Ktl-icon-tai-lieu

Chương4:Mạchdaođộng

Được đăng lên bởi Trần Tấn Phát
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương4:Mạchdaođộng

Th.S.NguyễnChíNgọc
BộmônViễnthông(B3)
ncngoc@hcmut.edu.vn

Nộidung

•

Mạchdaođộnghìnhsin: MKĐhồitiếpcóđộlợivòngT=1 (hồitiếpdương)tại1tầnsốvà|
T|<1tạicáctầnsốkhác.

– MạchdaođộngdịchphaRC.
– MạchdaođộngcầuWien.
– MạchdaođộngcộnghưởngLC (tầnsốcao).

•

Mạchdaođộngxungvuông: BJTđóngmởtuầnhoàn.

•

Thiếtkếmạchdaođộngtầnsốthấp.

– Mạchdaođộngđahài.

2

3

MạchdaođộngdịchphaRC

4

5

Ghép đệm (cách ly)

6

Ghép trực tiếp R, C như nhau

7

1
f0 
2 6 RC
0
Av  29180
8

•

Rf= 29R

9

Ảnh hưởng của trở kháng ra

10

11

R
46

RC
R
R
 h fe  3 

 5 4  6 
R
RC
RC

RC
2

h fe  23
 h fe  23
R
4
Căn
bậc
2
có
nghĩa

h
>
23+21,6
=
44,6
 fe 
 
•
 
RCđể mạch dao động,
58nếu hienhỏ hơn giá trị 58
29động vì T < 1
trên thì mạch
 không dao
• Đây là điều kiện cần
• Đồng thời, khi đó: (R/Rc) = 0,375.

12

Tránh ảnh hưởng trở kháng ra/vào

13

Ghép trực tiếp R, C bất kì

14

MạchdaođộngcầuWien

15

MạchdaođộngcầuWien (tt)

16

17

18

19

MạchdaođộngcộnghưởngLC

•
•
•
•

Colpitts
Hartley
Clapp
Armstrong

20

21

22

Mạchdaođộngđahài

23

Bài tập

•

Vẽ sơ đồ và thiết kế mạch dao động tại fo=10KHz dùng các OP-AMP, các điện
trở, và 3 tụ điện C1=1uF, C2=2uF, C3=3uF.

24

...


 !"
#$%
Chương4:Mạchdaođộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương4:Mạchdaođộng - Người đăng: Trần Tấn Phát
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chương4:Mạchdaođộng 9 10 860