Ktl-icon-tai-lieu

Dao đông cơ

Được đăng lên bởi Hoàng Huỳnh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Con lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 1 kg xo nhẹ độ cứng k = 100 N/m được treo thẳng đứng
vào một điểm cố định. Vật được đặt trên một giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên xo n 1 cm. Cho D chuyển
động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc a = 1 m/s
2
. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản, lấy g = 10 m/s
2
. Sau khi
rời khỏi giá đỡ, vật m dao động điều hoà với biên độ xấp xỉ bằng
A. 6,08 cm. B. 9,80 cm. C. 4,12 cm. D. 11,49 cm.
Giải: Nếu không có giá đỡ thì độ giãn của lò xo là:
Δl=mgk=10(cm)
Khi còn ở trên giá đỡ vật chịu tác dụng của lực đàn hồi, trọng lực và phản lực.
Theo định luật 2 Newton thì:
Fdh−→−+P→+N→=ma→
Khi rời giá đỡ phản lực bằng 0 nên
P−Fdh=ma→mg−kΔl=ma
→Δl=m(g−a)k=9cm
Vậy giá đỡ rời vật khi lò xo giãn 9cm
Quãng đường đi được tới lúc giãn 9cmS=9−1=8(cm)
và vật cách VTCB 1 đoạn x=1cm.
Vận tốc của vật lúc rời khỏi giá đỡ:v=2a.S−−−−√=40 (cm/s)
Hệ thức độc lập với thời gian:A=x2+A2ω2−−−−−−−√=4,12cm
+ Độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng: l = mg/k = 10cm.
+ Khi vật dao động điều hòa thì li độ x của vật mà gia tốc là 100cm/s là: x =
2
| a |
= 1cm ứng với
lò xo dãn 9cm hoặc 11cm.
+ Lúc đầu vật chuyển động cùng với giá đỡ D với gia tốc a = 100cm/s từ phía trên VTCB xuống,
đến khi lò xo dãn 9cm hay li độ 1cm thì gia tốc của vật bắt đầu giảm nên tách khỏi giá.
+ Xét chuyển động nhanh dần đều cùng giá trên đoạn đường s = 8cm trước khi vật rời giá D: 2as
= v
2
v = 40cm/s.
+ Biên độ A =
2
2
2 2
2
v 40
x 1
10
=
17
cm = 4,12cm
Câu 2. Một xo nhẹ độ cứng k = 20N/m đặt thẳng đứng, đầu ới gắn cố định, đầu trên gắn với 1 cái đĩa nhỏ khối
lượng M = 600g, một vật nhỏ khối lượng m = 200g được thả rơi từ độ cao h = 20cm so với đĩa, khi vật nhỏ chạm đĩa thì
chúng bắt đầu dao động điều hòa, coi va chạm hoàn toàn không đàn hồi. Chọn t = 0 ngay lúc va chạm, gốc tọa độ tại vị trí
cân bằng của hệ vật M + m, chiều dương hướng xuống. Phương trình dao động của hệ vật là.
A.
3
x 20 2cos(5t )cm
4
B .
3
x 10 2cos(5t )cm
4
C.
x 10 2cos(5t )cm
4
D.
x 20 2cos(5t )cm
4
Giải:
+ Khi chỉ có đĩa M thì trạng thái cân bằng lò xo nén:
1
Mg
l
k
+ Khi có hệ M + m thì vị trí cân bằng lò xo nén;
Dao đông cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao đông cơ - Người đăng: Hoàng Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Dao đông cơ 9 10 40