Ktl-icon-tai-lieu

cuộn cảm

Được đăng lên bởi demon2801
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cuộn cảm (hay cuộn từ, cuộn từ cảm) là một linh kiện điện tử thụ động tạo từ một dây dẫn
điện với vài vòng quấn, sinh ra từ trường khi có dòng điện chạy qua.
Cuộn dây có biểu tượng mạch điện
L đo bằng đơn vị Hen Ry (H).

có một độ tự cảm (hay từ dung)

•

Tổng quan
Đối với dòng điện một chiều (DC), dòng điện có cường độ và chiều không đổi (tần số bằng 0),
cuộn dây hoạt động như một điện trở có điện kháng gần bằng không hay nói khác hơn cuộn dây
nối đoản mạch. Dòng điện trên cuộn dây sinh ra một từ trường, B, có cường độ và chiều không
đổi.
Khi mắc điện xoay chiều (AC) với cuộn dây, dòng điện trên cuộn dây sinh ra một từ trường, B,
biến thiên và một điện trường, E, biến thiên nhưng luôn vuông góc với từ trường. Độ tự cảm của
cuộn từ lệ thuộc vào tần số của dòng xoay chiều.

Từ trường và từ dung
Khi có dòng điện chạy qua, cuộn dây sinh từ trường và trở thành nam châm điện. Khi không có
dòng điện chạy qua, cuộn day không có từ. Từ trường sản sinh tỉ lệ với dòng điện
B=IL
Hệ số tỷ lệ L là từ dung hay độ tự cảm, là tính chất vật lý của cuộn dây, đo bằng đơn vị Henry - H,
thể hiện khả năng khả năng sản sinh từ của cuộn dây bởi một dòng điện. Từ dung càng lớn thì từ
trường sinh ra càng lớn (ứng với cùng một dòng điện), và cũng ứng với dự trữ năng lượng từ
trường (từ năng) trong cuộn dây càng lớn.
Bảng dưới đây tóm tắt công thức tính từ dung cho một số trường hợp
Trường hợp

Công thức
•
•

Hình trụ tròn dài [1]

•
•
•

•

Dây dẫn thẳng dài

•
•

Chú thích
L = từ dung đo bằng Henry
(H)
μ0 = độ từ thẩm của chân
không = 4 × 10-7 H/m
K = hệ số Nagaoka[1]
N = số vòng
A = thiết diện cuộn dây đo
bằng mét vuông (m2)
l = chiều dài cuộn dây (m)
L = từ dung (H)
l = chiều dài dây (m)

•
•
•
•
•
•

Cuộn dây trụ tròn
ngắn

•
•
•
•

Cuộn dây nhiều lớp

•
•
•
•
•
•
•

Cuộn dây quấn
xoáy ốc trên mặt
phẳng

•
•
•
•

•
•

Lõi hình vòng
xuyến (thiết diện
tròn)

•
•
•
•

Điện thế, dòng điện và trở kháng

d = đường kính dây (m)
L = từ dung (H)
l = chiều dài dây (in)
d = đường kính dây (in)
L = từ dung (µH)
r = bán kính ngoài của cuộn
dây (in)
l = chiều dài cuộn dây (in)
N = số vòng quấn
L = từ dung (µH)
r = bán kính trung bình của
cuộn dây (in)
l = chiều dài của dây quấn
(in)
N = số vòng
d = độ dầy của lớp quấn (in)
L = từ dung (H)
r = bán kính trung bình của
cuộn dây (m)
N = số vòng
d = độ dầy của lớp quấn (bán
kính ngoài trừ bán kính
trong) (m)
L = từ dung (H)
r = bán kính trung bình của
cuộn dây (in)
N = số vòng
d = độ dầy của lớp quấn (bán
kính ngoài trừ bán kính
trong) (in)
L = t...
Cun cm (hay cun t, cun t cm) là mt linh ki n đi n t th đ ng to t mt dây dn
đin vi vài vòng qun, sinh ra t tr ườ ng khi có ng đi n chy qua.
Cuộn dâybiểu tượng mạch điện có một độ tự cảm (hay từ dung)
L đo bằng đơn vHen Ry (H).
Tổng quan
Đối với ng điện một chiều (DC), ng điện cường độ và chiều không đổi (tần số bằng 0),
cuộny hoạt động như một điện trở có điện kng gần bằng không hayi kc hơn cuộn dây
nối đoản mạch. Dòng điện tn cuộn y sinh ra một từ trường, B, có cường độ chiều không
đổi.
Khi mắc điện xoay chiều (AC) với cuộn dây, dòng điện trên cuộn dây sinh ra một từ trường, B,
biến thn và một điện trường, E, biến thn nhưng luôn vuông góc với từ trường. Độ tự cảm của
cuộn từ lệ thuộc vào tần số của dòng xoay chiều.
Từ trường và từ dung
Khi có dòng điện chạy qua, cuộny sinh từ trường trở thành nam châm điện. Khi không có
ng điện chạy qua, cuộn day kng có từ. Từ trường sản sinh tỉ lệ với ng điện
B = I L
Hệ số tỷ lL là từ dung hay độ tự cảm, là tính chất vật của cuộn dây, đo bằng đơn vị Henry - H,
thể hiện khả năng khả năng sản sinh từ của cuộn dây bởi một dòng điện. Từ dungng lớn thì t
trường sinh rang lớn (ứng với ng một dòng điện), và cũng ứng với dự trữ năng lượng t
trường (từ năng) trong cuộn dây ng lớn.
Bảng dưới đâym tắt công thức tính từ dung cho một số trường hợp
Trường hợp ng thức Chú thích
nh trụ tròni
[1]
L = từ dung đo bằng Henry
(H)
μ
0
= độ từ thẩm của chân
không = 4 × 10
-7
H/m
K = hệ số Nagaoka
[1]
N = số vòng
A = thiết diện cuộn dây đo
bằng mét vuông (m
2
)
l = chiều dài cuộn dây (m)
y dẫn thẳng dài L = từ dung (H)
l = chiều dài dây (m)
cuộn cảm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cuộn cảm - Người đăng: demon2801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
cuộn cảm 9 10 122