Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 8538 lần   |   Lượt tải: 28 lần
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
A. 1860
B. 1862
C. 1863
D. 1883
2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?
A. 1 865 B. 1866
C. 1868
D. 1870
3. Huyện Bình Khê, nơi Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri
huyện thuộc tỉnh nào?
a. Quảng Nam
b. Quảng Ngãi
c. Bình Định
d. Phan Thiết
4. Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất vào năm nào?
A. 1919
B. 1929
C. 1939
D. 1949
5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đâu?
A. Long Xuyên
B. An Giang
C. Đồng Nai
D. Cao Lãnh
6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?
A. 1891
B. 1901
C. 1911
D. 1921
7. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?
A. Nghệ An B. Hà Tĩnh
C. Huế
D. Bình Định
8. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con?
A. Một
B. Hai
C. Ba
D. Bốn
9. Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào ?
A. 1895
B. 1896
c 1898
D. 1901
*10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng” cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn
Tất Thành vào thời gian nào?
A. Năm 1890
B. Năm 1901
C. Năm 1902
D. Năm 1911
11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào?
A. 1904 B. 1905
C. 1906
D. 1908
12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
A. Vương Thúc Quí
C. Trần Tấn
B. Nguyễn Sinh Sắc
D. Phan Bội Châu
13. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp-Việt Đông Ba vào năm nào?
A. 9/1905
B. 9/906
C. 9/1907
D. 9/1908
14. Nguyễn Tất Thành học tại ở trường Quốc học Huế năm học nào?
A. Năm học 1905-1906
C. Năm học 1907-1908
B. 1906-1907
D. Năm học 1911-1912
15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu: “Tự do- Bình đẳng- Bác ái”
vào năm nào, ở đâu? A. 1904 B. 1905
C. 1908
D. 1917
16. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa
Thiên vào thời gian nào? A. 5/1905
B. 5/1906
C. 5/1908
D. 5/1911
17. Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn học thêm tiếng Pháp từ thời gian nào?
A. 9/1907
B. 9/1909
C. 9/1911
D. 9/1912
18. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
A. 9/1908 đến 9/1909
C. 9/1910 đến 4/1911
B. 9/1910 đến 2/1911
D. 9/1910 đến 5/1911
19. Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin (Amiral
Latouche Trévill) đang cập bến Nhà Rồng Sài Gòn để lấy hàng và đón khách đi Mác-xây
khi nào? A. 1/6/1911
B. 3/6/1911
C. 4/6/1911 D. 5/6/1911

1

20. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn đi sang
Pháp vào thời gian nào? A. 6/...
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
A. 1860 B. 1862 C. 1863 D. 1883
2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?
A. 1 865 B. 1866 C. 1868 D. 1870
3. Huyện Bình Khê, nơi Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh thời kỳ làm tri
huyện thuộc tỉnh nào?
a. Quảng Nam b. Quảng Ngãi c. Bình Định d. Phan Thiết
4. Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất vào năm nào?
A. 1919 B. 1929 C. 1939 D. 1949
5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đâu?
A. Long Xuyên B. An Giang C. Đồng Nai D. Cao Lãnh
6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?
A. 1891 B. 1901
C. 1911 D. 1921
7. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?
A. Nghệ An B. Hà Tĩnh C. Huế D. Bình Định
8. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con?
A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn
9. Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào ?
A. 1895 B. 1896 c 1898 D. 1901
*10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng” cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn
Tất Thành vào thời gian nào?
A. Năm 1890 B. Năm 1901 C. Năm 1902 D. Năm 1911
11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào?
A. 1904 B. 1905 C. 1906 D. 1908
12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
A. Vương Thúc Quí C. Trần Tấn
B. Nguyễn Sinh Sắc D. Phan Bội Châu
13. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp-Việt Đông Ba vào năm nào?
A. 9/1905 B. 9/906 C. 9/1907 D. 9/1908
14. Nguyễn Tất Thành học tại ở trường Quốc học Huế năm học nào?
A. Năm học 1905-1906 C. Năm học 1907-1908
B. 1906-1907 D. Năm học 1911-1912
15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu: “Tự do- Bình đẳng- Bác ái”
vào năm nào, ở đâu? A. 1904 B. 1905 C. 1908 D. 1917
16. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa
Thiên vào thời gian nào? A. 5/1905 B. 5/1906 C. 5/1908 D. 5/1911
17. Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn học thêm tiếng Pháp từ thời gian nào?
A. 9/1907 B. 9/1909 C. 9/1911 D. 9/1912
18. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
A. 9/1908 đến 9/1909 C. 9/1910 đến 4/1911
B. 9/1910 đến 2/1911 D. 9/1910 đến 5/1911
19. Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin (Amiral
Latouche Trévill) đang cập bến Nhà Rồng Sài Gòn để lấy hàng và đón khách đi Mác-xây
khi nào? A. 1/6/1911 B. 3/6/1911 C. 4/6/1911 D. 5/6/1911
1
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: Nguyễn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 967