Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN “DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH”

Được đăng lên bởi levananhh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu

CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN
“DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT
TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH”

1. Tuyên bố lý do:
Kính thưa ..................................................................................
Kính thưa tất cả quý thầy cô!
Căn cứ công văn số 2718/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Bộ giáo dục
đào tạo về việc tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá
trình dạy học ở trường phổ thông.
Thực hiện theo công văn số 852/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 07 năm 2014 của Sở giáo
dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá trình
dạy học ở trường trung học.
Thực hiện theo công văn số...PGD
Nhằm để trang bị cho tất cả quý thầy cô đang giảng dạy bộ môn Sinh tại các trường trung
học những kiến thức và cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng
phát triển năng lực mà BGD đã xây dựng, hôm nay tổ bộ môn sinh của TP tổ chức đợt tập huấn
này đó là lý do của buổi khai mạc.
2. Giới thiệu đại biểu:

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
MÔN: SINH HỌC THCS
(Chiều ngày 29,30/8/2014 tai trường THCS Hùynh Khương Ninh Thành phố Vũng tàu).
* Chia nhóm: Mỗi trường 01 nhóm (16 nhóm)

Chiều
29/8

Nội dung
Thời gian
14g00
Khai mạc
14g 30 – 15g30 Một số vấn đề chung về Kiểm tra,

Người thực hiện

Cô Lưu Thị Hạnh

đánh giá kết quả học tập môn Sinh học Cô Lưu Thị Hạnh
theo định hướng phát triển năng lực.
15g30 – 15g40
Giải lao
15g40 – 16g15 Một số vấn đề chung về Kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập môn Sinh học Cô Vũ Thị Hà
theo định hướng phát triển năng lực.
16h15 – 16h20 Hướng dẫn phiếu sản phẩm 1, 2 và 3.
Cô Thu Trang

Ghi chú

16h20 – 16h30 Thực hành phiếu số 1, 2 và 3

Toàn bộ báo cáo
viên.
16h30 -17h00
Thực hành phiếu số 1, 2 và 3
Toàn bộ báo cáo
viên.
14h00 – 15h30 Thực hành phiếu sản phẩm 1, 2 và 3.
Toàn bộ báo cáo
viên.
15g30 – 15g40
Giải lao

Chiều
30/8

15g40 – 16g30 Các nhóm báo cáo sản phẩm, phân tích Toàn bộ báo cáo
16h30 -17h00

Rút kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc.

viên.
Toàn bộ báo cáo
viên.

*Phân công phụ trách nhóm:
STT

Người phụ trách

1

Vũ Thị Hà

2

Lưu Thị Hạnh

3

Vũ Thị Nghuyệt

4

Lê Thị Phi Oanh

5

Tào Thu Trang

Cụm Trường THCS

Nội dung công việc

Nguyễn An Ninh;
Nguyễn Gia Thiều; Võ
Trường Toản; Bạch đằng;
Châu Thành; Võ Văn
Kiệt; Vũng Tàu;
Thắng Nhì; Trần Phú;
Nguyễn Thái Bình
Duy Tân; Ngô Sĩ Liên;
Phước Thắng
Huỳnh Khương Ninh;
Nguyễn Văn Linh; Thắng
Nhất

-Hướng dẫn các trường dựa vào
mẫu hòan th...
Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN
“DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT
TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH”
1. Tuyên bố lý do:
Kính thưa ..................................................................................
Kính thưa tất cả quý thầy cô!
Căn cứ công n số 2718/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Bộ giáo dục
đào tạo về việc tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá
trình dạy học ở trường phổ thông.
Thực hiện theo công văn số 852/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 07 năm 2014 của Sở giáo
dục đào tạo tỉnh Rịa Vũng Tàu về việc tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá trình
dạy học ở trường trung học.
Thực hiện theo công văn số...PGD
Nhằm để trang bị cho tất cả quý thầy đang giảng dạy bộ môn Sinh tại các trường trung
học những kiến thức cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng
phát triển năng lực mà BGD đã xây dựng, hôm nay tổ bộ môn sinh của TP tổ chức đợt tập huấn
này đó là lý do của buổi khai mạc.
2. Giới thiệu đại biểu:
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
MÔN: SINH HỌC THCS
(Chiều ngày 29,30/8/2014 tai trường THCS Hùynh Khương Ninh Thành phố Vũng tàu).
* Chia nhóm: Mỗi trường 01 nhóm (16 nhóm)
Thời gian
Nội dung Người thực hiện Ghi chú
Chiều
29/8
14g00
Khai mạc Cô Lưu Thị Hạnh
14g 30 – 15g30
Một số vấn đề chung về Kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập môn Sinh học
theo định hướng phát triển năng lực.
Cô Lưu Thị Hạnh
15g30 – 15g40
Giải lao
15g40 – 16g15
Một số vấn đề chung về Kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập môn Sinh học
theo định hướng phát triển năng lực.
Cô Vũ Thị Hà
16h15 – 16h20
Hướng dẫn phiếu sản phẩm 1, 2 và 3. Cô Thu Trang
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN “DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH” - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN “DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH” - Người đăng: levananhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN “DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH” 9 10 681