Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sinh học ( phần 1 )

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Công nghệ sinh học ( phần 1 )
microRNA kiểm soát chức năng của các tế bào gốc máu
Tế bào gốc tạo máu cung cấp cho cơ thể nguồn tế bào máu ổn định, bao
gồm hồng cầu – tế bào vận chuyển oxy và bạch cầu – tế bào tạo nên hệ
thống miễn dịch. Tế bào gốc tạo máu (tế bào Hematopoitic) có thể tự tạo
nhiều bản sao để chắc chắn rằng nó có đủ số lượng để cung cấp máu
trong suốt một đời người.

Điều này đòi hỏi nó phải đạt được sự cân bằng tinh tế giữa việc tự tái tạo
và việc phát triển thành những dòng tế bào máu khác nhau. Sự mất cân
bằng sẽ dẫn đến một số bệnh như bệnh bạch cầu (Leukemia) và bệnh
thiếu máu (Anemia).
Một yếu tố quan trọng để chống lại các căn bệnh liên quan đến rối loạn tế
bào gốc máu là gia tăng sự hiểu biết về các gene và phân tử kiểm soát
hoạt động của các tế bào gốc máu. Các nhà sinh học thuộc Viện Kỹ thuật
California (Caltech, Mỹ) đã đạt được một bước tiến lớn trong quá trình
nghiên cứu. Họ đã tìm ra một nhóm mới các phân tử có nồng độ cao
trong tế bào gốc máu và nó có tác dụng điều tiết sử sản xuất tế bào gốc
máu.
David Baltimore, Giáo sư Sinh học Robert Andrews Millikan, người nhận
giải Nobel năm 1975 Sinh lý và Y khoa, nghiên cứu chính của đề tài
nói “khi những đoạn nhỏ bé của RNA (còn được gọi là microRNA hay
miRNA) được kích thích biểu hiện ở nồng độ cao trong tế bào gốc máu

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

của chuột thí nghiệm, các miRNA sẽ cản trở hoặc thú đẩy chức năng của
những tế bào này”.
Bài báo về nghiên cứu này đã được công bố vào ngày 26/6/2010 trên
phiên bản trực tuyến của Kỷ yếu của Viện Hàn lâm khoa học Quốc gia
(The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)).
Ngạc nhiên hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một phần của
miRNA, gọi là miR-125b, có một vai trò nổi bật. Khi nồng độ miR-125b
hơi cao, nó sẽ đẩy mạnh việc sản xuất các tế bào máu trưởng thành từ các
tế bào gốc máu tốt hơn nhiều so với các loại miRNA khác. “Nhưng khi
mức biểu hiện của nó được đẩy lên mức cao hơn, nó sẽ nhanh chóng dẫn
đến ung thư trong vòng 6 tháng”, Baltimore nói. Cơ chế chính xác của
việc chuyển đổi công dụng này hiện nay vẫn chưa được làm rõ, nó được
cho là có khả năng liên quan đến sự ức chế của miR-125b đến những
gene đặc biệt đàn áp sự phát triển của khối u.
“Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy rằng ở nồng độ cao, miR-125b gây ra
bệnh máu trắng cấp tính ở chuột” Aadel Chaudhuri, cử nhân thuộc
Caltech, đồng tác giả của bài...
Công ngh sinh học ( phần 1 )
microRNA kiểm soát chức năng của các tế bào gốc máu
Tế bào gốc tạo máu cung cấp cho thnguồn tế bào máu ổn định, bao
gồm hng cầu tế bào vận chuyển oxy và bch cầu tế bào to nên h
thống miễn dịch. Tế bào gốc tạo máu (tế bào Hematopoitic) có thtự tạo
nhiều bản sao đ chắc chắn rằng đủ số ợng để cung cấp máu
trong suốt một đời người.
Điều này đòi hỏi phải đạt được sự cân bằng tinh tế giữa việc tự tái tạo
việc phát triển thành những dòng tế bào máu khác nhau. Smất cân
bằng sẽ dẫn đến một số bệnh n bệnh bạch cầu (Leukemia) và bệnh
thiếu máu (Anemia).
Mt yếu tố quan trọng để chống lại các căn bệnh liên quan đến rối loạn tế
bào gc máu gia tăng sự hiểu biết về các gene và phân tkiểm soát
hoạt động của các tế bào gc máu. c nhà sinh học thuộc Viện Kỹ thuật
California (Caltech, Mỹ) đã đạt được một ớc tiến lớn trong qtrình
nghiên cu. H đã tìm ra một nhóm mới các phân tử nồng độ cao
trong tế bào gốc máu và c dụng điều tiết sử sản xuất tế bào gốc
máu.
David Baltimore, Go sư Sinh học Robert Andrews Millikan, người nhận
giải Nobel năm 1975 Sinh và Y khoa, nghiên cứu chính của đề tài
nói “khi những đoạn nhỏ bé của RNA (còn được gọi là microRNA hay
miRNA) được kích thích biểu hiện nồng độ cao trong tế bào gốc máu
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Công nghệ sinh học ( phần 1 ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sinh học ( phần 1 ) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công nghệ sinh học ( phần 1 ) 9 10 721