Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ tiện.

Được đăng lên bởi xgame2006
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công nghệ tiện.

Các nguyên công tiện và dao tiện.

Tiện ngoài.

Tiện lỗ

Tiện mặt đầu.

Tiện rãnh.

Cắt đứt.

Tiện ren.

CHUYỂN ĐỘNG CẮT KHÍ TIỆN

Dao tiện ngoài.

Dao tiện lỗ

Dao tiện rãnh

Dao tiện ren.

Dao tiện đơn:
-Thân dao (cán): Để định vị và kẹp dao
-Phần làm việc.

Thông số hình học dao tiện đơn:

: Góc trước
: Góc sau
: Góc sắc
: Góc cắt

Thông số hình học dao tiện đơn:

: Góc nghiêng chính
1: Góc nghiêng phụ

Các yếu tố cơ bản khi tiện

Dn
v
1000

1000v
n
D

Ac  f .t h.b

D d
t
2

Động học máy tiện ren vít vạn năng.
Các bộ phận cơ bản.

Máy tiện ren vít vạn năng 16K20.

Bảng ren máy 16K20
Ren quốc tế và ren mô đun
Ren khuyếch đại

Ren Bước nhỏ

iKĐ=8

iKĐ=32

igb 1/8 1/4 1/2
iCS

1

4/5

0,5

1

2

4

8

16

32

64

5/5

-

1,25

2,5

5

10

20

40

80

6/5

0,75

1,5

3

6

12

24

48

96

7/5

-

1,75

3,5

7

14

28

56

112

1/4 1/2 1/4 1/2

Bảng ren máy 16K20
Ren Anh và ren Pít
Ren khuyếch đại

Ren Bước nhỏ

iKĐ=8

igb 1/8 1/4 1/2
iCS

1

4/5

32

16

8

4

2

1

5/5

40

20

10

5

21/2

11/4

6/5

48

24

12

6

3

11/2

7/5

56

28

14

7

3 1/2

1 3/4

iKĐ=32

1/4 1/2 1/4 1/2
/2

1

/4

1

-

-

/4

-

-

-

3

Ren nhiều đầu mối.

Tiện bề mặt côn

Các cơ cấu định vị, kẹp chặt
Mũi chống tâm

Mâm cặp

Mâm cặp

Mâm cặp

Giá đỡ (luy nét)

San ga

Máy tiện cụt

Máy tiện đứng

Máy tiện revolve

...
Công nghệ tiện
Công nghệ tiện
.
.
Công nghệ tiện. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ tiện. - Người đăng: xgame2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Công nghệ tiện. 9 10 370