Ktl-icon-tai-lieu

dao động 12

Được đăng lên bởi uctrankim273
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN II.
NỘI DUNG

M
I/ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Hình chiếu điểm mút của một vectơ OM quay
đều quanh gốc O theo chiều dương ( ngược chiều kim
đồng hồ) với tốc độ góc là ω lên một trục Ox là điểm
P có tọa độ được xác định bởi biểu thức:
Δφ
P
x = Acos(ωt + φ)
O
chuyển động của P gọi là dao động điều hòa.
Như vậy ta có thể biểu diễn một dao động điều
hòa bằng chuyển động quay đều của một vectơ OM
(như hình vẽ với φ = - π/2).
Trong thời gian Δt = t vectơ OM đã quét được
một góc là Δφ = ω.t
Dựa vào lý luận này ta có thể tìm kết quả một số bài toán dao động cơ, dao động
điện từ và dòng điện xoay chiều nhanh hơn rất nhiều lần so với giải bài toán đó bằng các
phương trình lượng giác
II/ CÁC DẠNG BÀI TOÁN CƠ TIÊU BIỂU.
DẠNG I: Tìm thời điểm vật dao động điều hòa đi qua một vị trí cho trước:
Ví dụ.
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt – π/2)cm, trong đó t đo bằng
giây.
• Xác định thời điểm lần thứ nhất; thứ 2 vật đi qua điểm M, với xM = -3cm.
• Xác định thời điểm lần thứ 2 vật qua vị trí N theo chiều âm, với xN = 3cm.

HD GIẢI: Việc đầu tiên là ta xác định vị trí điểm Mo trên đường tròn lúc t = 0 (ứng với
pha ban đầu φ = -π/2).

M1
α
Δφ2

M

Δφ1

a) Từ điểm M kẻ đường thẳng vuông góc với trục
Ox cắt đường tròn tại hai điểm M1 và M2 (M1
và M2 tương ứng với vật đi qua M theo chiều
âm và theo chiều dương). Nối M1 và M2 với O.
Từ hình vẽ suy ra góc quét:
Δφ1 = π + α
Và Δφ2 = 2π – α
Với sinα =

| xM |
A

= 0,5


6

Vậy thời điểm vật qua vị trí M lầm thứ nhất là
7
 1
7
t1 
 6  s

4
24

M2



và tương tự t2 =

11
s
24

Mo
1

x

b) Xác định các thời điểm vật qua điểm N theo chiều dương.
Từ điểm N ta kẻ đường vuông góc với OX cắt phần cung dương ta
điểm N2. Ta có Δφ =



2

+ k2π =

5
6

N2

+ k2π

Suy ra các thời điểm vật qua vị trí N là t = (s)  


O

5  k 2
5 k
6
 
4
24 2

N

DẠNG 2: Viết phương trình dao động của chất điểm
Ví dụ: Một chất điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng AB = 8mm, bắt đầu từ vị trí
M0 cách trung điểm O của AB 2mm đi về phía O, sau 0,1s thì đến O. Chọn chiều dương là
chiều chuyển động ban đầu. Viết phương trình dao động của chất điểm.
GIẢI

+
A

M0

O
φ

B

Trước tiên ta vẽ vòng tròn đường kính AB tâm O. Trục tọa độ
x

Ox trùng với AB, chọn chiều dương từ A đến B. Chất điểm
dao động trên đoạn AB có phương trình chuyển động:
x = Acos(ωt + φ).

M

Dựa vào đề bài ta xác định được vị trí M0 và vectơ OM ở thời
điểm ban đầu ( như hình vẽ)
Theo hình vẽ ta có A =

AB
4mm
2

và φ = -

2
3

Chất điểm đi từ M0 đến O t...
PHẦN II.
NỘI DUNG
I/ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Hình chiếu điểm mút của một vectơ OM quay
đều quanh gốc O theo chiều dương ( ngược chiều kim
đồng hồ) với tốc độ góc là ω lên một trục Ox là điểm
P có tọa độ được xác định bởi biểu thức:
x = Acos(ωt + φ)
chuyển động của P gọi là dao động điều hòa.
Như vậy ta có thể biểu diễn một dao động điều
hòa bằng chuyển động quay đều của một vectơ OM
(như hình vẽ với φ = - π/2).
Trong thời gian Δt = t vectơ OM đã quét được
một góc là Δφ = ω.t
Dựa vào lý luận này ta có thể tìm kết quả một số bài toán dao động cơ, dao động
điện từ và dòng điện xoay chiều nhanh hơn rất nhiều lần so với giải bài toán đó bằng các
phương trình lượng giác
II/ CÁC DẠNG BÀI TOÁN CƠ TIÊU BIỂU.
DẠNG I: Tìm thời điểm vật dao động điều hòa đi qua một vị trí cho trước:
Ví dụ.
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt – π/2)cm, trong đó t đo bằng
giây.
Xác định thời điểm lần thứ nhất; thứ 2 vật đi qua điểm M, với x
M
= -3cm.
Xác định thời điểm lần thứ 2 vật qua vị trí N theo chiều âm, với x
N
= 3cm.
HD GIẢI: Việc đầu tiên là ta xác định vị trí điểm Mo trên đường tròn lúc t = 0 (ứng với
pha ban đầu φ = -π/2).
M
1
M
2
M
o
M
Δφ
1
Δφ
2
α
1
O
x
P
M
Δφ
a) Từ điểm M kẻ đường thẳng vuông góc với trục
Ox cắt đường tròn tại hai điểm M
1
và M
2
(M
1
và M
2
tương ứng với vật đi qua M theo chiều
âm và theo chiều dương). Nối M
1
và M
2
với O.
Từ hình vẽ suy ra góc quét:
Δφ
1
= π + α
Và Δφ
2
= 2π – α
Với sinα =
A
x
M
||
= 0,5
6
Vậy thời điểm vật qua vị trí M lầm thứ nhất là
st
24
7
4
6
7
1
1
và tương tự t
2
=
s
24
11
dao động 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dao động 12 - Người đăng: uctrankim273
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
dao động 12 9 10 401