Ktl-icon-tai-lieu

Cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 7367 lần   |   Lượt tải: 3 lần




Hồ Chí Minh (1890-1969) quê làng Kim Liên,
Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Người được sinh ra
trong gia đình nhà nho yêu nước. Thân sinh là
cụ ông Nguyễn Sinh Sắc và cụ bà Hoàng Thị
Loan.
Thời niên thiếu có tên là Nguyễn Sinh Cung,
lúc dạy ở Phan Thiết lấy tên là Nguyễn Tất
Thành. Giai đoạn đầu hoạt động cách mạng
Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Sau 1941
lấy tên là Hồ Chí Minh.








Hồ Chí Minh sớm có tinh thần yêu nước
1911 Người ra đi tìm đường cứu nước
1919 Người đưa bản "Yêu sách của nhân dân
An Nam về quyền bình đẳng, tự do" gởi đến Hội
nghị Vecxay (Pháp).
1920 Người dự đại hội Tua (Pháp).
1925 Người thành lập: Thanh Niên Cách Mạng
Đồng Chí Hội và Hội liên hiệp các dân tộc bị áp
bức Á Đông.







1930 Người đứng ra tổ chức hội nghị hiệp
nhất 3 tổ chức Đảng thành lập Đảng Cộng
Sản Việt Nam.
1941 về nước thành lập Mặt trận Việt Minh
và trực tiếp lãnh đạo cách mạng đi đến
tổng khởi nghĩa tháng 8/1945.
2/9/1945 Người đọc bản "Tuyên ngôn độc
lập" tại quảng trường Ba Đình.





1946 sau cuộc tổng tuyển cử đầu tiên Người
được bầu là Chủ tịch nước Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa. Từ đó Người luôn giữ chức
vụ cao nhất để lãnh đạo tòan dân đuổi Pháp
đánh Mỹ.
Năm 1990 được UNESCO ghi nhận và suy
tôn Người là "Anh hùng giải phóng dân tộc,
nhà văn hóa lớn".



Năm 1990 được UNESCO ghi nhận và suy
tôn Người là "Anh hùng giải phóng dân tộc,
nhà văn hóa lớn".



Văn chương phải có tính chiến đấu: Người
luôn xem văn nghệ là hoạt động tinh thần có
tác dụng to lớn đối với thực tiễn. Vì thế, nhà
văn cũng phải góp phần vào nhiệm vụ đấu
tranh phát triển xã hội:

“Nay ở trong văn nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong

”

Cảm tưởng đọc Thiên Gia Thi

Chất thép trong văn chương chính là xu hướng của
cách mạng và tiến bộ về tư tưởng, tinh thần đấu
tranh xã hội tích cực. Và, vai trò của người làm văn
nghệ là đi đầu trong cuộc đấu tranh đó, trên chính
mặt trận của mình

“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt

trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt
trận ấy

”

Thư gửi các họa sĩ nhận dịp triễn lãm hội họa 1951



Ý thức và trách nhiệm của người cầm
bút: Theo Bác, người cầm bút(viết văn hay
viết báo) phải xác định được:
 Viết cho ai?
 Viết đế làm gì?
 Viết cái gì?
 Cách viết như thế nào?



Xử lý tốt mối quan hệ giữa giữa mục đích và
phương tiện, giữa tuyên truyền và nghệ
thuật, giữa dân tộc và hiện đại…



Tính chân thật của văn chương: Người yêu
cầu phải miêu tả cho hay, cho chân thật, cho
hùng hồn hiện thực cách mạng. Đây chính là
phát huy quan niệm...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh 9 10 630