Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm học sinh miền núi

Được đăng lên bởi Quang PH
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NẮM ĐẶC ĐIỂM HỌC SINH MIỀN NÚI ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC
GIÁO DỤC
Trong tâm lí học lứa tuổi, học sinh lứa tuổi thiếu niên luôn ngự trị quy luật
về tính mất cân đối tạm thời, tính mâu thuẫn và quy luật về tính không đồng
đều của sự phát triển thể hiện ở tất cả các lĩnh vực của nhân cách và thể chất.
Nhưng thực tế làm công tác giáo dục tại các xã vùng đặc biệt khó khăn, học
sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu thì mỗi người cán bộ GV phải biết
những “tâm lí riêng” mà không sách vỡ lí thuyết nào có thể nhắc tới. Hằng
ngày, ngoài việc soạn bài lên lớp là việc vận động duy trì số lượng, tìm các
biện pháp nâng cao chất lượng, người GV còn phải là “Vừa là thầy giáo, vừa
là bạn bè”. Với kinh nghiệm thực tiễn sau đây sẽ giúp những GV mới chập
chững vào nghề đến nhận công tác ở miền núi có những biện pháp giáo dục
hợp lí, đặc biệt là GV chủ nhiệm lớp.
Học sinh miền núi luôn có tính thẳng thắn, thật thà và tự trọng. Các em học
sinh miền núi có gì không vừa ý thường tỏ thái độ ngay. Đặc điểm thẳng
thắn và thật thà cộng với khả năng diễn đạt bằng tiếng phổ thông còn hạn
chế, có những lúc làm cho GV “nóng mặt”; nếu như GV thiếu am hiểu
tường tận và thông cảm sâu sắc thì dễ kết luận đó là những hành vi “thiếu lễ
độ”. Vì vậy, GV cần nắm vững đặc điểm này, thận trọng suy xét trong quá
trình đánh giá phẩm chất đạo đức của từng em. Các em học sinh miền núi
thường có lòng tự trọng cao, nếu các em gặp phải những lời phê bình nặng
nề, gay gắt hoặc khi kết quả học tập kém, quá thua kém bạn bè một vấn đề
nào đó trong sinh hoạt, bị dư luận bạn bè chê cười,... các em dễ xa lánh thầy
cô giáo và bạn bè hoặc bỏ học. Nếu GV không hiễu rõ thì có thể cho rằng
các em hay tự ái. Từ đó GV thiếu nhiệt tình cần thiết để tìm ra phương
hướng và biện pháp giải quyết những mắc mớ của các em.
Học sinh luôn có niềm tin sâu sắc vào GV và thực tiễn. Các em thường dễ
dàng nghe theo những người mình đã tin cậy, đặc biệt là GV. Khi các em đã
tin GV, các em thường quyết tâm thực hiện cho được những công việc GV
giao, nhiều khi các em còn bắt chước tác phong, cử chỉ, ngôn ngữ,.. của GV.
Vì vậy, GV phải luôn gần gũi, đi sâu, đi sát giúp đỡ các em, cố gắng cảm
hoá các em bằng sự tận tình chăm sóc của mình; đồng thời cũng cố gắng
gương mẫu về mọi mặt để dành cho được sự tin yêu của các em, từ đó phát
huy tác dụng giáo dục của mình.
Thực tiễn có tác dụng thuyết phục rất lớn đối với các em. Các em sống rất
thực tế, những điển hình gần gũi đều có tác dụng thuyết phục rất lớn. Trong

các tiết lên lớp, những vấn đề k...
NẮM ĐẶC ĐIỂM HỌC SINH MIỀN NÚI ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC
GIÁO DỤC
Trong tâm lí học lứa tuổi, học sinh lứa tuổi thiếu niên luôn ngự trị quy luật
về tính mất cân đối tạm thời, tính mâu thuẫn quy luật về tính không đồng
đều của sự phát triển thể hiện ở tất cả các lĩnh vực của nhân cách và thể chất.
Nhưng thực tế làm công tác giáo dục tại các vùng đặc biệt khó khăn, học
sinh con em đồng bào dân tộc thiểu thì mỗi người cán bộ GV phải biết
những “tâm riêng” không sách vỡ thuyết nào thể nhắc tới. Hằng
ngày, ngoài việc soạn bài lên lớp việc vận động duy trì số lượng, tìm các
biện pháp nâng cao chất lượng, người GV còn phải là “Vừa là thầy giáo, vừa
bạn bè”. Với kinh nghiệm thực tiễn sau đây sẽ giúp những GV mới chập
chững vào nghề đến nhận công tác miền núi những biện pháp giáo dục
hợp lí, đặc biệt là GV chủ nhiệm lớp.
Học sinh miền núi luôn tính thẳng thắn, thật thà ttrọng. Các em học
sinh miền núi không vừa ý thường tỏ thái độ ngay. Đặc điểm thẳng
thắn thật thà cộng với khả năng diễn đạt bằng tiếng phổ thông còn hạn
chế, những lúc làm cho GV “nóng mặt”; nếu như GV thiếu am hiểu
tường tận thông cảm sâu sắc thì dễ kết luận đó những hành vi “thiếu lễ
độ”. vậy, GV cần nắm vững đặc điểm này, thận trọng suy xét trong quá
trình đánh giá phẩm chất đạo đức của từng em. Các em học sinh miền núi
thường lòng tự trọng cao, nếu c em gặp phải những lời phê bình nặng
nề, gay gắt hoặc khi kết quả học tập kém, quá thua kém bạn một vấn đề
nào đó trong sinh hoạt, bị dư luận bạn chê cười,... các em dễ xa lánh thầy
giáo bạn hoặc bỏ học. Nếu GV không hiễu thì thể cho rằng
các em hay tự ái. Từ đó GV thiếu nhiệt tình cần thiết để tìm ra phương
hướng và biện pháp giải quyết những mắc mớ của các em.
Học sinh luôn niềm tin sâu sắc vào GV thực tiễn. Các em thường dễ
dàng nghe theo những người mình đã tin cậy, đặc biệt là GV. Khi các em đã
tin GV, các em thường quyết tâm thực hiện cho được những công việc GV
giao, nhiều khi các em còn bắt chước tác phong, cử chỉ, ngôn ngữ,.. của GV.
vậy, GV phải luôn gần gũi, đi sâu, đi sát giúp đỡ các em, cố gắng cảm
hoá c em bằng sự tận tình chăm sóc của mình; đồng thời cũng cố gắng
gương mẫu về mọi mặt để dành cho được sự tin yêu của các em, từ đó phát
huy tác dụng giáo dục của mình.
Thực tiễn tác dụng thuyết phục rất lớn đối với các em. Các em sống rất
thực tế, những điển hình gần gũi đều tác dụng thuyết phục rất lớn. Trong
Đặc điểm học sinh miền núi - Trang 2
Đặc điểm học sinh miền núi - Người đăng: Quang PH
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đặc điểm học sinh miền núi 9 10 271