Ktl-icon-tai-lieu

Công thức Vật lý 12 giải nhanh

Được đăng lên bởi khacnhan19
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12
Chuyên đề 1: Hạt nhân nguyên tử

Dạng 1: Tính năng lượng phản ứng
* W = ( m0 – m)c2
Dạng 2: Độ phóng xạ
0,693 m
* H = N 
. .N A (Bq)
T
A
* Thời gian tính bằng giây
Dạng 3: Định luật phóng xạ

A+B  C+D
* W = Wlksau - Wlktr

* W = Wđsau  Wđtr

0,693 m0
. .N A (Bq)
T
A
* Đơn vị : 1 Ci = 3,7. 1010 Bq
* H 0 = N 0 

* H = H 0 e t  H 0 2

* Độ phóng xạ(số nguyên tử, khối lượng) giảm n lần

t
H0
T
2 n

H

* Độ phóng xạ(số nguyên tử, khối lượng) giảm (mất đi) n%



* Tính tuổi : H = H 0 .2



t
T



t
T


H
 1 2 T  n %
H0
t

, với H 0 bằng độ phóng xạ của thực vật sống tương tự, cùng khối lượng.


t
T

* Số nguyên tử (khối lượng) đã phân rã : N  N 0 (1  2 ) , có thể dựa vào phương trình phản ứng để xác
định số hạt nhân đã phân rã bằng số hạt nhân tạo thành.
* Vận dụng định luật phóng xạ cho nhiều giai đoạn:

N1
N1  N 0 (1  e t1 )

N 2  N 2

N 2
{1 - e- (t 4  t3 ) }

N 2  N 0 e t3

Dạng 4 : Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần và bảo toàn động lượng
* Động lượng :









p A  pB  pC  pD

* Năng lượng toàn phần : W = Wđsau  Wđtr
* Liên hệ : p 2  2mWđ
* Kết hợp dùng giản đồ vector
Dạng 5 : Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng
2
* WlkX  ( Zm p  Nmn  m X )c ( là năng lượng toả ra khi kết hợp các nucleon thành hạt nhân, cũng là năng lượng để
tách hạt nhân thành các nucleon riêng rẻ)
* WlkrX 

WlkX
( hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững)
A

Chuyên đề 2 : Hiện tượng quang điện
Dạng 1: Vận dụng phương trình Eistein để tính các đại lượng liên quan
* hf =

hc

1
 A  mv02max

2

* Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện :   0 

hc
A

* Nếu có hợp kim gồm nhiều kim loại , thì giới hạn quang điện của hợp kim là giá trị quang điện lớn nhất của các kim
loại tạo nên hợp kim
* Dạng 2 : Tính hiệu điện thế hãm và điện thế cực đại trên vật dẫn kim loại cô lập về điện
eU h 

1 2
hc
1
hc
mv0 max 
 A --- Vmax  mv02max 
 A --- Nếu có 2 bức xạ cùng gây ra hiện tượng quang điện thì
2

2


điện thế cực đại của vật dẫn cô lập về điện là do bức xạ có bước sóng nhỏ gây ra.
Dạng 3: Hiệu suất lượng tử(là tỉ số giữa các electron thoát ra khỏi Katod và số photon chiếu lên nó)

It
n
I
* H= e  e 
n p Pt Pe

, P là công suất nguồn bức xạ , I cường độ dòng quang điện bảo hoà



Dạng 4 : Chuyển động electron trong điện trường đều và từ trường đều




F eE

* Trong điện trường đều : gia tốc của electron a 
me
me


* Trong từ trường đều : lực Lorentz đóng vai trò...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức Vật lý 12 giải nhanh - Người đăng: khacnhan19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Công thức Vật lý 12 giải nhanh 9 10 988