Ktl-icon-tai-lieu

Chương V: phản ứng nhiệt phân

Được đăng lên bởi trieuhoang1997
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương V: phản ứng nhiệt phân
Chủ nhật, 17 Tháng 5 2009 12:45 Thầy Trung Hiếu

I. Định nghĩa:
Là phản ứng phân huỷ phân tử một hợp chất thành nhiều phân tử chất khác dưới tác
dụng của nhiệt. Hợp chất càng bền, bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

II. Một số phản ứng nhiệt phân quan trọng:
1) Nhiệt phân muối:

* Muối của các oxaxit chứa nguyên tố có hoá trị cao: bị nhiệt phân luôn luôn có

2. Các hiđroxit kim loại:
* Không tan được trong nước:

* Tan được trong nước: không bị nhiệt phân hoặc rất khó nhiệt phân:

không phản ứng
* Nhiệt phân trong không khí (hoặc gốc axit có tính oxi hoá), số oxi hoá kim loại có thể tăng:

Trung Hiếu 52:
a) Thế nào là sự nhiệt phân một hợp chất hoá học?
Sự nhiệt phân có phải là một quá trình oxi hoá khử không? Nêu ví dụ.
b) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các chất sau:
M(OH)n,; M2(CO3)n; M(NO3)n; M2(SO4)n (sản phẩm tạo thành là oxit kim loại).
c) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các muối sau:
NaHCO3 Mg(HCO3)2, Na2SO4.10H2O, FeSO4 (tạo SO2, O2, oxit Fe)
d) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các chất sau đây:
(NH4)2CO3, Ba(HCO3)2, AgNO3, KNO3, Fe(NO3)3; (NH4)3PO4.
Hướng dẫn giải
a) Sự nhiệt phân: là quá trình phân tích một chất thành hai hay nhiều chất khác dưới tác dụng của nhiệt.
Sự nhiệt phân có thể là oxi hoá khử hoặc không oxi hoá khử.
Ví dụ

b) Các phản ứng nhiệt phân:

Trung Hiếu 53: Trong mỗi chén sứ A, B, C đựng một muối nitrat.
Nung các chén ở nhiệt độ cao trong không khí tới các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó làm nguội,
thấy:
* Trong A không còn lại dấu vết gì.
* Cho dung dịch HCl vào B, thoát ra khí không màu (hoá nâu trong không khí).
* Trong C còn lại chất rắn màu nâu.
Hãy xác định muối nitrat trong mỗi chén?
Hướng dẫn giải:
a) Trong chén A không còn dấu vết gì chứng tỏ các muối nitrat bị nhiệt phân hoàn toàn và sản phẩm bay
hơi hết.
Vậy nó có thể là:

Muối nitrat hữu cơ:
b) Trong chén B phải chứa muối kim loại kiềm vì nó chuyển muối nitrat thành nitrit:

c) Trong chén C còn lại chất rắn màu nâu đỏ chứng tỏ đó là Fe 2O3.
Vậy muối ban đầu có thể là muối nitrat sắt III hoặc sắt II:

...
Chương V: phản ứng nhiệt phân
Chủ nhật, 17 Tháng 5 2009 12:45 Thầy Trung Hiếu
I. Định nghĩa:
Là phản ứng phân huỷ phân tử một hợp chất thành nhiều phân tử chất khác dưới tác
dụng của nhiệt. Hợp chất càng bền, bị phân hủy ở nhiệt độ cao.
II. Một số phản ứng nhiệt phân quan trọng:
1) Nhiệt phân muối:
Chương V: phản ứng nhiệt phân - Trang 2
Chương V: phản ứng nhiệt phân - Người đăng: trieuhoang1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chương V: phản ứng nhiệt phân 9 10 452