Ktl-icon-tai-lieu

Công tác chủ nhiệm

Được đăng lên bởi Hoa Nguyen Khanh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1452 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm lớp

PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. LỜI NÓI ĐẦU
Mục tiêu của Ngành Giáo dục – Đào tạo là phát triển toàn diện nhân cách,
bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ, giúp thế hệ trẻ
có kiến thức ngang tầm thời đại. Đối với bậc Tiểu học– bậc học nền tảng
(trong hệ thống giáo dục quốc dân) nhằm giúp học sinh hình thành và phát
triển nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư
cách, trách nhiệm công dân cho chủ nhân tương lai của đất nước.
Năm học 2013 – 2014 là năm học có nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì
đây là năm thứ năm thực hiện việc “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng
giáo dục”. Là năm triển khai chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết
đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Là năm tiếp tục thực hiện các cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không
với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi thầy giáo,
cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lí và trong dạy học”; cuộc vận động “Hai không và
phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nên nhiệm
vụ của người giáo viên rất quan trọng trong nhà trường. Vì vậy mỗi chúng ta,
những người làm công tác giáo dục đều phải suy nghĩ, tập trung nâng cao chất
lượng dạy học và đạo đức cho học sinh . Công tác chủ nhiệm là một nhiệm vụ
quan trọng trong công tác giáo dục của nhà trường và góp phần to lớn trong
việc xây dựng và rèn luyện đạo đức, nhân cách của học sinh. Vì vậy tôi luôn
phấn đấu học hỏi, nghiên cứu cái mới, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để tự
nâng cao, hoàn thiện mình. Lương tâm của nhà sư phạm mách bảo tôi phải
uốn nắn kịp thời để cho các em hình thành nhân cách và có ý thức học tập nội
quy, nề nếp đã được quy định trong trường Tiểu học.

GV: Trương Thị Ngọc Dự

Trang 1

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm lớp
2./ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Bậc tiểu học là bậc học nền tảng tạo cơ sở ban đầu cho việc hình thành
và phát triển toàn diện nhân cách con người, làm nền móng vững chắc cho
giáo dục phổ thông và toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Để nâng cao chất
lượng giáo dục thì cần đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện nhân
cách về: Đức, trí, thể, mỹ. Muốn giáo dục đạt hiệu quả cao thì công tác chủ
nhiệm lớp đóng một vai trò hết sức quan trọng, công tác chủ nhiệm đi đôi với
hoạt động dạy và học hằng ngày. Nó thường gắn bó chặt chẽ giữa giáo viên
và học ...
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm lớp
PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. LỜI NÓI ĐẦU
Mục tiêu của Ngành Giáo dục Đào tạo phát triển toàn diện nhân cách,
bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa hội cho thế hệ trẻ, giúp thế hệ trẻ
kiến thức ngang tầm thời đại. Đối với bậc Tiểu học– bậc học nền tảng
(trong hệ thống giáo dục quốc dân) nhằm giúp học sinh hình thành phát
triển nhân cách con người Việt Nam hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng
cách, trách nhiệm công dân cho chủ nhân tương lai của đất nước.
Năm học 2013 2014 năm học nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng
đây là năm thứ năm thực hiện việc “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng
giáo dục”. Là năm triển khai chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết
đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. năm tiếp tục thực hiện các cuộc vận
động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không
với tiêu cực trong thi cử bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi thầy giáo,
giáo tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo”; “Ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lí trong dạy học”; cuộc vận động “Hai không
phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nên nhiệm
vụ của người giáo viên rất quan trọng trong nhà trường. vậy mỗi chúng ta,
những người làm công tác giáo dục đều phải suy nghĩ, tập trung nâng cao chất
lượng dạy học và đạo đức cho học sinh . Công tác chủ nhiệm là một nhiệm vụ
quan trọng trong công tác giáo dục của nhà trường và góp phần to lớn trong
việc xây dựng rèn luyện đạo đức, nhân cách của học sinh. vậy tôi luôn
phấn đấu học hỏi, nghiên cứu cái mới, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để tự
nâng cao, hoàn thiện nh. Lương tâm của nhà phạm mách bảo tôi phải
uốn nắn kịp thời để cho các em hình thành nhân cách và có ý thức học tập nội
quy, nề nếp đã được quy định trong trường Tiểu học.
GV: Trương Thị Ngọc Dự Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Trang 1
Công tác chủ nhiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác chủ nhiệm - Người đăng: Hoa Nguyen Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Công tác chủ nhiệm 9 10 612