Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI SỐ (CƠ SỞ)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1712 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ)
TS Trần Huyên
Ngày 11 tháng 10 năm 2004

Mở Đầu
Độc giả thân mến, các bạn đang tham gia chuyên đề "Đại số cơ sở" của Khoa Toán Tin ĐHSP Tp. HCM. Chuyên đề của chúng tôi xây dựng, trước hết nhằm trợ giúp các ứng
viên Thạc sĩ tương lai về chuyên ngành đại số hệ thống lại các kiến thức cơ sở, các kỹ thuật
cơ bản, rèn luyện kỹ năng giải toán để có thể vững vàng vượt qua kỳ thi tuyển sinh cao học
của ĐHSP Tp. HCM, trở thành học viên Cao học ngành Đại số của trường. Chuyên đề bám
sát các nội dung đề ra trong chương trình tuyển sinh, không chỉ giúp các học viên có thể vững
tâm đối diện với kỳ thi tuyển mà còn giúp cho học viên một khả năng, phương pháp tự học,
tự đào tạo mình. Để học viên dễ theo dõi, tiếp thu các nội dung sẽ được biên soạn dưới dạng
các bài giảng với ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu nhất, mỗi bài giảng độ hai tiết cho mỗi tuần.
Chuyên đề đề sẽ được dàn dựng với thời lượng chừng 40 tiết, liên tục được cập nhật cho tới
ngày các bạn có thể tham gia đợt ôn tập tập trung trước khi bước vào kỳ thi tuyển, dịp tháng
05 − 2005. Để chuyên đề càng ngày càng được triển khai một cách hữu ích, hiệu quả hơn, chúng
tôi luôn luôn sẳn sàng đón nhận các góp ý, yêu cầu của các bạn. Chúng tôi cũng sẳn sàng trao
đổi, giải đáp các thắc mắc của các bạn, hầu mong chuyên đề sẽ là người bạn tâm giao của độc
giả trong hành trình phấn đấu khoa học của mình.

Các bài tập kiểm tra nhóm
Nhóm là một khái niệm cơ bản của Đại số, và là một trong những nội dung không thể vắng
bóng trong các đề thi tuyển sinh chuyên ngành Đại số cơ sở. Vì vậy bạn phải nắm vững kỹ
năng kiểm tra một tập X cho trước với một phép toán nào đó trên X lập thành một nhóm. Dĩ
nhiên bạn phải năm vững khái niệm nhóm để theo đó mà từng bước kiểm tra tập X đã cho và
phép toán đã cho có thỏa mãn tất cả các điều kiện cần có cho một nhóm hay không?
Theo chương trình Đại số đại cương ta có ba định nghĩa nhóm, tương đương với nhau như
sau :

1

Định nghĩa 1

Nhóm là một tập hợp X = ∅, trên đó đã xác định được một phép toán hai ngôi thỏa các
điều kiện :
1. N1 : (Điều kiện kết hợp) : ∀x, y, z ∈ X thì (xy)z = x(yz).
2. N2 : (Điều kiện đơn vị ) : ∃e ∈ X, ∀x ∈ X thì
1

ex = x
xe = x

3. N3 : (Điều kiện khả nghịch ) ∀x ∈ X, ∃x−1 ∈ X sao cho

2

x−1 x = e
xx−1 = e

Định nghĩa 2

Nhóm là nửa nhóm X, có đơn vị trái e và mọi x ∈ X đều có nghịch đảo trái x (tức x x = e)
Như vậy so với định nghĩa 1, thì định nghĩa 2 tiết kiệm hơn; ở điều kiện N2 chỉ cần kiểm
tra ex = x và ở điều kiện N3 chỉ phải kiểm tra x−1 x = e.
...
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ)
TS Trần Huyên
Ngày 11 tháng 10 năm 2004
Mở Đầu
Độc giả thân mến, các bạn đang tham gia chuyên đề "Đại số sở" của Khoa Toán -
Tin ĐH SP Tp. HCM. Chuyên đề của chúng i y dựng, trước hết nhằm trợ giúp các ứng
viên Thạc tương lai về chuyên ngành đại số hệ thống lại các kiến thức sở, các kỹ thuật
bản, rèn luyện kỹ năng giải toán để thể vững vàng vượt qua kỳ thi tuyển sinh cao học
của ĐHSP Tp. HCM, trở thành học viên Cao học ngành Đại số của trường. Chuyên đề bám
sát các nội dung đề ra trong chương trình tuyển sinh, không chỉ giúp các học viên thể vững
tâm đối diện với kỳ thi tuyển còn giúp cho họ c viên một khả ng, phương pháp tự học,
tự đào tạo mình. Để học viên dễ theo dõi, tiếp thu các nội dung sẽ được biên soạn dưới dạng
các bài giảng với ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu nhất, mỗi bài giảng độ hai tiết cho mỗi tuần.
Chuyên đề đề sẽ được dàn dựng với thời lượng chừng 40 tiết, liên tục được cập nhật cho tới
ngày các bạn thể tham gia đợt ôn tập tập trung trước khi bước vào kỳ thi tuyển, dịp tháng
05 2005. Để chuyên đề càng ngày càng được triển khai một cách hữu ích, hiệu quả hơn, chúng
tôi luôn luôn sẳn sàng đón nhận các góp ý, yêu cầu của các bạn. Chúng tôi cũng sẳn sàng trao
đổi, giải đáp các thắc mắc của các bạn, hầu mong chuyên đề sẽ người bạn tâm giao của độc
giả trong hành trình phấn đấu khoa học của mình.
Các bài tập kiểm tra nhóm
Nhóm một khái niệm bản của Đại số, và một trong những nội dung không thể vắng
bóng trong các đề thi tuyển sinh chuyên ngành Đại số sở. vậy bạn phải nắm vững kỹ
năng kiểm tra một tập X cho trước với một phép toán nào đó trên X lập thành một nhóm.
nhiên bạn phải năm vững khái niệm nhóm để theo đó từng bước kiểm tra tập X đã cho và
phép toán đã cho thỏa mãn tất cả các điều kiện cần cho một nhóm hay không?
Theo chương trình Đại số đại cương ta ba định nghĩa nhóm, tương đương với nhau như
sau :
1 Định nghĩa 1
Nhóm một tập hợp X = , trên đó đã xác định được một phép toán hai ngôi thỏa các
điều kiện :
1. N
1
: (Điều kiện kết hợp) : x, y, z X thì (xy)z = x(yz).
2. N
2
: (Điều kiện đơn vị ) : e X, x X thì
ex = x
xe = x
1
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ) 9 10 943