Ktl-icon-tai-lieu

ĐA TRÍ TUỆ

Được đăng lên bởi luckyn2m
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 945 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đa trí tuệ - ai cũng thông minh!

(GD&TĐ) - Thành công được khởi đầu từ niềm tin. Thông thường niềm tin khởi nguồn từ một nhận định
của người khác hoặc từ một ý tưởng mà ta tự nghĩ ra. Qua tiếp xúc và phỏng vấn một số HS, sinh viên
phần lớn trong số đó chưa tự tin về mình, các em nghĩ mình không thông minh, không đủ khả năng..
(GD&TĐ) - Thành công được khởi đầu từ niềm tin. Thông thường niềm tin khởi nguồn từ một
nhận định của người khác hoặc từ một ý tưởng mà ta tự nghĩ ra. Qua tiếp xúc và phỏng vấn một số
HS, sinh viên phần lớn trong số đó chưa tự tin về mình, các em nghĩ mình không thông minh, không
đủ khả năng, không làm được,…
Nguyên nhân chủ yếu là các em đã bị người thân hoặc thầy cô vô tình dán nhãn tiêu cực là yếu kém khi
học tập chưa đạt điểm cao (vì lâu nay chúng ta hầu như chỉ nhìn vào điểm số học tập các môn học để đánh
giá sự thông minh của mỗi con người).
Một tin tốt lành: mỗi người đều có sẵn cả tám loại hình thông minh!
1. Thuyết Đa trí tuệ (trí thông minh đa dạng) được Giáo sư Tâm lý học Howard Gardner của đại học
Harvard giới thiệu lần đầu trong quyển “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”. Ông
phản bác quan niệm truyền thống về khái niệm thông minh, vốn được đồng nhất và đánh giá dựa theo các
bài trắc nghiệm IQ. Ông cho rằng khái niệm này chưa phản ánh đầy đủ khả năng tri thức đa dạng của con
người.
Ông đã chỉ ra rằng mỗi người trong chúng ta đều tồn tại một vài kiểu thông minh trong số 8 loại: ngôn
ngữ, lôgic/toán học, âm nhạc, không gian, vận động cơ thể, giao tiếp (tương tác cá nhân), nội tâm (hướng
nội), thiên nhiên (tự nhiên học). Tuy nhiên, ứng với mỗi cá nhân sẽ có những loại trí thông minh vượt trội
hơn các trí thông minh còn lại.

Thuyết Đa trí tuệ cho rằng, mỗi cá nhân hầu như đều đạt đến một mức độ nào đó ở từng “phạm trù thông
minh” khác nhau. Đặc biệt, mức độ này không phải là “hằng số” trong suốt cuộc đời của mỗi người mà có
thể sẽ thay đổi (tăng hay giảm) tùy vào sự trau dồi của mỗi cá nhân.
Theo Howard Gardner, trí thông minh đa dạng cho thấy mỗi con người có khả năng biểu đạt tri thức của
mình theo 8 cách khác nhau và học theo cách tốt nhất như thế nào.
Thông minh ngôn ngữ: yêu thích từ ngữ và cách sử dụng chúng để đọc, viết, nói. Nhạy cảm với ngữ âm,
ngữ nghĩa hay ngữ cảnh, thích chơi hoặc tạo ra các trò chơi chữ. Các nhà văn, nhà thơ, luật sư và diễn giả
là những người có trí thông minh ngôn ngữ.
Thông minh logic/toán học : dễ dàng hiểu các con số và khái niệm toán học, thích tìm kiếm các chi tiết tỉ
...
Đa trí tuệ - ai cũng thông minh!
(GD&TĐ) - Thành công được khởi đầu từ niềm tin. Thông thường niềm tin khởi nguồn từ một nhận định
của người khác hoặc từ một ý tưởng mà ta tự nghĩ ra. Qua tiếp xúc và phỏng vấn một số HS, sinh viên
phần lớn trong số đó chưa tự tin về mình, các em nghĩ mình không thông minh, không đủ khả năng..
(GD&TĐ) - Thành công được khởi đầu từ niềm tin. Thông thường niềm tin khởi nguồn từ một
nhận đnh của người khác hoặc từ một ý tưởng ta tự nghĩ ra. Qua tiếp xúc và phỏng vấn một số
HS, sinh viên phần lớn trong số đó chưa tự tin về mình, các em nghĩ mình không thông minh, không
đủ khả năng, không làm được,…
Nguyên nhân chủ yếu các em đã bị người thân hoặc thầy tình dán nhãn tiêu cực yếu kém khi
học tập chưa đạt điểm cao (vì lâu nay chúng ta hầu như chỉ nhìn vào điểm số học tập các môn học để đánh
giá sự thông minh của mỗi con người).
Một tin tốt lành: mỗi người đều có sẵn cả tám loại hình thông minh!
1. Thuyết Đa trí tuệ (trí thông minh đa dạng) được Giáo Tâm học Howard Gardner của đại học
Harvard giới thiệu lần đầu trong quyển “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”. Ông
phản bác quan niệm truyền thống về khái niệm thông minh, vốn được đồng nhất và đánh giá dựa theo các
bài trắc nghiệm IQ. Ông cho rằng khái niệm này chưa phản ánh đầy đủ khả năng tri thức đa dạng của con
người.
Ông đã chỉ ra rằng mỗi người trong chúng ta đều tồn tại một vài kiểu thông minh trong số 8 loại: ngôn
ngữ, lôgic/toán học, âm nhạc, không gian, vận động thể, giao tiếp (tương tác nhân), nội tâm (hướng
nội), thiên nhiên (tự nhiên học). Tuy nhiên, ứng với mỗi cá nhân sẽ có những loại trí thông minh vượt trội
hơn các trí thông minh còn lại.
ĐA TRÍ TUỆ - Trang 2
ĐA TRÍ TUỆ - Người đăng: luckyn2m
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐA TRÍ TUỆ 9 10 837