Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề đặc biệt về KHOẢNG CÁCH trong không gian

Được đăng lên bởi Trần Mậu Tú
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2497 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CLB GIA SƯ BÀI THI KHOA HỌC:
………………………………………….........*T*M*T*……………………………………………………………..

HÌNH HỌC – HỌC HÌNH CŨNG GIỐNG NHƯ TÌM CÁCH ĐỂ YÊU MỘT CÔ GÁI VẬY

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC
Biên soạn: Trần Mậu Tú-TMT
XẠO TỤI MÀY ƠI, KHÔNG HỌC THÌ NGỒI ĐÓ MÀ CHỜ
GIỎI.
CHĂM CHỈ NHƯNG PHẢI CÓ TƯ DUY NỮA CHỚ!!

CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO ÔN
THITỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH ĐẠI
HỌC 3 CHUNG ĐỔI MỚI CỦA BGD

CHĂM HỌC
MÀ VẪN
DỐT NÈ!

TƯ DUY TỐT VỀ TOÁN HỌC
LÀ ĐIỀU MÀ TÔI MONG
CÁC BẠN CÓ ĐƯỢC KHI
ĐỌC CHUYÊN ĐỀ LẦN NÀY.
CÁC BÀI TOÁN LÀ CÁC
CÁCH GIẢI DẪN CÁC EM
ĐÊN VỚI TƯ DUY BÀI TOÁN
CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ
TRÌNH BÀY 1 BÀI TOÁN.

Ờ! HỌC
NHIỀU
CŨNG CHẢ
HIỂU NỮA!

Cuộc
chiếnLÀ
THẤT
BẠI-THÀNH
CÔNG
trong
bạn CẬN,
sẽ kéo KHÓ
dài mãi
mãi nếuCÁCH
bạn cứHIỂU
hoài ĐƯỢC CÔ
BAN ĐẦU “
ĐA
PHẦN
KHÓ,
KHÓ TRONG
CÁCH
TIẾP
TRONG
nghiCẢ
vớiTRONG
khả năngCÁCH
của mình
suy nghĩ tiêu
cực HÓA
về tương
lai CÔ
tốt đẹp
GÁI VÀ KHÓ
TÌMvàPHƯƠNG
PHÁP
GIẢI
GÁIphía
ĐÓ.trước”
Trần Mậu
Tú-TMTVậy mấu -chốt
ở đây
là người nào nắm giữ trong tay mình những thủ thuật và cách tư duy tìm
hiểu một cách khoa học thì sẽ có được sự tiến bộ để sở hữu giá trị cần tìm.
1

Trần Mậu Tú – Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tạo hưng phấn trong học tập.

CLB GIA SƯ BÀI THI KHOA HỌC:
………………………………………….........*T*M*T*……………………………………………………………..

HÌNH HỌC – HỌC HÌNH CŨNG GIỐNG NHƯ TÌM CÁCH ĐỂ YÊU MỘT CÔ GÁI VẬY

XIN CHÀO CÁC BẠN HỌC SINH THÂN QUÝ.
Lần này tôi xin được biên soạn chuyên đề hình học về
khoảng cách, đây là 1 vấn đề hay gặp trong các đề thi đại
học và thi tốt nghiệp, đặc biệt trong xu thế đổi mới cách ra
đề như hiện nay thì vấn đề tôi muốn nói ở đây là các bài toán
khoảng cách ở dạng: Dùng để tính thể tích khối đa diện và
dùng để tính khoảng cách nào đó theo yêu cầu bài toán. Tôi
xin đề cập đến khía cạnh này vì có 1 số bài toán gặp phải
tính khoảng cách làm nhiều em học sinh toát mồ hôi.
Các bài toán sẽ đi từ rất dễ đến khá đến khó và đến cực
khó. Tài liệu này phù hợp với học sinh có học lực TRUNG
BÌNH và KHÁ dùng cho ÔN THI ĐẠI HỌC KIỂU MỚI.
Sau chuyên đề này sẽ là chuyên đề tính thể tích của đa
diện, mong các em học sinh đón đọc.
Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những
sai sót, mong các em đọc và cho ý kiến chỉ giáo qua địa chỉ:
tranmautu@gmail.com.
BAN ĐẦU ĐA PHẦN LÀ KHÓ, KHÓ TRONG CÁCH TIẾP CẬN, KHÓ TRONG CÁCH HIỂU ĐƯỢC CÔ
GÁI VÀ KHÓ CẢ TRONG CÁCH TÌM PHƯƠNG PHÁP HÓA GIẢI CÔ GÁI ĐÓ.

Vậy mấu chốt ở đây là người nào nắm giữ trong tay mình những thủ thuật và cách tư duy tìm
Cuộc chiến THẤT BẠI-THÀNH CÔNG trong bạn sẽ kéo dài mãi mãi nếu ...
CLB GIA SƯ BÀI THI KHOA HỌC:
………………………………………….........*T*M*T*……………………………………………………………..
Cuộc chiến THẤT BẠI-THÀNH CÔNG trong bạn sẽ kéo dài mãi mãi nếu bạn cứ hoài
nghi với khả năng của mình và suy nghĩ tiêu cực về tương lai tốt đẹp phía trước”
-
Trần Mậu Tú-TMT-
1
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC
Biên soạn: Trần Mậu Tú-TMT
TƯ DUY TỐT VỀ TOÁN HỌC
LÀ ĐIỀU MÀ TÔI MONG
CÁC BẠN CÓ ĐƯỢC KHI
ĐỌC CHUYÊN ĐỀ LẦN NÀY.
CÁC BÀI TOÁN LÀ CÁC
CÁCH GIẢI DẪN CÁC EM
ĐÊN VỚI TƯ DUY BÀI TOÁN
CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ
TRÌNH BÀY 1 BÀI TOÁN
.
HÌNH HỌC – HỌC HÌNH CŨNG GIỐNG NHƯ TÌM CÁCH ĐỂ YÊU MỘT CÔ GÁI VẬY
BAN ĐẦU ĐA PHẦN LÀ KHÓ, KHÓ TRONG CÁCH TIẾP CẬN, KHÓ TRONG CÁCH HIỂU ĐƯỢC CÔ
GÁI VÀ KHÓ CẢ TRONG CÁCH TÌM PHƯƠNG PHÁP HÓA GIẢI CÔ GÁI ĐÓ.
Vậy mấu chốt ở đây là người nào nắm giữ trong tay mình những thủ thuật và cách tư duy tìm
hiểu một cách khoa học thì sẽ có được sự tiến bộ để sở hữu giá trị cần tìm.
Trần Mậu Tú – Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tạo hưng phấn trong học tập.
CHĂM HỌC
MÀ VẪN
DỐT NÈ!
Ờ! HỌC
NHIỀU
CŨNG CHẢ
HIỂU NỮA!
XẠO TỤI MÀY ƠI, KHÔNG HỌC THÌ NGỒI ĐÓ MÀ CHỜ
GIỎI.
CHĂM CHỈ NHƯNG PHẢI CÓ TƯ DUY NỮA CHỚ!!
CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO ÔN
THITỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH ĐẠI
HỌC 3 CHUNG ĐỔI MỚI CỦA BGD
Chuyên đề đặc biệt về KHOẢNG CÁCH trong không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề đặc biệt về KHOẢNG CÁCH trong không gian - Người đăng: Trần Mậu Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chuyên đề đặc biệt về KHOẢNG CÁCH trong không gian 9 10 576