Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP ẨN PHỤ

Được đăng lên bởi Dỏm Đời Ba Xu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ KÌ DỊ & PHƢƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ - KUMMER.

CHUYÊN ĐỀ VỀ PHƢƠNG PHÁP ẨN PHỤ
MỞ ĐẦU : Vì tính quan trọng của ẩn phụ trong giải toán nên tôi quyết định chia bài viết
này ra làm 3 phần cơ bản:
(1) Ẩn phụ dựa trên hàm số
(2) Ẩn ngược
(3) Ẩn phụ dựa trên quan hệ Tổng_Hiệu_Tích(*)
Và các bài tập đưa vào sẽ ở mức độ từ vừa phải đến khó,thậm chí là rất khó để tăng
sự hấp dẫn của bài viết.
PHẦN A: Ẩn phụ dựa trên hàm số
Kiến thức sơ bộ: (a) Phương pháp Cácđanô để giải phương trình bậc 3( từ khóa
Cardon method for solving cubic equation )
Sẽ là khá thú vị nếu chúng ta thử tìm hiểu một chút về lịch sử phát triển của pt bậc 3:
Phác đồ giải thuật:
Nhận xét 1: Dựa vào khái niệm giới hạn suy ra mọi pt bậc 3 đều có nghiệm đó là việc 1
pt bậc 3 dạng đủ: tiến đến dương(âm) vô cùng..
(2) Sự chuyển ẩn: Mọi pt bậc 3 đều quy về dạng: thuộc
để ý công thức lượng
giác
.
Cho trường hợp không thuộc
gợi ý để ý tới công thức
với ch là hàm
Hypecbolic của .
là hai hằng số thỏa mãn:
là phân tích được thành tích của
các đa thức con với bậc nhỏ hơn hoặc bằng 4,việc giải pt
được quy về việc
giải các PT con.
Nhưng thường thì việc phân tích đa thức dựa trên hệ số bất định chỉ khả thi với các đa
thức hệ số đẹp và nghiệm cũng đẹp( tức là trong nghiệm ko chứa các căn bậc 3,4 thậm
chí là 5 ).
Nhưng bản thân tôi đã từng gặp những phương trình bậc cao 5 thậm chí là 7 hoặc 8,9
với những hệ số rất chẵn nhưng lại có nghiệm vô cùng lẻ? Vậy thì những phương trình
đó được tạo thành như thế nào? Rõ ràng là không thể dựa vào việc phân tích phương
trình gốc thành tích của các hạng tử bậc 1 được,điều đó nói thẳng ra là bất khả thi.
Do đó trong phần 1 của chuyên đề này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những phương trình
được tạo thành bởi các ẩn dạng hàm số.
A) Các dạng lượng giác:
1) Trích đề thi Olympic 30-4 lần 7
Giải phương trình:
như vậy dễ dẫn tới việc đặt ẩn phụ dạng lượng giác.
Thật vậy: Xét
.
Do tập giá trị của hàm sô:
nên ta có quyền đặt:
( với thuộc
cost khác 0 )ta có
thuộc
mà
đều thuộc
)
Như vậy PT đã cho có nghiệm khi dấu các đẳng thức xảy ra tức là:
hoặc
.
1

( để ý

HỆ KÌ DỊ & PHƢƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ - KUMMER.

3)Trích đề thi HSG toàn quốc bảng A năm 1988
Giải phương trình:
hoặc
với dương nên nghĩ tới ẩn dạng: khác
của phương trình
trên bằng cách đặt
Hay là nằm ngoài
như vậy ta có thể đặt:
.
Do đó ta có quyền đặt: dương.
Vậy Pt đã cho quy về:
dương
Xét hàm số:
,qua bảng biến thiên ta suy ra
chính là min của hàm
với
Nhưng
nên PT:
chỉ có nghiệm duy nhất
,suy ra PT ban đầu cũng
chỉ có nghiệm duy nhấ...
H KÌ D & PHƢƠNG PHÁP ĐẶT N PH - KUMMER.
1
CHUYÊN ĐỀ VỀ PHƢƠNG PHÁP ẨN PHỤ
MỞ ĐẦU : Vì tính quan trọng của ẩn phụ trong giải toán nên tôi quyết định chia bài viết
này ra làm 3 phần cơ bản:
(1) Ẩn phụ dựa trên hàm số
(2) Ẩn ngược
(3) Ẩn phụ dựa trên quan hệ Tổng_Hiệu_Tích(*)
Và các bài tập đưa vào sẽ ở mức độ từ vừa phải đến khó,thậm chí là rất khó để tăng
sự hấp dẫn của bài viết.
PHẦN A: Ẩn phụ dựa trên hàm số
Kiến thức sơ bộ: (a) Phương pháp Cácđanô để giải phương trình bậc 3( từ khóa
Cardon method for solving cubic equation )
Sẽ là khá thú vị nếu chúng ta thử tìm hiểu một chút về lịch sử phát triển của pt bậc 3:
Phác đồ giải thuật:
Nhận xét 1: Dựa vào khái niệm giới hạn suy ra mọi pt bậc 3 đều có nghiệm đó là việc 1
pt bậc 3 dạng đủ: tiến đến dương(âm) vô cùng..
(2) Sự chuyển ẩn: Mọi pt bậc 3 đều quy về dạng: thuộc để ý công thức lượng
giác .
Cho trường hợp không thuộc gợi ý để ý tới công thức với ch là hàm
Hypecbolic của . là hai hằng số thỏa mãn: là phân tích được thành tích của
các đa thức con với bậc nhỏ hơn hoặc bằng 4,việc giải pt được quy về việc
giải các PT con.
Nhưng thường thì việc phân tích đa thức dựa trên hệ số bất định chỉ khả thi với các đa
thức hệ số đẹp và nghiệm cũng đẹp( tức là trong nghiệm ko chứa các căn bậc 3,4 thậm
chí là 5 ).
Nhưng bản thân tôi đã từng gặp những phương trình bậc cao 5 thậm chí là 7 hoặc 8,9
với những hệ số rất chẵn nhưng lại có nghiệm vô cùng lẻ? Vậy thì những phương trình
đó được tạo thành như thế nào? Rõ ràng không thể dựa vào việc phân tích phương
trình gốc thành tích của các hạng tử bậc 1 được,điều đó nói thẳng ra là bất khả thi.
Do đó trong phần 1 của chuyên đề này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những phương trình
được tạo thành bởi các ẩn dạng hàm số.
A) Các dạng lượng giác:
1) Trích đề thi Olympic 30-4 lần 7
Giải phương trình:
như vậy dễ dẫn tới việc đặt ẩn phụ dạng lượng giác.
Thật vậy: Xét .
Do tập giá trị của hàm sô: nên ta có quyền đặt: ( với thuộc ( để ý
cost khác 0 )ta có
thuộc mà đều thuộc )
Như vậy PT đã cho có nghiệm khi dấu các đẳng thức xảy ra tức là:
hoặc .
CHUYÊN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP ẨN PHỤ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP ẨN PHỤ - Người đăng: Dỏm Đời Ba Xu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP ẨN PHỤ 9 10 832