Ktl-icon-tai-lieu

Đào tạo theo học chế tín chỉ tại ĐH Duy Tân - Thuận lợi và khó khăn của người dạy và người học (Ths. Trần Thượng Bích La)

Được đăng lên bởi lele
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4159 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI ĐH DUY TÂN
- Thuận lợi và khó khăn của người dạy và người học
Ths. Trần Thượng Bích La
Khoa Kế Toán
Đào tạo theo học chế tín chỉ là một phương thức đào tạo có nhiều ưu thế
hơn so với phương thức đào tạo truyền thống. Trải qua một thời gian đào tạo theo
học chế tín chỉ, Đại học Duy Tân đã có khóa sinh viên liên thông đầu tiên được
đào tạo theo học chế tín chỉ nhận được bằng tốt nghiệp (Khóa D13KDN) và sắp
đến đây thì các sinh viên của K12 (chính quy ban ngày) cũng sẽ tốt nghiệp. Chúng
ta dễ dàng nhận thấy rằng đào tạo theo học chế tín chỉ ở ĐH Duy Tân đã giúp cải
thiện đáng kể chất lượng của cả người học lẫn người dạy, điều này thể hiện như
sau:
- Về phía người học: phương thức đào tạo này giúp tăng tính chủ động,
sáng tạo của người học thông qua việc sinh viên phải nâng cao tính tự học của
mình.
Nếu như trong phương thức đào tạo theo niên chế như trước đây sinh viên
thường thụ động trong quá trình học tập, ngại trao đổi, ngại phát biểu thì đến nay
mọi việc đã thay đổi khá nhiều, sinh viên đã chủ động hơn trong quá trình học tập,
chủ động phát biểu ý kiến cá nhân, chủ động đặt câu hỏi cho Giảng viên và đặc
biệt còn có một số sinh viên còn rất mạnh dạn trong việc trình bày các ý kiến,
quan điểm đối nghịch với các quan điểm truyền thống. Và chính điều này sẽ thúc
đẩy sự sáng tạo ra các kiến thức mới- một vấn đề rất quan trọng trong thời đại
ngày nay.
Ngoài ra, với quy định phải đánh giá kết quả học tập theo cả quá trình nên
đã giảm đáng kể tình trạng sinh viên đợi đến lúc thi kết thúc học phần mới ôn tập,
làm bài tập. Với quy chế đánh giá điểm như hiện nay sinh viên phải hết sức nỗ lực
trong suốt thời gian cả môn học để có thể hoàn thành các bài tập nhóm, thu hoạch
cá nhân, thảo luận, kiểm tra thường kỳ, thi giữa kỳ…
- Về phía người dạy:
+ Trong phương thức đào tạo truyền thống, người dạy có một vai trò rất nổi
bật, dưới góc nhìn của người học thì người thầy là người biết tất cả các tri thức
liên quan đến môn học và là người quyết định tất cả các hoạt động dạy - học trong
lớp học.

+ Trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, các vai trò đã nêu trên của người
dạy chỉ duy trì ở một mức độ tương đối. Bên cạnh đó, người dạy phải đảm nhiệm
thêm các vai trò như cố vấn cho quá trình học tập, tham gia vào quá trình học tập,
và hơn nữa họ còn đóng vai trò là người học.
Vai trò cố vấn cho quá trình học tập có thể được xem là vai trò quan trọng
nhất trong đào tạo theo tín chỉ. Với vai trò này, khi giảng dạy người dạy phải biết
lựa chọn nộ...
ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI ĐH DUY TÂN
- Thuận lợi và khó khăn của người dạy và người học
Ths. Trần Thượng Bích La
Khoa Kế Toán
Đào tạo theo học chế tín chỉ là một phương thức đào tạo nhiều ưu thế
hơn so với phương thức đào tạo truyền thống. Trải qua một thời gian đào tạo theo
học chế n chỉ, Đại học Duy Tân đã có khóa sinh viên liên thông đầu tiên được
đào tạo theo học chế tín chỉ nhận được bằng tốt nghiệp (Khóa D13KDN) sắp
đến đây thì các sinh viên của K12 (chính quy ban ngày) cũng sẽ tốt nghiệp. Chúng
ta dễ dàng nhận thấy rằng đào tạo theo học chế tín chỉ ở ĐH Duy n đã giúp cải
thiện đáng kể chất ợng của cả người học lẫn người dạy, điều này thể hiện như
sau:
- Về phía người học: phương thức đào tạo này giúp tăng tính chủ động,
sáng tạo của người học thông qua việc sinh viên phải nâng cao tính tự học của
mình.
Nếu như trong phương thức đào tạo theo niên chế như trước đây sinh viên
thường thụ động trong quá trình học tp, ngại trao đổi, ngại phát biểu thì đến nay
mọi việc đã thay đổi khá nhiều, sinh viên đã chủ động hơn trong quá trình học tập,
chủ động phát biểu ý kiến nhân, chủ động đặt câu hi cho Giảng viên đặc
biệt còn một số sinh viên còn rất mạnh dạn trong việc trình bày các ý kiến,
quan điểm đối nghịch với các quan điểm truyền thống. chính điều y sẽ thúc
đẩy sự ng tạo ra các kiến thức mới- một vấn đề rất quan trọng trong thời đại
ngày nay.
Ngoài ra, với quy định phải đánh giá kết quả học tập theo cả q trình nên
đã giảm đáng kể tình trạng sinh viên đợi đến lúc thi kết thúc học phần mới ôn tập,
làm bài tập. Với quy chế đánh giá điểm như hiện nay sinh viên phải hết sức nỗ lực
trong suốt thời gian cả môn học để thể hoàn thành các bài tập nhóm, thu hoạch
cá nhân, thảo luận, kiểm tra thường kỳ, thi giữa kỳ…
- Về phía người dạy:
+ Trong phương thức đào tạo truyền thống, người dạy có một vai trò rất nổi
bật, dưới góc nhìn của người học thì người thầy ngưi biết tất cả các tri thức
liên quan đến môn học vàngười quyết định tất cả các hoạt động dạy - học trong
lớp học.
Đào tạo theo học chế tín chỉ tại ĐH Duy Tân - Thuận lợi và khó khăn của người dạy và người học (Ths. Trần Thượng Bích La) - Trang 2
Đào tạo theo học chế tín chỉ tại ĐH Duy Tân - Thuận lợi và khó khăn của người dạy và người học (Ths. Trần Thượng Bích La) - Người đăng: lele
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đào tạo theo học chế tín chỉ tại ĐH Duy Tân - Thuận lợi và khó khăn của người dạy và người học (Ths. Trần Thượng Bích La) 9 10 246