Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ 11 - THPT

Được đăng lên bởi mlck
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 15710 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NhiÖt liÖt chµo mõng
CÁC THẦY, CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ MÔN
CÔNG NGHỆ 11

Giáo viên thực hiện: TRỊNH THỊ THƯ
Trường THPT Nguyễn Du

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Hãy trình bày các chuyển động
khi tiện?
Câu 2: Tiện gia công được những loại bề
mặt nào?

Bài 18. THỰC HÀNH
LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ
CHẾ TẠO MỘT CHI TIẾT ĐƠN
GIẢN TRÊN MÁY TIỆN

I. Chuẩn bị:




Chuẩn bị chi tiết mẫu hoặc đề bài và bản vẽ
chi tiết cần chế tạo
Chuẩn bị các dụng cụ và vật liệu cần thiết
cho bài thực hành: bút chì, thước kẻ, êke,
giấy vẽ…

II. Nội dung thực hành


Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo



Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo chi tiết

III. Các bước tiến hành:
Ví dụ: Lập quy trình công nghệ chế tạo một
chi tiết chốt cho trên hình vẽ 18.1
1 x 45o

1 x 45o

∅20

∅25



25
40

1. Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo
Chi tiết này có đặc điểm
gì?

-

∅20

Chi tiết được làm bằng
thép có dạng hình trụ tròn
xoay, gồm hai phần có
đường kính và chiều dài
khác nhau
Hai đầu có vát mép

1 x 45o

∅25

-

1 x 45o

25
40

2. Lập quy trình công nghệ chế tạo
Muốn chế tạo chi tiết cho
trên hình 18.1 trước hết ta
phải làm gì?
1 x 45o

∅20

∅25

1 x 45o

25
40

Bước 1: Chọn phôi
Chọn vật liệu đảm bảo thoả mãn độ bền theo
yêu cầu sử dụng
 Đường kính phôi phải lớn hơn đường kính
lớn nhất của chi tiết, chiều dài phôi phải lớn
hơn chiều dài chi tiết


Bước 2: Lắp phôi lên mâm cặp của
máy tiện
Mâm cặp

Phôi

Bước 3: Lắp dao lên đài gá dao của
máy tiện
dao

Đài gá dao

Bước 4: Tiện (khoả) mặt đầu
n

Sng

Bước 5: Tiện phần trụ ∅25, dài 45mm
45

∅25

n

Sd

Bước 6: Tiện trụ ∅20 dài 25mm
25

∅20

n

Sd

Bước 7: Vát mép 1×45o
n
1 x 45o

Sng

Bước 8: Cắt đứt đủ chiều dài 40mm
40
n

Sng

Bước 9: Đảo đầu, vát mép 1×45o
n
1 x 45o

Sng

IV. Đánh giá kết quả thực hành

Bài tập: Lập quy trình công nghệ chế
tạo chi tiết sau:
1 x 45o

15
30

∅10

∅15

∅20

1 x 45o

5

1. Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo

1 x 45o

15
30

∅10

1 x 45o
∅15

-

Chi tiết được làm bằng thép có dạng hình trụ tròn
xoay, gồm ba phần có đường kính và chiều dài
khác nhau
Hai đầu có vát mép

∅20

-

5

2. Lập quy trình công nghệ chế tạo
Bước 1: Chọn phôi
 Chọn vật liệu đảm bảo thoả mãn độ bền theo
yêu cầu sử dụng
 Đường kính phôi phải lớn hơn đường kính
lớn nhất của chi tiết (>20mm), chiều dài phôi
phải lớn hơn chiều dài chi tiết (>30mm)

Bước 2: Lắp phôi lên mâm cặp của
máy tiện
Mâm cặp

Phôi

Bước 3: Lắp dao lên đài gá dao của
máy tiện
dao

Đài gá dao

Bước 4: Tiện (khoả) mặt đầu
n

Sng

Bước 5: Tiện phần trụ ∅20, dài 35mm
35

∅20

n...