Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi Thiên Tứ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phổ xã hội Việt Nam theo thứ
tự là:
1.

Cá nhân- họ hàng- gia đình- làng xóm- vùng- đất nước

2.

Cá nhân- gia đình- họ hàng- làng xóm- vùng- đất nước

3.

Cá nhân- gia đình- họ hàng- vùng- làng xóm- đất nước

4.

Cá nhân- họ hàng- gia đình- vùng- làng xóm- đất nước

Đáp án

2, Cá nhân- gia đình- họ hàng- làng xóm- vùng- đất nước

Đơn vị xã hội cơ sở trong xã hội
1. Làng và xã
2. Làng và đất nước
3. Gia đình và làng
4. Gia đình và xã

Đáp án

3. Gia đình và làng

Làng có hình thức công xã nông
thôn ở
1. Bắc bộ
2. Trung bộ
3. Nam bộ

Đáp án

1. Bắc bộ

Sau TK XVI, xuất hiện thêm một số đô thị
như Phố Hiến, Thành Hà, Sài Gòn gắn với:
1. Ngoại thương
2. Nông nghiệp
3. Công nghiệp
4. Làng nghề thủ công

...
Phổ xã hội Việt Nam theo thứ
tự là:
1. Cá nhân- họ hàng- gia đình- làng xóm- vùng- đất nước
2. Cá nhân- gia đình- họ hàng- làng xóm- vùng- đất nước
3. Cá nhân- gia đình- họ hàng- vùng- làng xóm- đất nước
4. Cá nhân- họ hàng- gia đình- vùng- làng xóm- đất nước
Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở văn hóa Việt Nam - Người đăng: Thiên Tứ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cơ sở văn hóa Việt Nam 9 10 316