Ktl-icon-tai-lieu

Công thức toán 7

Được đăng lên bởi vuhuyhoanghungyen772002
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
1
1


k  k  1  k  2  k (k  1) (k  1)(k  2)
1
1
3


 k  1 k  k  1  k  1  k  2   k  3  k  1 k  k  1  k  2 

1
1
1
 
n(n  1) n n  1
k
1 
 1
 k 
 
n(n  1)
 n n  1
1
1  1
1 
 


n(n  k ) k  n n  k
k
1 
 1
 

n(n  k )  n n  k
1
1
1 

 
2n(2n  2) 4n(n  1) 2 
1
1  1
 
(2n  1)(2n  3) 2  2n  1
1
1
1
 2
n.(n  1) n
(n  1).n

.

.

.

.

1
1 
1 1
1

    
2n 2n  2
4 n n  1
1 


2n  3

.

.

.

(Trong đó:

n, k  N 

,

n 1

)

...
1 1 1
1 2 (k 1) (k 1)(k 2)k k k k
1 1 3
1 1 1 2 3 1 1 2k k k k k k k k k k
1 1 1
( 1) 1n n n n
.
1 1
( 1) 1
k
k
n n n n
.
1 1 1 1
( )n n k k n n k
.
1 1
( )
k
n n k n n k
.
1 1 1 1 1 1 1 1
2 (2 2) 4 ( 1) 2 2 2 2 4 1n n n n n n n n
.
1 1 1 1
(2 1)(2 3) 2 2 1 2 3n n n n
.
2
1 1 1
.( 1) ( 1).n n n n n
.
(Trong đó:
,
1n
)
Công thức toán 7 - Người đăng: vuhuyhoanghungyen772002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công thức toán 7 9 10 658