Ktl-icon-tai-lieu

Công tác chủ nhiệm lớp

Được đăng lên bởi Shin Ha Seok
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SKKN: Công tác chủ nhiệm lớp

ĐỀ TÀI : CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
PHẦN THỨ NHẤT
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
Ngay từ khi bước vào nghề Sư phạm, tôi đã coi đó là cái nghiệp mà mình
phải theo và gắn bó suốt đời. Xuất phát bởi một mục đích ấy nên tôi coi công
việc hằng ngày của mình như một phần lẽ sống. Tôi muốn công việc mình đã và
đang làm sẽ thực sự có ích cho cộng đồng, cho chính bản thân mình. Do vậy nên
tôi thường trăn trở tìm mọi cách để công việc của mình thu được kết quả. Kết
quả ấy nằm ngay trong chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh qua mỗi năm
tôi dạy.
Tôi nghĩ rằng: Nếu mình yêu thích công việc của mình thì mình sẽ làm
được tốt. Trẻ cũng vậy, các em đạt được hạnh kiểm tốt và văn hoá khá giỏi
chính các em cũng phải yêu thích công việc của mình. Vậy làm thế nào để các
em yêu thích công việc học tập của mình ? Để đạt được điều đó trước tiên các
em phải thích học. Từ kinh nghiệm thực tế tôi nhận thấy học sinh thích đi học là
những học sinh tìm được niềm vui khi tới lớp, những em đó được thầy yêu, bạn
mến và việc học tập đối với các em không mấy vất vả. Học sinh đến trường phải
có niềm vui, có vui mới học được tốt.
Vào năm học mới, tôi định hướng trước cho mình phải gây được tâm thế
cho học sinh trong những ngày đầu năm học để rồi dẫn dắt các em bước vào
năm học đầy tự tin và phấn khởi. Để có được kết quả tưởng chừng như đơn giản
thế thôi nhưng cách thức để đi đến cái đích đó thật không đơn giản chút nào. Có
được niềm vui cho trẻ không phải tạo ra được từ một giờ học, một ngày học hay
một tuần học mà phải lôi cuốn, gây hứng thú cho học sinh trên một bình diện
rộng ở mọi nơi, mọi lúc, qua giao tiếp, qua cách cư xử, chỉ bảo của giáo viên
cho học sinh. Do vậy đòi hỏi người giáo viên phải thật nhẫn nại, có tình thương
1

SKKN: Công tác chủ nhiệm lớp

thực sự với học trò. Chỉ có tình thương yêu thực sự và lòng cảm thông của giáo
viên mới đem lại niềm vui cho học sinh khi đi học.
Học sinh lớp 3 rất ngay thơ , tâm hồn các em như một tờ giấy trắng , vẽ
lên đó đẹp hay xấu phần lớn là tác động của thầy , cô chủ nhiệm . Nếu trong
quãng thời gian đó các em không may gặp phải người “thợ vẽ tồi” , người công
nhân xây dựng thiếu trách nhiệm thì suốt đời “trang nhân cách ” của các em sẽ
giữ lại vết hằn khó xoá . Nhận thức được tầm quan trọng của một giáo viên chủ
nhiệm tôi luôn tự nhủ , trước tiên mình phải là một tấm gương cho học sinh về
cách ăn nói mẫu mực , xử sự với học trò đúng mực “ nghiêm túc” nhưng “ thân
thiện ” thực sự có lòng yêu thương thông cảm với các em sao cho...
SKKN: Công tác chủ nhiệm lớp
ĐỀ TÀI : CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
PHẦN THỨ NHẤT
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
Ngay tkhi bước vào nghề Sư phạm, tôi đã coi đó cái nghiệp mà mình
phải theo gắn suốt đời. Xuất phát bởi một mục đích ấy nên tôi coi công
việc hằng ngày củanh như một phần lẽ sống. Tôi muốn công việc mình đã và
đang làm sẽ thực sự có ích cho cộng đồng, cho chính bản thân mình. Do vậy nên
tôi thường trăn trở tìm mọi cách để công việc của mình thu được kết quả. Kết
quả ấy nằm ngay trong chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh qua mỗi năm
tôi dạy.
Tôi nghĩ rằng: Nếu mình yêu thích công việc của mình thì mình sẽ làm
được tốt. Trẻ cũng vậy, các em đạt được hạnh kiểm tốt văn hoá khá giỏi
chính các em cũng phải yêu thích công việc của nh. Vậy làm thế nào để các
em yêu thích công việc học tập của mình ? Để đạt được điều đó trước tiên các
em phải thích học. Từ kinh nghiệm thực tế tôi nhận thấy học sinh thích đi học là
những học sinh m được niềm vui khi tới lớp, những em đó được thầy yêu, bạn
mến và việc học tập đối với các em không mấy vất vả. Học sinh đến trường phải
có niềm vui, có vui mới học được tốt.
Vào năm học mới, tôi đnh hướng trước cho nh phải gây được tâm thế
cho học sinh trong những ngày đầu năm học để rồi dẫn dắt các em bước vào
năm học đầy tự tin và phấn khởi. Để có được kết quả tưởng chừng như đơn giản
thế thôi nhưng cách thức để đi đến cái đích đó thật không đơn giản chút nào. Có
được niềm vui cho trẻ không phải tạo ra được từ một giờ học, một ngày học hay
một tuần học phải lôi cuốn, gây hứng thú cho học sinh trên một bình diện
rộng mọi nơi, mọi lúc, qua giao tiếp, qua cách x, chỉ bảo của giáo viên
cho học sinh. Do vậy đòi hỏi người giáo viên phải thật nhẫn nại, nh thương
1
Công tác chủ nhiệm lớp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác chủ nhiệm lớp - Người đăng: Shin Ha Seok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Công tác chủ nhiệm lớp 9 10 19