Ktl-icon-tai-lieu

Đạo hàm của hàm số lượng giác

Được đăng lên bởi Nam Phạm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a)

1
1
1
y   x4  x3  x2  x  3
4
3
2

b) y 

2x
1
1
1
 y '   .4. x 3  .3. x 2  .2 x  1
x 1
4
3
2
2

  x3  x 2    x3  x2  x  1

y 
'





 2 x  '  x 2  1   x 2  1 ' 2 x

x

2  x 2  1  2 x.2 x

x

2

 1

2

2 x2  2  4 x2

x

2

 1

2



2 x 2  2

x

2

 1

2

2

 1

2

...
4 3 2
1 1 1
) 3
4 3 2
a y x x x x 
2
2
)
1
x
b y
x
' 3 2
1 1 1
.4. .3. .2 1
4 3 2
y x x x  
3 2
x x 
3 2
1x x x 
2 2
'
2
2
2 ' 1 1 '2
1
x x x x
y
x
2
2
2
2 1 2 .2
1
x x x
x
2 2 2
2 2
2 2
2 2 4 2 2
1 1
x x x
x x
Đạo hàm của hàm số lượng giác - Người đăng: Nam Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đạo hàm của hàm số lượng giác 9 10 776