Ktl-icon-tai-lieu

Cô si ngược dấu

Được đăng lên bởi huongtrangliet
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 6 lần
c Diễn đàn Toán học – VMF

KỸ THUẬT CAUCHY NGƯỢC DẤU

Tác giả :Phạm Kim Hùng
Biên tập: Vũ Đình Việt2 - Trần Trung Kiên

1
3

I. LỜI NÓI ĐẦU
Các bạn thân mến!
Bất đẳng thức (BĐT) là một trong những phần kiến thức đặc biệt quan trọng trong
Toán Học nói chung và chương trình THPT nói riêng. BĐT cũng là một phần không thể
thiếu trong các kỳ thi Toán, thi Đại Học, Cao Đẳng,...
Nói đến BĐT, chúng ta không thể không nhắc đến một BĐT khá quen thuộc đó là BĐT
Cauchy (AM-GM). Việc luyện tập tốt về BĐT, giúp cho các bạn có được những tư duy
tốt hơn trong việc học tập và cải thiện tốt tâm lý trong phòng thi (khi gặp một bài BĐT
khó) ...
Cuốn "Sáng tạo bất đẳng thức" - TG: Phạm Kim Hùng, là một trong những cuốn sách
rất hay viết về đề tài này.
Để góp phần giúp cho các bạn nắm vững các kiến thức về BĐT này, vận dụng một số
kỹ năng, phương pháp để giải quyết các bài toán liên quan đến BĐT, cũng như việc tìm
đọc các tài liệu viết về BĐT được dễ dàng hơn, tôi đã tổng hợp và hệ thống ngắn gọn lại
các bài tập tiêu biểu của phương pháp gọi là: "Kỹ thuật Cauchy ngược dấu".
Tài liệu được biên soạn nhân sự kiện  kỷ niệm 8 năm hoạt
động bởi Vũ Đình Việt và Trần Trung Kiên. Có thể coi đây là phần quà dành cho tất cả
các bạn.
Bài viết sẽ gồm 4 phần chính:
Phần I: LỜI NÓI ĐẦU
Phần II: KỸ THUẬT CAUCHY NGƯỢC DẤU - PHẠM KIM HÙNG : Phần này sẽ trích
nguyên mẫu trong sách ”Sáng tạo bất đẳng thức” - Phạm Kim Hùng.
Phần III: MỘT SỐ BÀI TOÁN VÀ LỜI GIẢI HAY : Ở Phần này gồm các bài toán và
lời giải của các thành viên trên  cùng một số bài toán sưu tầm.
Phần IV: BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Việc biên soạn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong những ý kiến đóng góp
của các bạn! Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: echcon_ks9x@yahoo.com.vn
Trân trọng cảm ơn!
1

Phạm Kim Hùng có nickname trên Diễn đàn toán học VMF là hungkhtn.
Vũ Đình Việt có nickname trên Diễn đàn toán học VMF là vietfrog.
3
Trần Trung Kiên có nickname trên Diễn đàn toán học VMF là Ispectorgadget.
2

c 

Trang 1/13

c Diễn đàn Toán học – VMF

II.KỸ THUẬT CAUCHY NGƯỢC DẤU - PHẠM KIM HÙNG4
Chúng ta sẽ xem xét bất đẳng thức AM − GM và một kĩ thuật đặc biệt - kỹ thuật
Cauchy ngược dấu. Đây là một trong những kĩ thuật hay, khéo léo, mới mẻ và ấn tượng
nhất của bất đẳng thức AM − GM . Hãy xem các ví dụ cụ thể sau:
Ví dụ 1: Các số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện a + b + c = 3. Chứng minh bất đẳng
thức:
a
b
c
3
+
+
≥
2
2
2
1+b
1+c
1+a
2
LỜI GIẢI
Ta không thể sử dụng trự...
c
Diễn đàn Toán học VMF
KỸ THUẬT CAUCHY NGƯỢC DU
Tác giả :Phạm Kim Hùng
1
Biên tập: Vũ Đình Việt
2
- Trần Trung Kiên
3
I. LỜI NÓI ĐẦU
Các bạn thân mến!
Bất đẳng thức (BĐT) một trong những phần kiến thức đặc biệt quan trọng trong
Toán Học nói chung và chương trình THPT nói riêng. BĐT cũng một phần không thể
thiếu trong các kỳ thi Toán, thi Đại Học, Cao Đẳng,...
Nói đến BĐT, chúng ta không thể không nhắc đến một BĐT khá quen thuộc đó BĐT
Cauchy (AM-GM). Việc luyện tập tốt v BĐT, giúp cho các bạn được những duy
tốt hơn trong việc học tập và cải thiện tốt tâm trong phòng thi (khi gặp một bài BĐT
khó) ...
Cuốn "Sáng tạo bất đẳng thức" - TG: Phạm Kim Hùng, một trong những cuốn sách
rất hay viết v đề tài này.
Để góp phần giúp cho các bạn nắm vững các kiến thức v BĐT y, vận dụng một số
kỹ năng, phương pháp để giải quyết các bài toán liên quan đến BĐT, cũng như việc tìm
đọc các tài liệu viết v BĐT được dễ dàng hơn, tôi đã tổng hợp và hệ thống ngắn gọn lại
các bài tập tiêu biểu của phương pháp gọi là: "Kỹ thuật Cauchy ngược dấu".
Tài liệu được biên soạn nhân sự kiện http://diendantoanhoc.net kỷ niệm 8 năm hoạt
động bởi Vũ Đình Việt và Trần Trung Kiên. thể coi đây phần quà dành cho tất cả
các bạn.
Bài viết sẽ gồm 4 phần chính:
Phần I: LỜI NÓI ĐẦU
Phần II: KỸ THUẬT CAUCHY NGƯỢC DẤU - PHẠM KIM HÙNG : Phần y sẽ trích
nguyên mẫu trong sách ”Sáng tạo bất đẳng thức” - Phạm Kim Hùng.
Phần III: MỘT SỐ BÀI TOÁN VÀ LỜI GIẢI HAY : Phần này gồm các bài toán và
lời giải của các thành viên trên http://diendantoanhoc.net cùng một số bài toán sưu tầm.
Phần IV: BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Việc biên soạn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong những ý kiến đóng góp
của các bạn! Mọi đóng góp xin gửi v địa chỉ: echcon_ks9x@yahoo.com.vn
Trân trọng cảm ơn!
1
Phạm Kim Hùng nickname trên Diễn đàn toán học VMF hungkhtn.
2
Vũ Đình Việt nickname trên Diễn đàn toán học VMF vietfrog.
3
Trần Trung Kiên nickname trên Diễn đàn toán học VMF Ispectorgadget.
c
www.diendantoanhoc.net Trang 1/13
Cô si ngược dấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cô si ngược dấu - Người đăng: huongtrangliet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Cô si ngược dấu 9 10 252