Ktl-icon-tai-lieu

công tác giáo dục học sinh của của tổ tư vấn tâm lý hướng nghiệp

Được đăng lên bởi Hien Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ
Ra đời từ những ngày đầu cùng với sự thành lập của trường THPT Lê Lợi, tổ tư vấn tâm lý
hướng nghiệp đang dần khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong nhà trường.
Cô Nguyễn Hương Giang là người quản lý và trực tiếp tham gia công tác giáo dục của tổ chia
sẻ: Trong một môi trường mới, nhận thấy được nhiệm vụ mà mình được giao, đó vừa là niềm
vui, nhưng cũng là một điều lo lắng. Làm sao có thể đáp ứng được những nguyện vọng học
tập mà nhà trường đề ra, mà sự khác biệt nhất là thầy hiệu trưởng một con người đặc biệt,
với những tư tưởng giáo dục cải tiến, hướng đến người học , lấy người học làm trung tâm,
đào tạo những công dân toàn cầu. Công việc làm sao cung cấp cho người học những kiến
thức xã hội phong phú, những kỹ năng cơ bản áp dụng cho cuộc sống. Đó là điều trăn trở, là
động lực to lớn , thôi thúc mang đến cho những đứa cơn Lê Lợi, của các thầy cô trong tổ tư
vấn tâm lý hướng nghiệp nói riêng mà là toàn thể tập thể trường Trung Học Phổ Thông Lê
Lợi.
Khi nói về vấn đề giáo dục , mà nhất là giáo dục trong nhà trường phổ thông thì việc dạy học
là rất quan trọng. Đạo đức, kỹ năng được hình thành , phát triển , thành quả được nhìn nhận
và đánh giá qua quá trình Dạy của giáo viên và quá trình học tập nghiên cứu của học sinh
Dạy học là là quá trình tương tác giữa người dạy và người học , thông qua quá trình truyền tải
kiến thức từ người dạy mà người học nhận thức, tiếp thu, đưa những kiến thức đó chuyển
biến thành kiến thức của mình. Áp dụng phương pháp giảng dạy mới, lấy người học làm
trung tâm, người dạy có vai trò hỗ trợ, giúp đỡ người học. Tổ tư vấn tâm lý hướng nghiệp đã
đang từng bước đem những cái mới vào môi trường mới, làm lên những điều mới …
Các thầy cô giáo tham gia giảng dạy trong giờ kỹ năng mềm đều là những thầy cô có tâm
huyết với nghề, được đào tạo trình độ chuyên môn cơ bản, cuốn hút , thúc đẩy được người
học. Ở học kì I các em học sinh đã được tiếp cận với Thầy Khúc Hải Vân, một con người
nghị lực , một thầy giáo đầy tâm huyết thông qua 3 chuyên đề về các kỹ năng thuyết trình,
lãnh đạo bản thân và phương pháp học tập hiệu quả. Các em đã dần hình thành cho mình
những kỹ năng cơ bản như đánh giá , giới thiệu bản thân , thuyết trình hoặc thuyết phục
người khác, quản lý bản thân, tạo động lực cho bản thân…
Sang học kỳ II, tổ tư vấn tâm lý hướng nghiệp vẫn đã và đang tiếp tục xây dựng những
chương trình và kế hoạch giảng dạy , đảm bảo tốt công tác chuyên môn được giao phó, các
chuyên đề đang được giả...
CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ
Ra đời từ những ngày đầu cùng với sự thành lập của trường THPT Lê Lợi, tổ tư vấn tâm lý
hướng nghiệp đang dần khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong nhà trường.
Cô Nguyễn Hương Giang là người quản lý và trực tiếp tham gia công tác giáo dục của tổ chia
sẻ: Trong một môi trường mới, nhận thấy được nhiệm vụ mà mình được giao, đó vừa là niềm
vui, nhưng cũng là một điều lo lắng. Làm sao có thể đáp ứng được những nguyện vọng học
tập mà nhà trường đề ra, mà sự khác biệt nhất là thầy hiệu trưởng một con người đặc biệt,
với những tư tưởng giáo dục cải tiến, hướng đến người học , lấy người học làm trung tâm,
đào tạo những công dân toàn cầu. Công việc làm sao cung cấp cho người học những kiến
thức xã hội phong phú, những kỹ năng cơ bản áp dụng cho cuộc sống. Đó là điều trăn trở, là
động lực to lớn , thôi thúc mang đến cho những đứa cơn Lê Lợi, của các thầy cô trong tổ tư
vấn tâm lý hướng nghiệp nói riêng mà là toàn thể tập thể trường Trung Học Phổ Thông Lê
Lợi.
Khi nói về vấn đề giáo dục , mà nhất là giáo dục trong nhà trường phổ thông thì việc dạy học
là rất quan trọng. Đạo đức, kỹ năng được hình thành , phát triển , thành quả được nhìn nhận
và đánh giá qua quá trình Dạy của giáo viên và quá trình học tập nghiên cứu của học sinh
Dạy học là là quá trình tương tác giữa người dạy và người học , thông qua quá trình truyền tải
kiến thức từ người dạy mà người học nhận thức, tiếp thu, đưa những kiến thức đó chuyển
biến thành kiến thức của mình. Áp dụng phương pháp giảng dạy mới, lấy người học làm
trung tâm, người dạy có vai trò hỗ trợ, giúp đỡ người học. Tổ tư vấn tâm lý hướng nghiệp đã
đang từng bước đem những cái mới vào môi trường mới, làm lên những điều mới …
Các thầy cô giáo tham gia giảng dạy trong giờ kỹ năng mềm đều là những thầy cô có tâm
huyết với nghề, được đào tạo trình độ chuyên môn cơ bản, cuốn hút , thúc đẩy được người
học. Ở học kì I các em học sinh đã được tiếp cận với Thầy Khúc Hải Vân, một con người
nghị lực , một thầy giáo đầy tâm huyết thông qua 3 chuyên đề về các kỹ năng thuyết trình,
lãnh đạo bản thân và phương pháp học tập hiệu quả. Các em đã dần hình thành cho mình
những kỹ năng cơ bản như đánh giá , giới thiệu bản thân , thuyết trình hoặc thuyết phục
người khác, quản lý bản thân, tạo động lực cho bản thân…
Sang học kỳ II, tổ tư vấn tâm lý hướng nghiệp vẫn đã và đang tiếp tục xây dựng những
chương trình và kế hoạch giảng dạy , đảm bảo tốt công tác chuyên môn được giao phó, các
chuyên đề đang được giảng dạy và sẽ được giảng dạy mong muốn cung cấp cho người học
những kiến thức xã hội và kỹ năng sử dụng như làm việc nhóm, truyền thông, công nghệ
thông tin, nghệ thuật ứng dụng, và một chuyên đề rất bổ ích cần thiết đang được giảng dạy
gây hứng thú cho người học đó là sức khỏe sinh sản và những vấn đề về giới.
Về phía người học , càng được học và được tiếp xúc với những điều các thầy cô giảng dạy,
các em dần trưởng thành, khám phá những điều mới mẻ, có hứng thú với giờ học , các em
đều đánh giá giờ học rất cao, chờ mong tới buổi học tiếp theo
công tác giáo dục học sinh của của tổ tư vấn tâm lý hướng nghiệp - Trang 2
công tác giáo dục học sinh của của tổ tư vấn tâm lý hướng nghiệp - Người đăng: Hien Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
công tác giáo dục học sinh của của tổ tư vấn tâm lý hướng nghiệp 9 10 873