Ktl-icon-tai-lieu

đạo đức 2

Được đăng lên bởi thaoco
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn: Đạo đức lớp 2
Bài : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1+2)
Tiết: 21+22
GDKNS

I.Mục tiêu:
- Biết một số câu yêu cầu, đề nghị lịch sự
- Bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu đề nghị
- HS biết sử dụng lời yêu cầu , đề nghị phù hợp trong tình huống đơn giản hằng ngày
- Mạnh dạn khi nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống thường gặp
hằng ngày..
II/ Các kĩ năng cơ bản được giáo dục trong bài này:
- Kĩ năng nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác.
- Kĩ năng thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác.
III/ Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học có thể sử dụng
- Thảo luận nhóm
- Đóng vai
- Trò chơi
VI.Tài liệu và phương tiện:
-Tranh TH cho HĐ 1 tiết 1
-Tranh thảo luận nhóm HĐ 2 tiết 1
-Phiếu học tập HĐ 3
-Bìa xanh , đỏ , trắng
V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
1 Hoạt động cơ bản
Hoạt động cả lớp:
Khởi động : Cả lớp hát.
-Giới thiệu bài + ghi tựa
- Em đã bao giờ nhờ ai hoặc yêu cầu ai đó làm
việc gì chưa?
- Khi em nói lời nhờ hoặc yêu cầu đó thái độ của
em lúc đó ra sao?
-Nhắc lại
Hoạt động theo nhóm:
1:Thảo luận nhóm.
MT:HS biết một số mẫu câu …
-YC HS quan sát tranh và cho biết nội dung tranh
vẽ.
-Tranh : cảnh 2 em nhỏ đang ngồi học cạnh nhau
+Một em quay sang đưa tay muốn mượn bạn bút
chì .
-Giới thiệu tranh và hỏi :Trong giờ học vẽ ,Nam

- TL cá nhân

-Phán đoán tranh
-Thảo luận cặp đôi
-Đại diện từng cặp trả lời

muốn mượn bút chì của bạn tâm . Em hãy đoán…
KL:Muốn mượn bút chì của bạn Tâm , Nam cần
sử dụng ….
2.-Treo tranh lên bảng và yêu cầu HS cho biết
+Các bạn trong tranh đang làm gì ?
+Em có đồng tình với việc làm của các bạn
không ?Vì sao ?
-Thảo luận nhóm: Đóng vai
KL: Việc làm trong tranh 2,3 là đúng , vì các bạn
-Đại diện nhóm trình bày
đã biết dùng lời …
+Tranh 1 là sai vì bạn đó dù….
3: Bày tỏ thái độ
-Phát phiếu bài tập
-Thu bài chấm
KL: Ý đ là ý đúng ; a, b, c, d là sai
- Nhận xét – kết luận và cho HS đọc ghi nhớ của
các bài đã học
-Cả lớp làm bài
2. Hoạt động thực hành
-Đọc cá nhân , đồng thanh
Hoạt động theo nhóm:
Học thuộc lòng
1: HS tự liên hệ
- Yêu cầu kể những trường hợp mình đã nói lời
yêu cầu, đề nghị?
- Nhận xét – khen chung
- Nhiều em nối tiếp nhau kể
2: Đóng vai
Yêu cầu HS đóng vai các tình huống BT5/34
- Nhận xét
3: Trò chơi “ Văn minh, lịch sự”
- Phổ biến: Chủ trò nói một câu đề nghị… làm
theo
- Tiến hành chơi
- Nhận xét
*Kết luận: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù
hợp…

- Ghi nhớ
- Thảo luận nhóm đôi đóng vai
- Nhận xét – bổ sung
- Lắn...
Môn: Đạo đức lớp 2
Bài : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1+2)
Tiết: 21+22
GDKNS
I.Mục tiêu:
- Biết một số câu yêu cầu, đề nghị lịch sự
- Bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu đề nghị
- HS biết sử dụng lời yêu cầu , đề nghị phù hợp trong tình huống đơn giản hằng ngày
- Mạnh dạn khi nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống thường gặp
hằng ngày..
II/ Các kĩ năng cơ bản được giáo dục trong bài này:
- Kĩ năng nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác.
- Kĩ năng thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác.
III/ Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học có thể sử dụng
- Thảo luận nhóm
- Đóng vai
- Trò chơi
VI.Tài liệu và phương tiện:
-Tranh TH cho HĐ 1 tiết 1
-Tranh thảo luận nhóm HĐ 2 tiết 1
-Phiếu học tập HĐ 3
-Bìa xanh , đỏ , trắng
V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS
1 Hoạt động cơ bản
Hoạt động cả lớp:
Khởi động : Cả lớp hát.
-Giới thiệu bài + ghi tựa
- Em đã bao giờ nhờ ai hoặc yêu cầu ai đó làm
việc gì chưa?
- Khi em nói lời nhờ hoặc yêu cầu đó thái độ của
em lúc đó ra sao?
Hoạt động theo nhóm:
1:Thảo luận nhóm.
MT:HS biết một số mẫu câu …
-YC HS quan sát tranh và cho biết nội dung tranh
vẽ.
-Tranh : cảnh 2 em nhỏ đang ngồi học cạnh nhau
+Một em quay sang đưa tay muốn mượn bạn bút
chì .
-Giới thiệu tranh và hỏi :Trong giờ học vẽ ,Nam
-Nhắc lại
- TL cá nhân
-Phán đoán tranh
-Thảo luận cặp đôi
-Đại diện từng cặp trả lời
đạo đức 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đạo đức 2 - Người đăng: thaoco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đạo đức 2 9 10 410