ quốc gia, Đội
ca, ca khúc truyền thống Cách Mạng.
Nay Trường TH Mỹ Lương Tổ chức Hội thi “Hát Quốc ca - Đội ca - Ca
khúc truyền thống Cách Mạng” năm học 2015 - 2016:
Đến dự hội thi hôm nay chúng ta long trọng được đón tiếp :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Tiếp theo xin được giới thiệu một thành phân quan trọng trong hội thi
đó là Ban giám khảo cuộc thi :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Sau đây Tôi xin thông qua quyết định thành lập Ban tổ chức và ban giám
khảo Hội thi hát “Hát Quốc ca - Đội ca - Ca khúc truyền thống Cách Mạng năm
học 2015-2016 của trường TH Mỹ Lương.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
Tiếp theo trân trọng mời thầy Hiệu trưởng nhà trường – Trưởng ban tổ chức
hội thi lên phát biểu , dặn dò các em trước khi bước vào phần thi diễn. Xin mời
thầy.
……………………………………………………………………………
Chương trình khai mac hội thi hát Quốc ca- Đội ca và Ca khúc cách mạng
truyền thống năm học 2015-2016 kết thúc mời các đội thi chuẩn bị để tham
gia phần thi diễn của mình.
HIỆU TRƯỞNG

...
PHÒNG GD&ĐT CÁI BÈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH MỸ LƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Lương, ngày 03 tháng 09 năm 2015
Chương trình khai mac hội thi hát Quốc ca- Đội ca và Ca khúc cách
mạng truyền thống năm học 2015-2016 .
Kính thưa : Quí vị đại biểu
Quí thầy cô cùng toàn thể các em Đội viên thân mếnh !
Căn cứ vào công kế hoạch :
Số 380/KH-PGDĐT ngày 17/8/2015 của Phòng GDĐT Cái về việc tổ
chức Hội thi “Hát Quc ca - Đội ca - Ca khúc truyn thng ch Mạng năm học
2015 - 2016.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCN
Việt Nam (02/09/1945–02/09/2015); kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến
(23/09/1945-23/09/2015); kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh
niên Việt Nam(15/10/1956-15/10/2015);
Tiếp tục thực hiện việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, ch cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực” và thiết thực định hướng giáo dục lòng yêu nước, kỹ năng thuyết
trình, ý thức công dân, ý thức chính trị trong học sinh, ý thức thẩm mỹ trong nghệ
thuật âm nhạc, thông qua việc thuộc hát đúng các i hát nghi lễ quốc gia, Đội
ca, ca khúc truyền thống Cách Mạng.
Nay Trường TH Mỹ Lương T chức Hội thi “Hát Quốc ca - Đội ca - Ca
khúc truyền thống Cách Mạng” năm học 2015 - 2016:
Đến dự hội thi hôm nay chúng ta long trọng được đón tiếp :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Chương trình hát Quốc ca Đội ca - Trang 2
Chương trình hát Quốc ca Đội ca - Người đăng: phutin052
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chương trình hát Quốc ca Đội ca 9 10 17