Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tự bồi dưỡng

Được đăng lên bởi quanghungtrach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò tù båi dìng

GV: NguyÔn Ngäc Qu¶ng

Tích lũy kinh nghiệm giảng dạy như thế nào?

Trước đây khi yêu cầu đưa sổ tích lũy kinh nghiệm giảng dạy (TLKNGD , một số giáo
viên xuất trình một cuốn sổ trong đó ghi chưa quá 3 trang và nói một cách nghiêm túc rằng
KNGD được họ lưu giữ trong đầu và được áp dụng khi cần. Một số giáo viên khác đưa ra
nhiều cuốn số TLKNGD rất có giá trị, thậm chí có một số vấn đề mà người kiểm tra sổ đó
mặc dù đã biết nhưng không có được tư liệu quý giá và đầy đủ như trong sổ đã ghi lại.
Hiên nay việc cần phải có cuôn sổ này hay không có nó đã rõ ràng. Chúng ta hãy cùng nhau
chia sẻ kinh nghiệm xem cần phải tích lũy kinh nghiệm giảng dạy như thế nào?
Re: Tích lũy kinh nghiệm giảng dạy như thế nào?
Muốn tích lũy được kinh nghiệm giảng dạy một cách nhanh chóng, hiệu quả, bạn phải là
người thực sự tâm huyết với nghề và có mong muốn phát triển được nghề nghiệp của
mình (nhiều người luôn thỏa mãn với kiến thức đã học được từ thời còn ở đại học cho đến
nay, không muốn và không cần học để nâng cao trình độ, không cần tham dự hội thảo, hội
nghị để học tập kinh nghiệm của những người khác hơn mình.)
Thứ hai nữa, bạn phải có các đồng nghiệp cùng chí hướng (cũng mong muốn phát triển
nghề nghiệp như bạn). Nếu được một giáo viên tậm tâm có kinh nghiệm dìu dắt, giúp đỡ
thì bạn sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, bạn sớm được nâng cao năng lực giảng
dạy hơn.
Re: Tích lũy kinh nghiệm giảng dạy như thế nào?
Nếu không có giáo viên có kinh nghiệm nào muốn giúp bạn, bạn hãy tự mình tiến hành
các công việc cần thiết để chuẩn bị cho việc tích lũy kinh nghiệm của bạn.
Bạn cần lưu ý rằng bạn cần phải tích lũy các kiến thức hay về bộ môn và về phương pháp
giảng dạy, học tập và tích lũy các kinh nghiệm về xử lý các tình huống giáo dục, giảng
dạy có hiệu quả.
Bạn có thể tiến hành tích lũy kinh nghiệm bằng cách lưu giữ đầy đủ các công văn chỉ đạo
chuyên môn của cơ quan giáo dục cấp trên một cách cẩn thận, giữ kỹ và thường xuyên
đọc các tài liệu tập huấn do Bộ GD – ĐT cấp, sưu tầm các bài báo hay viết về phương
pháp giảng dạy, những tài liệu chuyên môn quan trọng có liên quan đến bộ môn của bạn.
Re: Tích lũy kinh nghiệm giảng dạy như thế nào?
Vì sao bạn cần lưu giữ công văn chỉ đạo chuyên môn của cơ quan giáo dục cấp trên?

Trêng THCS sè 2 Hng tr¹ch. N¨m häc 2010-2011

Chuyªn ®Ò tù båi dìng

GV: NguyÔn Ngäc Qu¶ng

Để đảm bảo rằng công việc tích lũy kinh nghiệm của bạn đi đúng hướng. Công văn chỉ đạo
chuyên môn của cơ quan giáo dục cấp trên thường định ...
Chuyªn ®Ò tù båi dìng GV: NguyÔn Ngäc Qu¶ng
Tích lũy kinh nghiệm giảng dạy như thế nào?
Trước đây khi yêu cầu đưa sổ tích lũy kinh nghiệm giảng dạy (TLKNGD , một số giáo
viên xuất trình một cuốn sổ trong đó ghi chưa quá 3 trang và nói một cách nghiêm túc rằng
KNGD được họ lưu giữ trong đầu và được áp dụng khi cần. Một số giáo viên khác đưa ra
nhiều cuốn số TLKNGD rất có giá trị, thậm chí có một số vấn đề mà người kiểm tra sổ đó
mặc dù đã biết nhưng không có được tư liệu quý giá và đầy đủ như trong sổ đã ghi lại.
Hiên nay việc cần phải có cuôn sổ này hay không có nó đã rõ ràng. Chúng ta hãy cùng nhau
chia sẻ kinh nghiệm xem cần phải tích lũy kinh nghiệm giảng dạy như thế nào?
Re: Tích lũy kinh nghiệm giảng dạy như thế nào?
Muốn tích lũy được kinh nghiệm giảng dạy một cách nhanh chóng, hiệu quả, bạn phải là
người thực sự tâm huyết với nghề và có mong muốn phát triển được nghề nghiệp của
mình (nhiều người luôn thỏa mãn với kiến thức đã học được từ thời còn ở đại học cho đến
nay, không muốn và không cần học để nâng cao trình độ, không cần tham dự hội thảo, hội
nghị để học tập kinh nghiệm của những người khác hơn mình.)
Thứ hai nữa, bạn phải có các đồng nghiệp cùng chí hướng (cũng mong muốn phát triển
nghề nghiệp như bạn). Nếu được một giáo viên tậm tâm có kinh nghiệm dìu dắt, giúp đỡ
thì bạn sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, bạn sớm được nâng cao năng lực giảng
dạy hơn.
Re: Tích lũy kinh nghiệm giảng dạy như thế nào?
Nếu không có giáo viên có kinh nghiệm nào muốn giúp bạn, bạn hãy tự mình tiến hành
các công việc cần thiết để chuẩn bị cho việc tích lũy kinh nghiệm của bạn.
Bạn cần lưu ý rằng bạn cần phải tích lũy các kiến thức hay về bộ môn và về phương pháp
giảng dạy, học tập và tích lũy các kinh nghiệm về xử lý các tình huống giáo dục, giảng
dạy có hiệu quả.
Bạn có thể tiến hành tích lũy kinh nghiệm bằng cách lưu giữ đầy đủ các công văn chỉ đạo
chuyên môn của cơ quan giáo dục cấp trên một cách cẩn thận, giữ kỹ và thường xuyên
đọc các tài liệu tập huấn do Bộ GD – ĐT cấp, sưu tầm các bài báo hay viết về phương
pháp giảng dạy, những tài liệu chuyên môn quan trọng có liên quan đến bộ môn của bạn.
Re: Tích lũy kinh nghiệm giảng dạy như thế nào?
Vì sao bạn cần lưu giữ công văn chỉ đạo chuyên môn của cơ quan giáo dục cấp trên?
Trêng THCS sè 2 Hng tr¹ch. N¨m häc 2010-2011
Chuyên đề tự bồi dưỡng - Trang 2
Chuyên đề tự bồi dưỡng - Người đăng: quanghungtrach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chuyên đề tự bồi dưỡng 9 10 97