Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 3 văn hóa nhà trường

Được đăng lên bởi vominhhung1981
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ 3

VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG
(School Culture)

VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG
(School Culture)

THỜI LƯỢNG: 10 tiết (8 tiết lý thuyết, 2 tiết thực hành)
MÔ TẢ CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề này đề cập đến khái niệm, đặc trưng của văn hoá nhà trường nhằm giúp
hiệu trưởng trường phổ thông định hình thành công các giá trị văn hoá cốt lõi, từ đó phát
huy tiềm năng nguồn lực, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
MỤC TIÊU
Sau khi học xong chuyên đề học viên sẽ:
- Giải thích được tầm quan trọng của văn hoá nhà trường, vai trò lãnh đạo của
Hiệu trưởng trong việc phát triển văn hoá nhà trường.
- Phân tích được nội hàm khái niệm và những đặc trưng của văn hoá nhà trường.
- Xác định được các giá trị cốt lõi và cách thức lãnh đạo phát triển văn hoá nhà trường.
- Có thái độ tích cực quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà trường.
NỘI DUNG
1.
1.1

Khái niệm văn hoá nhà trường
Văn hoá là gì?
Có nhiều định nghĩa khác nhau về văn hoá (có hơn 400 định nghĩa về văn hoá),
nhưng tựu chung lại có thể hiểu văn hoá theo cách tiếp cận sau:
- Tiếng Hán: Văn có nghĩa là vẻ đẹp, có giá trị; Hoá có nghĩa là giáo hoá
- Tiếng Anh: Culture (vun trồng); Culture Agri (vun trồng cây cối); Culture Animi (trồng
trọt tinh thần/nuôi dưỡng tâm hồn con người).
Nghĩa gốc của văn hóa là cái đẹp. Theo cách nhìn phương đông, hình thức đẹp đẽ
biểu hiện trước hết trong lễ, nhạc, cách lãnh đạo, quản lý,… đặc biệt trong ngôn ngữ,
cách ứng xử lịch sự. Nó biểu hiện thành một hệ thống các chuẩn mực, giá trị ứng xử được
mọi người chấp nhận và xem là đẹp đẽ.
Định nghĩa Văn hoá của UNESCO: “Văn hoá hiểu theo nghĩa rộng là một phức
thể, tổng thể các đặc trưng diện mạo về tinh thần, vật chất, tri thức, tình cảm khắc hoạ lên
bản sắc của một cộng đồng gia đình, xóm làng, xã hội v.v...”. Văn hoá không chỉ bao
gồm nghệ thuật văn chương mà cả những lối sống, những quyền cơ bản của con người,
những hệ thống giá trị, những truyền thống tín ngưỡng”.
Văn hoá hiểu theo nghĩa hẹp: “Văn hoá là một tổng thể những hệ thống biểu trưng
(kí hiệu) chi phối cách ứng xử và sự giao tiếp trong một cộng đồng khiến cộng đồng ấy
có đặc thù riêng...Văn hoá bao gồm hệ thống những giá trị để đánh giá một sự việc, một

hiện tượng (đẹp hay xấu, có đạo đức hay vô đạo đức, phải hay trái, đúng hay sai v.v ...)
theo cộng đồng ấy.
Một số định nghĩa khác về văn hoá:
Văn hoá là dòng chảy của các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin, các truyền thống,
các nghi lễ… Văn hóa được hình thành qua thời gian khi mọi người cùng làm việc, cùng
giải quyết các vấn đ...
CHUYÊN ĐỀ 3
VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG
(School Culture)
Chuyên đề 3 văn hóa nhà trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề 3 văn hóa nhà trường - Người đăng: vominhhung1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chuyên đề 3 văn hóa nhà trường 9 10 298