Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên Đề Nghiên Cứu 7 - Tin Sinh Học.

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên Đề Nghiên Cứu 7 - Tin Sinh Học.
Giảng Viên: Ngô Công Thắng.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Kiên.
Lớp: Tin học A-K52.
Khoa: Công Nghệ Thông Tin.
Mã Sinh Viên: 521996.

Chuyên Đề Nghiên Cứu 7 - Tin Sinh Học.
Nội Dung:
Nhóm 2: Tìm hiểu bài toán so sánh cặp trình tự:
a. Nội dung và ý nghĩa sinh học của bài toán so sánh cặp
trình tự.
b. Thuật toán ma trận điểm.
d. Thuật toán quy hoạch động Needleman-Wunsch.

Nội dung
Tìm hiểu bài toán so sánh cặp trình tự:
1. Nội dung và ý nghĩa sinh học của bài toán so sánh
cặp trình tự.
2. Thuật toán ma trận điểm.
3. Thuật toán quy hoạch động Needleman-Wunsch.

1. Nội dung và ý nghĩa sinh học của bài toán
so sánh cặp trình tự.
- Định nghĩa: so sánh trình tự là quá trình nghiên cứu
sự giống nhau giữa các chuỗi trình tự(sequence),
- là cách thức so sánh giữa 2 hay nhiều trình tự dựa
trên việc so sánh một chuỗi các thành phần(ký tự)
của trình tự để tìm ra những điểm tương đồng,
giống nhau giữa các trình tự.

1. Nội dung và ý nghĩa sinh học của bài toán
so sánh cặp trình tự.
- Cho 2 chuỗi sinh học S1,S2. Gióng cặp chuỗi này được thực
hiện bằng cách chèn thêm vào hai chuỗi S1 và S2 các dấu
cách (kí hiệu là ”-”) tại các vị trí bất kỳ với số lượng không
hạn chế để tạo ra 2 chuỗi S1’ và S2’ tương ứng, sau đó đặt
một chuỗi trên chuỗi kia sao cho môi kí tự của chuỗi này
gióng thẳng với một kí tự của chuỗi kia và cặp trình tự gióng
không đồng thời là dấu cách.
- Chuỗi sinh học ban đầu không có dấu cách và nếu loại bỏ dấu
khỏi S1’ và S2’ ta sẽ có S1 và S2 ban đầu.
- Yêu cầu đặt ra là thực hiện bài toán sao cho tìm ra cặp chuỗi
S1’, S2’ có sự tương đồng cao nhất.

3. Thuật toán quy hoạch động Needleman-Wusch
Ta có:
0+2-1+2+0+2+0= 5

0+2+0-1+2+2-0= 5

0+2-1+0+2+2+0=5

The End!
• Trên đây là những tìm hiểu của em về chuyên đề
nghiên cứu tin sinh học thứ 7 của thầy giáo.
• Bài Viết của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong
được sự góp ý, bổ sung của thầy giáo và các bạn để
bài làm của em được hoàn thiện hơn.

Thank you for your attention !

...
Chuyên Đ Nghiên C u 7 - Tin Sinh H c.
Gi ng Viên: N Công Th ng.
Sinh viên th c hi n: Nguy n H ng Kiên .
L p: Tin h c A-K52.
Khoa: Công Ngh Thông Tin.
Mã Sinh Vn: 521996.
Chuyên Đề Nghiên Cứu 7 - Tin Sinh Học. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên Đề Nghiên Cứu 7 - Tin Sinh Học. - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuyên Đề Nghiên Cứu 7 - Tin Sinh Học. 9 10 771