Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học vần lớp 1

Được đăng lên bởi baolongit88
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY
HỌC PHÂN MÔN HỌC VẦN LỚP 1
A.

B.

C.

Phần mở đầu:
I.
Lý do chọn chuyên đề:
II.
Thực trạng:
Mục tiêu của chuyên đề:
I.
Đối với giáo viên:
II.
Đối với học sinh:
Nội dung chuyên đề:
I.
Phân tích sư phạm:
II.
Rèn các thao tác tư duy khi hình thành và thực hành:
d. kế hoạch thực hiện chuyên đề:
e. Kết luận sư phạm:
1. kết luận:
- Về phía giáo viên:
- về phía học sinh:
2. Bài học kinh nghiệm
a. Đối với nhà trường:
b. Đối với giáo viên:

Người thực hiện
Người viết chuyên đề

...
CHUYÊN ĐỀ
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY
HỌC PHÂN MÔN HỌC VẦN LỚP 1
A. Phần mở đầu:
I. Lý do chọn chuyên đề:
II. Thực trạng:
B. Mục tiêu của chuyên đề:
I. Đối với giáo viên:
II. Đối với học sinh:
C. Nội dung chuyên đề:
I. Phân tích sư phạm:
II. Rèn các thao tác tư duy khi hình thành và thực hành:
d. kế hoạch thực hiện chuyên đề:
e. Kết luận sư phạm:
1. kết luận:
- Về phía giáo viên:
- về phía học sinh:
2. Bài học kinh nghiệm
a. Đối với nhà trường:
b. Đối với giáo viên:
Người thực hiện
Người viết chuyên đề
Chuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học vần lớp 1 - Người đăng: baolongit88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học vần lớp 1 9 10 702