Ktl-icon-tai-lieu

Dẫn nhiệt

Được đăng lên bởi hongvan1211
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS LÁNG THƯỢNG

GV thực hiện: NGUYỄN HỒNG VÂN

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi: Cho một cái thìa dài vào trong một cốc nước nóng. Hỏi
nhiệt năng của thìa và cốc thay đổi như thế nào?

 Nhiệt năng của thìa tăng. Nhiệt năng của cốc giảm
 Đây là sự truyền nhiệt.

TIẾT 28 - BÀI 22 : DẪN NHIỆT
I. Sự dẫn nhiệt:
1. Thí nghiệm:
a. Mục đích TN:
Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt trên
thanh đồng
b. Dụng cụ TN:
- Giá thí nghiệm
- Thanh đồng AB
- Các đinh ghim được gắn
bằng sáp tại các vị trí a, b, c
- Đèn cồn
b.TiÕn hµnh thÝ nghiÖm:

A

Play
Play

•
•
•

ĐỎ

TÍM

XANH

B

B1: Bố trí thí nghiệm như hình
B2: Dùng đèn cồn đốt nóng đầu A của thanh đồng.
B3: Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra đối với các đinh ghim

TIẾT 28 - BÀI 22 : DẪN NHIỆT
I. Sự dẫn nhiệt:
1. Thí nghiệm:
2. Trả lời câu hỏi :
C1 Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì ?

 Nhiệt đã truyền đến thanh đồng, đồng truyền đến sáp làm cho
sáp nóng lên và chảy ra .
C2 Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào ?
 Theo thứ tự đỏ đến tím rồi đến xanh
C3 Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả
sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB .
 Nhiệt được truyền dần từ đầu A đến đầu B của thanh đồng .
* Nhận xét: Nhiệt năng được truyền từ phần này sang
phần khác của thanh đồng

TIẾT 28 - BÀI 22 : DẪN NHIỆT
Dẫn nhiệt là gì?
Kết luận :Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần
này sang phần khác của cùng một vật hay từ vật này sang
vật khác.

TIẾT 28 - BÀI 22 : DẪN NHIỆT
I. Sự dẫn nhiệt:
II. Tính dẫn nhiệt của các chất
1. Thí nghiệm 1
a.

Mục đích :

Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt của các chất rắn
khác nhau.
b. Dụng cụ:
- Giá thí nghiệm
- Ba thanh:đồng,nhôm,thuỷ tinh
- Các đinh ghim được gắn bằng sáp
- Đèn cồn

c.Tiến hành thí nghiệm

Đồng
Nhôm
Thuỷ
tinh

+B1: Bố trí thí nghiệm như hình 22.2
+B2:Dùng đèn cồn đốt nóng đồng thời
các thanh đồng, nhôm, thuỷ tinh
Play

+ B3: Quan sát hiện tượng xảy ra đối với
các đinh ghim. Trả lời câu C4 và C5

TIẾT 28 - BÀI 22 : DẪN NHIỆT
I. Sự dẫn nhiệt:
II. Tính dẫn nhiệt của các chất
1. Thí nghiệm 1
Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không ?
C4 Hiện tượng này chứng tỏ điều gì ?
 Các đinh gắn ở đầu thanh không rơi xuống cùng 1 lúc . Hiện
tượng này chứng tỏ các chất khác nhau dẫn nhiệt khác nhau .
Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn nhiệt của
C5
đồng, nhôm, thủy tinh . Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất, chất nào dẫn
nhiệt kém nhất ? Từ đó có thể rút ra kết luận gì ?
 Đồng > nhôm > thủy tinh
 Trong 3 chất này thì đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt
ké...
TRƯỜNG THCS LÁNG THƯỢNG
GV thực hiện: NGUYỄN HỒNG VÂN
Dẫn nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dẫn nhiệt - Người đăng: hongvan1211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Dẫn nhiệt 9 10 790