Ktl-icon-tai-lieu

Đại số tuyến tính - Hạng của ma trận

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 7727 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 15 tháng 11 năm 2004

Hạng Của Ma Trận
Cùng với định thức, ma trận (đặc biệt là hạng của ma trận) là các công cụ cơ bản để giải quyết
các bài toán về hệ phương trình tuyến tính nói riêng và đại số tuyến tính nói chung. Bài viết
này sẽ giới thiệu định nghĩa, các tính chất cơ bản của hạng ma trận, và hai phương pháp cơ
bản để tính hạng của ma trận.

1

Định nghĩa và các tính chất cơ bản

Trước hết, cần nhớ lại khái niệm định thức con cấp k của một ma trận. Cho A là ma trận
cấp m × n; k là số tự nhiên 1 ≤ k ≤ min{m, n}. Chọn ra k dòng, k cột bất kỳ của A. Các phần
tử thuộc giao của k dòng, k cột này tạo thành ma trận vuông cấp k, gọi là ma trận con cấp k
của ma trận A. Định thức của ma trận con cấp k này gọi là một định thức con cấp k của A.

1.1

Định nghĩa hạng của ma trận

Cho A là ma trận cấp m × n khác không.
Hạng của ma trận A là số tự nhiên r, 1 ≤ r ≤ min{m, n} thỏa mãn các điều kiện sau:
1. Tồn tại ít nhất một định thức con cấp r của ma trận A khác 0.
2. Mọi định thức con cấp lớn hơn r (nếu có) của ma trận A đều bằng 0.
Nói cách khác, hạng của ma trận A = O chính là cấp cao nhất của các định thức con khác
không của ma trận A.
Hạng của ma trận A ký hiệu là r(A) hoặc rank(A).
Qui ước: hạng của ma trận không O là 0.

1.2
1.2.1

Các tính chất cơ bản về hạng của ma trận
Tính chất 1

Hạng của ma trận không thay đổi qua phép chuyển vị, tức là rank At = rank A.

1

1.2.2

Tính chất 2

Nếu A là ma trận vuông cấp n thì
rank A = n ⇐⇒ det A = 0
rank A < n ⇐⇒ det A = 0
Nếu xảy ra trường hợp đầu, ta nói A là ma trận vuông không suy biến. Nếu xảy ra trường
hợp thứ hai, ta nói A là ma trận vuông suy biến.
1.2.3

Tính chất 3

Nếu A, B là các ma trận cùng cấp thì
rank(A + B) ≤ rank A + rank B
1.2.4

Tính chất 4

Cho A, B là các ma trận sao cho tồn tại tích AB. Khi đó
1. rank(AB) ≤ min{rank A, rank B}
2. Nếu A là ma trận vuông không suy biến thì rank(AB) = rank B.

2

Tìm hạng của ma trận bằng phương pháp định thức

2.1 Từ định nghĩa hạng của ma trận ta có thể suy ra ngay thuật toán sau đây để tìm hạng
của ma trận A cấp m × n (A = O)
Bước 1
Tìm một định thức con cấp k khác 0 của A. Số k càng lớn càng tốt. Giả sử định thức con
cấp k khác không là Dk .
Bước 2
Xét tất cả các định thức con cấp k + 1 của A chứa định thức Dk . Xảy ra 3 khả năng sau
1. Không có một định thức con cấp k + 1 nào của A. Khả năng này xảy ra khi và chỉ khi
k = min{m, n}. Khi đó rank A = k = min{m, n...
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 15 tháng 11 năm 2004
Hạng Của Ma Trận
Cùng với định thức, ma trận (đặc biệt hạng của ma trận) các công cụ bản để giải quyết
các bài toán v hệ phương trình tuyến tính nói riêng và đại số tuyến tính nói chung. Bài viết
y sẽ giới thiệu định nghĩa, các tính chất bản của hạng ma trận, và hai phương pháp
bản để tính hạng của ma trận.
1 Định nghĩa và các tính chất bản
Trước hết, cần nhớ lại khái niệm định thức con cấp k của một ma trận. Cho A ma trận
cấp m × n; k số tự nhiên 1 k min{m, n}. Chọn ra k dòng, k cột bất kỳ của A. Các phần
tử thuộc giao của k dòng, k cột y tạo thành ma trận vuông cấp k, gọi ma trận con cấp k
của ma trận A. Định thức của ma trận con cấp k y gọi một định thức con cấp k của A.
1.1 Định nghĩa hạng của ma trận
Cho A ma trận cấp m × n khác không.
Hạng của ma trận A số tự nhiên r, 1 r min{m, n} thỏa mãn các điều kiện sau:
1. Tồn tại ít nhất một định thức con cấp r của ma trận A khác 0.
2. Mọi định thức con cấp lớn hơn r (nếu có) của ma trận A đều bằng 0.
Nói cách khác, hạng của ma trận A = O chính cấp cao nhất của các định thức con khác
không của ma trận A.
Hạng của ma trận A hiệu r(A) hoặc rank(A).
Qui ưc: hạng của ma trận không O 0.
1.2 Các tính chất bản v hạng của ma trận
1.2.1 Tính chất 1
Hạng của ma trận không thay đổi qua phép chuyển vị, tức rank A
t
= rank A.
1
Đại số tuyến tính - Hạng của ma trận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại số tuyến tính - Hạng của ma trận - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đại số tuyến tính - Hạng của ma trận 9 10 258