Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 Môn ToánĐại Số

Được đăng lên bởi Li Li
Số trang: 288 trang   |   Lượt xem: 3494 lần   |   Lượt tải: 5 lần
.:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::.

Biên soạn: Trần Trung Chính

Trang số 1

.:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::.


KHÁI QUÁT KIẾN THỨC TẬP HỢP
1. Tập hợp số tự nhiên
Ký hiệu là: N.
Phần tử của tập hợp:
N = { 0, 1, 2,…, n,…}
Các ký hiệu khác:
Tập hợp số tự nhiên có số "0":
N0 = { 0, 1, 2, ..., n, ...}
Tập hợp số tự nhiên không chứa số "0" là:
N* = {1, 2, ..., n, ...}.
Các tính chất của phép cộng các số tự nhiên:
Với a, b, c là các số tự nhiên, ta có:
(1) Tính chất giao hoán: a + b = b + a
(2) Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)
(3) Tính đồng nhất khi cộng: a + 0 = 0 + a = a.
(4) Tính chất phân phối của phép cộng đối với phép nhân: (b + c)a = b.a + c.a
Các tính chất của phép nhân các số tự nhiên:
Với a, b, c là các số tự nhiên, ta có:
(1) Tính chất giao hoán: a.b = b.a
(2) Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c) = a.b.c
(3) Tính đồng nhất khi nhân: a.1 = 1.a = a
(4) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a(b + c) = a.b + a.c
2. Tập hợp số nguyên
Ký hiệu là: Z.
Phần tử của tập hợp:
Z = {0, 1, 2, ..., n, ...}
Các ký hiệu khác:
Tập hợp các số nguyên âm là - N = {-1, -2, ..., -n, ...}
Tập hợp các số nguyên dương là + N = {+1, +2, ..., +n, ...}
Các phép toán trên số nguyên:
Toán Cộng
Toán Trừ
Toán Nhân
Toán Chia
a+0=a
a-0=a
ax0=0
a
=
a + a = 2a
a-a=0
ax1=a
0
2
a + (-a) = 0
(a) - (-a) = 2a
axa=a
a
=a
1
1
a x  = 1
a
a
=1
a
a
= -a
1
3. Tập hợp số hữu tỷ
Ký hiệu là: Q.
Phần tử của tập hợp:
m


Q   x | x  , n  0; m, n  Z 
n


Một số ký hiệu khác:
Tập hợp các số hữu tỷ không âm là Q+.
Tập hợp các số hữu tỷ dương là Q *.
Các cách biểu diễn số hữu tỷ:
Biểu diễn trong hệ thập phân và các hệ cơ số khác.
Số hữu tỉ có thể là số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Dãy các chữ số lặp lại trong biểu diễn thập phân của các số thập phân vô hạn tuần hoàn được gọi
là chu kỳ.
Số các chữ số trong chu kỳ này có thể chứng minh được rằng không vượt qua giá trị tuyệt đối
của b.
Biên soạn: Trần Trung Chính

Trang số 2

.:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::.
Biểu diễn bằng liên phân số.
Một số thực là số hữu tỷ khi và chỉ khi biểu diễn liên phân số của nó là hữu hạn.
4. Tập hợp số thực
Ký hiệu là: R
Các ký hiệu khác:
Tập hợp số thực không âm là R+
Tập hợp các số thực dương là R*
Các phép toán trên tập số thực:
Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, phép lũy thừa, phép logarit.
5. Tập hợp số vô tỷ
Ký hiệu là: I
Phần tử của tập hợp:
I = R\Q
Trong toán học, số vô tỉ là số thực k...
.:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::.
Trần Trung Chính Trang số 1
Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 Môn ToánĐại Số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 Môn ToánĐại Số - Người đăng: Li Li
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
288 Vietnamese
Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 Môn ToánĐại Số 9 10 56